CAMP DE TARRAGONA, ESCRITS 
Incidències en la dotació d’hores extraordinàries a la Sala 112 de Reus 
Adrecem un escrit al Director General de la Policia, Pere Ferrer, sol·licitant que es respecti l'acord de dotació de hores extraordinàries consensuat a la reunió amb les organitzacions sindicals.  
 
Barcelona, 8 d'agost del 2022-.

El 18 de juliol d’enguany va tenir lloc una reunió entre el Departament i organitzacions sindicals per tal de trobar solucions als problemes que contínuament estan succeint a la sala 112 de Reus.
En el decurs d’aquesta reunió es va concloure que cal realitzar una diagnosi sobre el model de les sales i una posterior valoració, si s’escau, per tal de revisar i modificar aquest model en un període no superior als quatre mesos.
Es va acordar que, per afrontar el dia a dia de la sala, s’establiria una dotació d’hores extraordinàries mensuals amb la finalitat de poder cobrir amb garanties els trenta llocs d’operadors/es de dilluns a divendres, i els trenta-dos de caps de setmana i festius, tenint en compte el període estiuenc (vuit setmanes que finalitzen el 12 de setembre).
Han passat quinze dies d’ençà que es va arribar a aquest compromís i SAP-FEPOL ha detectat i constatat que aquesta dotació d’hores no s’està realitzant de forma homogènia, perquè part d’aquesta partida d’hores extraordinàries s’està distribuint en altres sales.
SAP-FEPOL entén que el problema de la manca d’efectius a les sales es endèmic i que totes elles s’han de reforçar, però que en cap cas aquesta partida pressupostària ha de ser inferior a les necessitats reals que té la sala 112 de Reus, que aborda sis regions policials i és la sala que dona més servei.
Cal remarcar que, durant el mes de juliol, la sala 112 ha gestionat una mitjana de mil incidents diaris, i es preveu que durant el mes d’agost aquesta xifra es vegi incrementada, donat que la majoria de festes populars d’arreu de Catalunya  estan concentrades durant aquest mes:
Així mateix, no podem oblidar la gran problemàtica que suposen els incendis forestals, els accidents de trànsit, entre d’altres, motiu pel qual tornarem a veure com els operadors i operadores de sala patiran una situació insostenible i que possiblement desembocarà en incapacitats temporals provocades per les patologies derivades de la sobrecàrrega de treball (conferències que no podran tornar a ser desdoblades).
És de vital importància que aquesta partida pressupostària s’adeqüi a la càrrega de feina durant el pla d’estiu, ja que prèviament s’han elaborat informes de forma minuciosa per part dels comandaments del 112 per tal d’optimitzar els recursos pressupostaris, i es per això que en cap cas han de ser inferiors a la dotació estimada.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-66 
DATA:9 de Agost de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies