COMUNICATS 
Reunió de la Comissaria General d’Intervenció d’1 de febrer 
Des del SAP i des de l’SME seguim exigint les millores i les demandes que les unitats adscrites a la CGI es mereixen  
 
Barcelona, 5 de febrer del 2024.-
 
El passat 1 de febrer les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra ens vam reunir amb els Caps de la Comissaria General d’Intervenció (CGI) i els serveis d’administració. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi van tractar i que van ser defensats pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i pel Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL).

Primer.- Brigada Mòbil (BRIMO).
- Malgrat així ho hem preguntat, no se’ns ha donat cap justificació del canvi d’ubicació de la Brigada, així com tampoc de qui ha estat la decisió de passar 400 efectius de la planta baixa del Complex Central a la primera planta. Només se’ns ha manifestat que “els Caps ja estaven informats”.

- Tal i com vam fer en la primera fase de la negociació que va donar com a resultat l’Acord de 31 de juliol del 2023, des del SAP i des de l’SME en aquesta reunió hem seguit reclamant el reconeixement de la figura del Cap de Grup. Recordem que les persones que assumeixen aquesta funció arriben a gestionar fins a 50 efectius policials i per tant tenen una responsabilitat que s’ha de reconèixer.

- Hem reclamat solució de les incidències provocades per la nova Instrucció de vacances ja que hi ha agents als quals els sobren hores. Respecte aquesta qüestió se’ns manifesta que, sempre i quan es garanteixin els efectius mínims pel servei, es permetrà fer el solapament de cicles de vacances d’efectius.

- En quan al deute que l’Administració està assolint amb alguns efectius policials per l’endarreriment en el pagament de les dietes, l’Administració ens recorda que les indemnitzacions es paguen per lots. Per tant si aquests s’endarrereixen, el pagament de les dietes també.

- Pel què fa al manifest de refús de la majoria de la BRIMO al nou sistema de GNP se’ns informa que el nou sistema s’aplicarà d’igual forma i en les mateixes condicions que es feia en l’anterior. L’únic que canvia és que ara es passen a generar 3 euros/hora per contra dels 12’. Recordem que l’equivalent als 12’ (tenint en compte el preu de l’hora ordinària) son 5,65 euros i no 3 euros com s’està retribuint.

Des del SAP i des de l’SME recordem que hem demanat la regulació mitjançant instrucció de les guàrdies no presencials, la qual cosa (segons ens han manifestat) està en marxa. Al respecte hem demanat que aquesta “instrucció” també tingui en compte altres unitats com les ARRO.

- Se’ns informa que el curs de formació resultat del concurs oposició d’ordre públic començarà el 22 d’abril i acabarà el 20 de juny, data que els nous efectius entraran per fer les pràctiques a destí.

- Des d’ambdues organitzacions sindicals hem tornat a traslladar el malestar generat (un any més) per l’atorgament limitat de medalles i distincions. Denunciem l’exclusió d’efectius en l’atorgament de medalles i felicitacions, sobre la qual cosa ens deriven traslladar-ho a Prefectura.

- En quan al problema de fums d’algunes furgonetes ens deriven a la Subcomissió de material. Recordem que aquests vehicles han de complir la normativa vigent i que en cas que encara presentin els problemes denunciats per SAP i per SME, caldria retirar-los i no utilitzar-los fins que estiguin arreglats.
Segon.- GOAP i GIDOP.

- Des del SAP i des de l’SME seguim exigint que el nou Decret d’Estructura reconegui d’una vegada per totes aquestes unitats. No entenem com, després de mesos amb el nou decret i després fins i tot del Grup de Treball del Parlament esdevingut per les nostres demandes, encara no queda recollida la seva existència.

- Els Caps de la CGI ens informen que la idea és que aquestes unitats donin suport a tot el territori així com també a altres unitats, tal i com fa la BRIMO actualment.

- Està previst que en breu es publiqui un oferiment per cobrir una plaça de la categoria de caporal/a de la GIDOP.

- Demanem reserva de places per als efectius de la GIDOP en la formació dels concursos d’investigació. Els Caps de la CGI proposa plantejar aquesta qüestió una vegada ja estiguin estructurats.

Tercer.-  GEI.
- Una de les conseqüències del darrer Acord és lla trencadissa i els greuges que han generat qüestions, com l’increment del nivell d’especialitat fins el 4, d’algunes unitats. Al respecte els efectius del GEI veuen (com així hem denunciat) un greuge greu la seva situació. Som conscients, com així es va dir a la reunió, que la normativa actual no contempla un nivell 5. Però cal buscar una solució al despropòsit generat.

- Ens sobta que en aquest punt de la reunió, i davant la demanda de SAP i d’SME de crear la figura de Cap d’Unitat Operativa del GEI i Cap d’Unitat Tècnica, siguin els sindicats signants de l’Acord de 31 de juliol els qui ens diguin que “ja s’està parlant d’aquests tipus de figures”.

- Tornem a reivindicar la necessitat de donar una sortida digna als efectius que, per pèrdua de les capacitats físiques, ja no poden seguir dins dels GEI. Des de la CGI ens remeten al nou pla de carrera professional que està per desenvolupar. Des del SAP i des de l’SME considerem que res te a veure el Pla de Carrera, de la sortida de l’especialitat i en cap cas podem seguir permeten que els efectius que han estat durant anys en els GEI es vegin obligats a sortir per la porta del darrera.

- Demanem l’adquisició d’un nou vehicle blindat, així com també una motocicleta amb maletes per poder-hi dur el material i facilitar així, la mobilitat de l’equip operatiu en grans dispositius amb  molt afluència de gent. Ens emplacen a la Subcomissió de material.

Quart.- APEN.
- Després que, arran de les nostres queixes, s’hagi fet una neteja dels vehicles de l’APEN demanem que aquesta no es quedi en una neteja puntual i que en tot cas, es garanteixi la continuïtat.

- Demanem que es revisi les condicions sota les quals treballen els efectius que treballen en els Centres penitenciaris (especialment els més antics) i que es millorin les condicions dels seus espais. Al afectar aquesta qüestió a diferents Departaments de la Generalitat ens deriven a la Subcomissió d’Infraestructures.

- Denunciem novament el no reconeixement de les responsabilitats que han d’assumir els agents per assumir funcions de Cap de torn de seguretat ciutadana, Cap de torn regional de trànsit o per aquells serveis de 24 hores que estiguin reconeguts a la RLT, hi ha efectius que assumeixen funcions de categories superiors i per tant, des del SAP i des de l’SME exigim el seu reconeixement.

Cinquè.- Marítima i Subaquàtica.
- Hores d’ara no es contempla un increment de nivell i ho traslladen novament al pla de carrera.

- Fins que no surti la nova convocatòria d’accés i fins que no es vegi com queda la foto final, no es contempla fer un oferiment per proveir provisionalment amb més efectius aquestes unitats. En contrapartida s’han demanat més hores extraordinàries per reduir les conseqüències negatives de la manca d’efectius.

- S’han demanat pràctiques de tir en el medi aquàtic per aquests efectius. Des de la CGI ho parlaran amb els Caps de les unitats ja que de moment, no tenen cap petició interna al respecte.

- Traslladem la queixa respecte les deficiències sobre reposició de material i més tenint en compte la proximitat de la Copa Amèrica. Deriven aquesta queixa al serveis territorials i ens emplacen (novament) a la Subcomissió de material,

Sisè.- Unitat central d’helicòpters.
- Després que des del SAP i l’SME aconseguíssim jaquetes de plomes i guants denunciem que aquest material encara no s’ha lliurat. Se’ns comenta que a dia d’avui s’està fent l’amidament de la jaqueta i que, respecte els guants, tornaran a fer les gestions oportunes perquè no en tenien constància.

- Des de l’inici de la construcció de l’hangar de Sabadell, SAP i SME n’estem fent el seguiment. Ens interessem en saber quan estarà en funcionament sobre la qual cosa no ens saben donar resposta.

- Des de la CSUTEC ens confirmen la previsió d’un oferiment a mitjans aeris, tot i que no poden informar ni del número de places ni del temps de publicació. Respecte les places definitives de l’especialitat ens reiteren la necessitat de crear-la primer a la RLT. Davant la lentitud de tot el procés, des d’ambdues organitzacions sindicals hem tornat a reclamar que s’accelerin els tràmits.

Setè.- TEDAX.
- En quan a la formació dels efectius se’ns assegura que tots ells disposen de la necessària (tant a nivell físic, com entrenaments de diverses pràctiques, xerrades, etc.)

- Es demana que s’oficialitzin les graveres per evitar transports d’explosius i així evitar riscos. No podem pretendre que per destruir explosius el cos hagi de dependre dels contactes dels propis efectius policials.

Aquestes son les qüestions que han estat tractades en aquesta reunió. Ja sabeu que per ampliar la informació o per aportar qüestions per a futures reunions us podeu posar en contacte amb els delegats i les delegades del SAP i de l’SME.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-23/2024 
DATA:5 de Febrer de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies