METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RPM Barcelona de 16 de juny 
Ahir es va realitzar la reunió entre els Comandaments regionals de la RPMB, els serveis d'administració regional i les organitzacions sindicals representatives. En aquest comunicat us traslladem els punts defensats per la nostra organització sindical   
 
Barcelona, 17 de juny de 2021.-

Aquests són els punts principals que s’han tractat a la Reunió Regional de Barcelona:
 • Disfuncions de la climatització.
Denunciem que es tracta d’un problema recurrent any rere any. Hi ha un manca de manteniment que ens porta a patir temperatures molt per sobre del que marca la normativa. Recordem que des del SAP-FEPOL ja vàrem denunciar algunes d’aquestes deficiències a Inspecció de Treball.    

Responen que algunes de les disfuncions ja estan resoltes, com les de Les Corts, OS Sant Martí, ABP Sants Montjuïc o Eixample amb 3 màquines noves a les plantes 1 i 2. A més, s’han adquirit 17 pingüins i 4 ventiladors per tal de pal·liar la situació de la millor manera durant aquest estiu. També està pendent la compra de 35 pingüins més per quan hi hagi un imprevist. Manquen actuacions a Sarrià que no funciona correctament tot i ser una ABP de nova construcció. Per Nou Barris es llogarà una refredadora, així mateix durant aquesta setmana quedarà resolta la problemàtica especialment de la segona planta (despatx UI).
 • Sistema de Guàrdies UI.
Els concursos de promoció afectaran els quadrants de guàrdies els quals patiran modificacions d’aquí a finals d’any, assegurant que tots els agents i caporals realitzaran el mateix nombre de guàrdies. Per motius operatius els binomis no seran de la mateixa ABP.

Es realitzarà una prova pilot al setembre o octubre de 4/5 mesos aprovada pel Major Trapero amb les sis ABP de muntanya, on es dividiran en dos grups i on cada ABP portarà una línia d'investigació.
 • Manca d’efectius a Barcelona.
El Pla d’estiu fa perdre 27 agents  a Barcelona, problema que s’intentarà revertir amb una bossa d’hores extraordinàries.
 • Carregadors de tauletes.
Manifestem la deficient càrrega que pateixen contínuament les tauletes, en moltes ocasions durant el servei es queden sense bateria i no les poden fer servir. Sol·licitem que es doti de carregadors per als vehicles i es millori el sistema de càrrega que hi ha a les ABP.
 • Material antiavalots per les USC.
Actualment es troba en fase d’adjudicació. Està previst que arribi a l’últim trimestre d’aquest any.
 • Seguretat servei de porta a algunes ABP.
Informem de la manca de seguretat que pateixen els agents que han de cobrir el servei de porta a causa de la manca d’elements de protecció, exposant com a exemples les comissaries de Sant Martí o Sant Andreu, ens informen que ja es troba en estudi en la comissió de seguretat per a la seva adequació i millora. 
 • Rotació d’agents a les OAC.
Les ABP que cobreixin les OAC amb agents d’ USC Q5, aquests passaran  a realitzar un cicle complet de quinze setmanes (tres torns de matí/tarda/nit) per tal de donar un plus de qualitat a la recollida de denúncies. S’havia observat que quan els agents passaven puntualment no es podia oferir un bon servei. Intentaran donar formació en OAC, tan bon punt l’ISPC ofereixi els cursos.   
 • Covid-19.
Totes les qüestions relacionades amb la COVID-19 es remeten al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
 • ARIC.
Pel que fa a la propera roda de l’ACD (com ja han anat informant els delegats/des del SAP-FEPOL)  serà aproximadament a mitjans de novembre i els criteris no canvien (promoció i núm. de promoció), per tant, les següents persones que hi aniran destinades seran els efectius que en aquest moment es troben en fase de pràctiques. 

Es va fer un estudi de Prefectura que preveu un augment de comandaments a l’ACD, però ara és inviable.

Les instal·lacions ja estan més que amortitzades, però una nova ubicació només es contempla a llarg termini.  S’estan fent treballs menors de manteniment i servei de neteja 24 hores per dignificar el servei. No està damunt de la taula que cada ABP gestioni els seus detinguts com passa a la resta del territori.

Pel que fa al Nivell 2, és un tema que està a sobre de la taula. Ens insten a elevar-ho novament, de la mateixa manera que ens demanen que tornem a elevar el fet que no hi hagi servei mèdic en un moment tan delicat com una pandèmia i que nosaltres hem tornat a denunciar. Recordem que l’ICS va retirar el servei.

Respecte als agents que han estat destinats a URIA i a ORIV amb posterioritat a la Roda de l’ACD, ara la Regió, en contra del manifestat inicialment, informa que no poden garantir al 100% que tornin a la seva destinació inicial passats els sis mesos. Nosaltres responem que, encara que som conscients de les regles del joc provisional, representa un greuge que agents amb millor nota no hagin pogut escollir, com a mínim, anar a la roda de l’ACD, on sí tenien garantida la sortida. Estarem molt atents i atentes de com es desenvolupa aquesta situació anòmala durant els mesos vinents.
 • ABP Nou Barris.
No hi ha data concreta per a la finalització de les obres del magatzem de substàncies, el que si es preveu que la vigilància del mateix la realitzarà un grup encara indeterminat d’agents provinents d’ARSET.

L’horari que realitzaran no cobrirà la totalitat de la jornada (24h.).

Des de la nostra organització hem demanat que s’instal·li al servei de porta un sistema (tipus vinil reflectant) per tal de preservar la intimitat i seguretat dels agents que presten servei i no puguin ser observats  des de l’exterior. 
 • SRC.
Després que defensem per enèsima vegada la necessitat que es doti d’efectius la SRC (recordem que amb el Pla d’Estiu es quedaran amb una cobertura de -14), se’ns informa que passat estiu, quan hi hagi més disposició d’efectius, es posarà el tema sobre la taula.

També ens informen que aquesta destinació és de les que ha patit menys incidència per Covid-19. Hi ha un grup de treball respecte a les condicions de salut i riscos laborals, donat que l’edifici correspon a l'Ajuntament. Així mateix, informen que hi ha uns aparells de renovació de l’aire 100% provinent de l’exterior i que els nivells de CO2 eren els normals.

Pel que fa a disposar d’un vehicle per a la Sala, actualment és un luxe donada la manca de cotxes arreu de territori, i no es pot disposar ara mateix d’un per realitzar trasllats puntuals.
 • GRSC.
Demanem (tal com vam fer a l’escrit adreçat a la Sub-direcció de Recursos Humans que podeu consultar aquí ) que es doti a aquest Grup dels mateixos cascs que disposen els companys i companyes de Trànsit, donada l’elevada sinistralitat de Barcelona, i del fet que pot ser percebut com un greuge comparatiu, i, si més no, que com a mínim es doti de la versió actualitzada (Schuberth C4 PRO) del model escollit (Schuberth C3 PRO). En aquest sentit, ens informen que per part de la Regió s’havia sol·licitat poder tenir el mateix casc que Trànsit. 

Com a mínim la segona opció hauria de ser viable, perquè no s’entén que s’adquireixi la versió antiga d’un casc que ja té un nou model al mercat, així que interpel·lem a la Sub-direcció a què ens doni una resposta al respecte.
 • Ciutat Vella.
Denunciem que les dutxes no disposen d’aigua. L’han tallada a causa d’unes filtracions que patien els vestidors, per tal de pal·liar la situació durant aquest estiu es col·locaran set dutxes provisionals fins a la finalització de les obres (cal aixecar el terra).
 • OAC Aragó.
Actualment  no hi ha data de fins quan restaran obertes aquelles dependències provisionals, el seu funcionament és òptim i aquest estiu es dotarà d’un traductor/a.
 • TSJC. 
Novament demanem la instal·lació de senyal WI-FI per als efectius del TSJC igual que tenen la resta d’edificis; ens informen que es va elaborar un informe l’any 2019 donant el consentiment per a la seva instal·lació, però depenia de Justícia i encara no han obtingut resposta. Tornaran a elevar la petició.
 • Manca de vehicles.
S’intenta fer malabarismes com es pot. Hi ha diferències entre districtes en funció de si poden patrullar en transport públic o no, perquè són conscients de la situació crítica, però manifesten que és un problema que hi ha arreu del territori i que no poden obtenir més vehicles. Pel que fa a la nostra denúncia sobre la situació d’Eixample, responen que en són conscients també. Ens diuen que hi ha 4 incidents resolts i cinc vehicles continuen al taller. Hem d’esperar a finals d’any, quan hi haurà la segona remesa.

Davant qualsevol dubte amb aquestes o altres qüestions, podeu contactar amb el delegat o delegada que SAP-FEPOL té a totes les comissaries de la Regió.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-90/2021 
DATA:17 de Juny de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies