METROPOLITANA SUD, COMUNICATS 
Reunió Regió Metropolitana Sud de 22 de juny de 2020 
A continuació us exposem els punts tractats en la reunió d'avui. Ja sabeu que per ampliar la informació o per portar altres temes a les properes reunions us podeu posar en contacte amb els nostres delegats 
 
Barcelona, 22 de juny de 2020.-
En data de 22 de juny ha tingut lloc la darrera reunió que es fa de forma periòdica entre representants sindicals i els Caps regionals de la Regió Policial Metropolitana Sud. En aquest comunicat, us traslladem els punts mer rellevants que s'hi han tractat.
 • Previsió de desinfecció i manteniment de les dependències policials i el material de treball.
Des del SAP-FEPOL hem traslladat les queixes generalitzades de pràcticament totes les comissaries sobre la falta de desinfecció per empreses especialitzades. Si és cert que hi ha hagut més hores de neteja, però desinfeccions per empreses especialitzades, les quals només han vingut a petició de part i no de forma preventiva. Com a sindicat creiem que la desinfecció hauria de ser com a mínim setmanal i no a petició de ningú, sinó periòdicament i per sistema. Resposta: Tots els caps de comissaries i d'unitats poden demanar la desinfecció de les seves dependències, del material i dels vehicles. Des de la Regió no s'ha denegat cap petició i depèn exclusivament de les comissaries.
 • Adquisició i instal·lació de material de prevenció i higiene contra COVID19 (dispensadors de gel, de guants y mampares).
Des del SAP-FEPOL hem demanat la instal·lació de dispensadors de gel, guants i mampares a les entrades de totes les OAC, així com de tots aquells punts estratègics d'interès. Així mateix hem demanat més material preventiu, com mampares en tots els box d'OAC, UI, etc. Resposta: Els dispensador ja s'estan instal·lant en punts estratègics de les dependències i es continuaran posant en aquells llocs que siguin necessaris. Tot i que ja s'ha fet un altre remesa de mampares, els Caps de les comissaries poden demanar-ne més si ho creuen oportú.
 • Acumulació d'hores de romanent a companys derivats de la situació covid19.
Des de la nostra organització sindical hem demanat que en cap cas, per culpa de les situacions viscudes per la COVID 19, cap efectiu policial es vegi perjudicat veient com s’incrementa el seu romanent previ a la pandèmia. Resposta: Entenen la situació però la solució que es pugui donar a tot plegat no vindrà determinada per la regió, sinó a nivell de la Subdirecció General de Recursos Humans.
 • Pàrquing ABP Sant Feliu.
Demanen que el pàrquing de dins de la comissaria on queden llocs d'aparcament lliure es permeti als agents de trànsit fer-ne ús. Resposta: Els Caps de la Regió es mostren totalment oberts a ajudar a millorar qualsevol aspecte dels mossos i mosses que treballen a la regió. Però aquest és un punt que ha de decidir el Cap de l’ABP en qüestió.
 • Comunicació insuficient o no satisfactòria amb els agents sindicals de la regió amb la administració regional.
Sota el nostre parer i essent conscients que hem passat per una situació anòmala a la que no estem acostumats, des del SAP-FEPOL hem manifestat la dificultat que hem tingut per contactar amb els serveis d’administració durant la gestió de la COVID-19. Insistim que normalment aquesta comunicació en situació normal sempre ha estat satisfactòria, però no ha estat així durant l’estat d’alarma. Fins i tot, com a organització sindical hem hagut de requerir la col·laboració del Cap de Suport regional, per aconseguir posar-nos en contacte amb els serveis d’administració. És per això que des del SAP-FEPOL hem demanat que no es perdin les bones comunicacions que hi havien fins ara, ja que tots treballem pel bé de les persones destinades a la regió. Resposta: No comparteixen la nostra opinió però es donen per informats de la nostre queixa.
 • ARRO: Previsió de ser traslladada a l’edifici C de l’aeroport.
Des del SAP-FEPOL som coneixedor que el dia 1 de gener de 2021, els efectius d'ASA han d'estar ubicats a l’edifici C de l’aeroport. Però en la reunió d’avui hem preguntat si aquesta previsió també és per als efectius de l’ARRO. Resposta: Ens informen que aquesta és la intenció, però que no poden aportar mes informació ja que no hi ha hagut cap més novetat.
 • ABP Gavà i projecte de la figura Cap de Torn.
La darrera informació que des del SAP-FEPOL teníem és que s'havia planificat un sistema de Cap de torn per l’ABP Gavà i les seves Comissaries de districte i estàvem pendents de saber com es resolia. No obstant no n’hem tornat a saber res més. Resposta: Des de la regió es continua veient amb bons ulls aquest projecte. Després d’haver-ho elevat a la CSUCOT encara s’està esperant resposta.
 • CD Viladecans, ABP SANT BOI: Falta de comandaments en escamots.
Des de la nostra organització sindical som coneixedors que aquest és un mal genèric i greu. La falta de comanaments es comú a tota la regió i la CD de Viladecans i l’ABP Sant Boi Llobregat són dos clars exemples. Resposta: Comparteixen el nostre neguit i intenten donar solució amb les possibilitats que tenen a les seves mans. No obstant no poden donar una solució immediata a un problema que no es només de la regió sinó de tot el cos.
 • CD Castelldefels i dispositiu de Sant Joan.
Des del SAP-FEPOL, tal i com s’ha fet els últims anys, ens hagués agrada't fer una reunió especifica sobre el dispositiu de Sant Joan. Però ja que aquest any no ha estat possible hem preguntat per les condicions sota les quals treballaran els efectius que estaran dins del dispositiu especial. Resposta: Es farà un dispositiu conjunt entre agents d'USC i d’ARRO intentant donar les màximes garanties a tothom que hi participi. A més, les persones que estiguin dins del dispositiu com a tal, ho faran amb hores de POEA.
 • Cap de la Unitat d’Investigació de Gavà.
Des del SAP-FEPOL hem tornat a pregunta novament quan es cobrirà la vacant que va quedar amb la marxa de l'anterior cap d’aquesta Unitat d’Investigació. Resposta: Ja es treballa en el nou comanament que ocuparà el lloc lliure. Però s’està a la espera de rebre la resposta de Prefectura.
 • Concursos d’especialitats.
Encara no hi data de concursos de totes les especialitats. No obstant sí n’hi ha d’algunes com per exemple la de marítima que començaran el curs el proper mes de setembre aproximadament, amb finalització el gener del 2021.
 • Fons de maniobra.
Des del SAP-FEPOL hem denunciat que en moltes comissaries no hi ha fons de maniobra a disposició dels Caps de ABP per poder donar resposta a situacions determinades i concretes. És per això que avui hem demanat que es tingui en consideració una previsió per qualsevol necessitat que ho requereixi. Resposta: No tenen cap queixa de cap Cap de Comissaria en aquest sentit i segons ens informen, quan un cap demana quelcom se li dona per aquest fons.
 • Incorporació d’efectius en situació provisional i d’agents en pràctiques a la Regió.
La intenció és que tots els destins es quedin ben parats tant a nivell individual de cada comissaria, com a nivell regional. Com a mínim quedant igual com estàvem. Hi ha destins que sortiran guanyant amb el pla d'estiu (com es normal), perquè la seva feina també puja. i d'altres que no tant, si més no durant aquest mesos. Tanmateix se'ns informa que els efectius del pla d'estiu s'incorporaran el 29 de juny segurament a les seves destinacions provisionals, tret dels de la 26a promoció que ho farien el dia 01 de juliol aproximadament. Les persones de la 27a s'incorporaran a les seves destinacions l’1 d'agost.
 • Parc mòbil. PARC MOBIL
Des del SAP-FEPOL hem denunciat novament la preocupant situació dels vehicles, alguns dels quals presenten un estat extremadament deteriorat. Resposta: El concurs d'adjudicació encara no s'ha resolt però abans de finals del 2020 es preveu l'adquisició i arribada dels nous vehicles.
 • ABP Hospitalet de Llobregat:
Des de la nostra organització sindical hem tornat a insistir una altre vegada que en aquesta comissaria, l'accés amb vehicle només hi ha un intèrfon amb resposta de veu. Hem tornat a denunciar que no hi ha cap càmera que els companys i les companyes que estan realitzant el servei de porta puguin visualitzar. Resposta: No ens han pogut donar cap resposta a aquesta situació tot i que son coneixedors i conscients que ja portem massa temps així. Properament ens faran arribar resposta específica sobre aquest punt.
 • ABP Vilanova i CD de Sitges.
En relació a la incorporació d'agents de pràctiques, l'any passat a la CD de Sitges hi van anar un total de trenta-un. Des del SAP-FEPOL hem preguntat si enguany hi haurà cert equilibri amb la Comissaria de Vilanova, per evitar que es repeteixin els problemes de l'any passat amb les patrulles formades únicament per agents en pràctiques. Resposta: Ens confirmen que ja s'ha tingut en compte aquesta problemàtica i en un principi, no s'hauria de repetir aquesta situació. Pràcticament més de la meitat de la trentena d’agents que aniran a Sitges, al voltant d'uns divuit, seran de la 26a promoció. I El mateix passarà a l’ABP de Vilanova on també hi aniran més agents que no estiguin en pràctiques que no pas l'any passat.
 • Sala Sant Feliu de Llobregat.
Des del SAP-FEPOL hem mostrat la nostra preocupació per la sobrecàrrega de feina que provoqui la nova distribució o fusió de conferències que es farà a la sala a partir del proper 1 de juliol. Resposta: És un projecte implantat i pensat des de la regió que precisament té com a objectiu evitar sobrecàrrega de feina. En el cas de detectar-se aquest problema sempre podrien mirar de canviar el que fos necessari. Dubten però que vagi malament. En quan al numero d'efectius, si es compleixen les incorporacions, canvis i moviments que hi hauran en les properes setmanes o mesos, es preveu que fins i tot pugui augmentar la plantilla en número d'efectius. Aquesta és la intenció de la Regió i així confien que sigui.
 • Filtracions d’aigua a l’ABP de Sant Boi.
Aquestes dependències porta temps patint filtracions d’aigua per diversos punts de l’edifici, les quals han provocat fins i tot que no es pugui utilitzar l'ascensor. Des del SAP-FEPOL hem denunciat que aquest, és un problema similar al que vam patir durant gairebé dos anys a la CD Sant Vicenç. Resposta: Ens informen que ja s'ha solucionat temporalment el tema de les filtracions malgrat saben que tornaran a sortir. S’està treballant en donar la mateixa solució/reparació que es va fer a la CD Sant Vicenç i per suposat en un temps molt menor. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-108/2020 
DATA:22 de Juny de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto