METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
SAP-FEPOL presenta denúncia sobre l'estat de la sala wordnet de l'ABP de Mollet 
En visita efectuada pels nostres delegats de Salut Laboral a l'ABP de Mollet s'han detectat deficiències greus en aquestes instal·lacions que provoquen greus problemes de seguretat.  
 
Mollet del Vallès, 14 de novembre del 2018.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat davant la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior diverses deficiències detectades a l'actual sala del wordnet de l'ABP de Mollet del Vallès. En l'escrit presentat, la nostra organització ha denunciat tot un seguit d'aspectes que suposen un risc elevat de contactes elèctrics, caigudes al mateix nivell i fins i tot risc d'incendi en les instal·lacions. La causa podria tenir el seu origen en el mal funcionament del sistema de refrigeració de la pròpia sala, dins de la qual  s'hi ha hagut deccol·locar un aparell portàtil d'aire condicionat per tal que que refrigeri l'espai. Però és que la situació denunciada per la nostra organització arriba fins a l'esperpèntic, ja que aquest aparell s'ha col·locat sobre una cadira lligat amb cinta, per tenir-lo a certa alçada i  fer caure l'aigua que refrigera, dins d'una paperera. A més s'ha detectat una acumulació de cablejat, algun del qual ja presenta símptomes de curtcircuit. A més, la instal·lació d'aquest aparell genera problemes associats, com és el soroll que genera el qual supera el límit permès per la normativa bàsica de condicions del lloc de treball, ja que els 64dbA que provoquen l'aparell, superen en escreix el límit permès de 55dBA. Per tant, SAP-FEPOL ha exigit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos una ràpida solució a la situació denunciada tot advertint que, en cas de no produir-se es procedirà a interposar denúncia, sobre la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-144/2018 
DATA:14 de Novembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto