ESCRITS, TRÀNSIT 
SAP i SME reclamem que el lliurament de la uniformitat per als nous efectius de trànsit sigui lliurada a l'ISPC i no al Complex Central 
Des d'ambudes organitzacions sindicals hem registrat un escrit reclamant que els efectius de trànsit que es troben fent la formació a l'Escola de Policia no es vegon obligats a anar fins el Complex central a recollir la uniformitat. Reclamem que, per evitar els màxims desplaçaments, la roba sigui enviada i lliurada durant el curs de formació en el propi Institut de Seguretat.  
 
Barcelona, 20 de novembre del 2023.-
 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem tingut coneixement que les persones membres del cos de mossos d’esquadra que estan realitzant el curs de trànsit hauran de desplaçar-se fins el Complex Central per recollir la uniformitat.

A aquest efecte, des del SAP i des de l’SME ens preguntem com és possible que els i les alumnes del curs de trànsit (els quals estan amb llicència d’estudis retribuïda) es vegin obligades a anar fins al Complex central (encara no sabem l’horari) durant els propers 22,23 i 24 de novembre per recollir la uniformitat que faran servir durant el curs?

És evident que una decisió com aquesta ha generat polèmica sobre les persones que s’han vist afectades. Polèmica que s’ha vist incrementada a més, per la resposta que des de l’ISPC se’ls ha enviat: “Ens sap molt greu els inconvenients que us significa haver d’anar a recollir la roba a Egara, però des de l’EPC és impossible fer el lliurament ja que no disposem de servei d’administració”.

Des d’ambdues organitzacions sindicals considerem que ha de ser l’Administració qui ha de facilitar als alumnes i a les alumnes, l’adquisició de la roba i que ha de ser aquesta a més, la qui redueixi els riscos que poden provocar els desplaçaments fins al Complex Central i més, si ja s’ha iniciat la formació. No ve a ser el mateix portar tota la roba fins a l’EPC que no pas que tots els efectius hagin d’anar fins el Complex Central.

Per aquest motiu, des del SAP i des de l’SME instem a la Subdirecció general de recursos humans a fer les gestions oportunes per tal que la roba sigui lliurada als respectius efectius policials en la pròpia Escola de Policia de Catalunya a fi que s’evitin quants trasllats siguin necessaris.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-68/2023 
DATA:20 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies