METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona de 13 de desembre 
Resum dels punts que la nostra organització sindical va portar a la darrera reunió amb els Comandaments responsables de la Regió i els serveis d'administració.   
 
Barcelona, 14 de desembre del 2022.-
 
Ahir es va celebrar la reunió regional entre els Comandaments regionals de la RPMB, els serveis d’administració regional i les organitzacions sindicals. Aquests són els punts principals tractats a la reunió:

Primer.- ARIC
Hem portat novament el punt de l’ARIC i la seva càrrega de treball. Concretament, en el cas d’URIA, s’ha acceptat una de les propostes que vam aportar temps enrere i ens han manifestat que, a partir de maig de 2023 es portarà terme una roda que permetrà la renovació del 25% dels efectius més antics i sempre i quan sigui voluntari. En un futur es valorarà la introducció de noves mesures proposades per SAP-FEPOL.

Segon.- ASMET
Respecte la seva nova ubicació estructural (passant a dependre de la regió) hem preguntat si hi ha previsió de patir canvis en els seus torns de treball i/o horaris. Ens han manifestat que, tot i no tenir encara res establert, són del parer que, si una cosa ja funciona, millor no tocar-la. Per aquest motiu sembla que no hi ha intenció de reestructurar horaris de les unitats que formen part de l’Àrea.

Tercer.- Canvi ubicació efectius Carrer Bolívia
En quan al canvi d’ubicació física dels efectius que inicien servei a l’edifici del carrer  Bolívia no hi ha cap informació concreta, però  ens han assegurat que no hi haurà moviments físics d’efectius en tot l’any 2023.

Quart.- Increment dels efectius a les ABP de Barcelona.
Des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar (tot i la recent millora amb la nova promoció) la manca d’efectius a la majoria d’ABP de la regió, que resulta més acusada a les comissaries del sector nord de la ciutat. Ens informen que en l’àmbit d’USC, actualment la Regió Metropolitana de Barcelona té superàvit.

A més, demanem una distribució més equitativa del servei Equalis, ja que algunes ABP es veuen greument perjudicades deixant el seu districte gairebé sense patrulles disponibles per fer servei preventiu, la qual cosa també incrementa el risc dels agents. Com a exemple, a Sant Andreu s’han de facilitar dos agents per formar binomi amb serveis regionals, Comtal 5 i Comtal 51.

Com a resposta se’ns informa que la regió ja té en compte al sistema Equalis que l’ABP de Sant Andreu ha de cobrir el serveis citats anteriorment. Així doncs i en tant la regió ja ho tenia present s’està fent des d’un inici d’una manera equitativa.

En referència a la manca d’efectius ens diuen que és un mal que ja s’arrossega des de fa temps i que la regió es troba sota els nombres de cobertura establerts. En el cas de rebre més efectius, es consideraria reforçar l’ARIC.

Cinquè.- Instrucció 6/2022.
Respecte a les comissions de servei i el contingut de la instrucció 6/2022, la regió és conscient que un cop resolt el Concurs General de Mobilitat hi ha hagut unitats que s’han vist molt minvades en nombre d’efectius, com per exemple les Unitats d’Investigació.

Així i tot, la instrucció 6/2022 determina que les comissions de servei s’han de publicar mitjançant oferiment i la regió no pot cobrir aquestes mancances amb una simple comissió de servei i disposa ja de diversos oferiments que es troben a l’espera de poder ser publicats.

Respecte a les comissions de les oficines de suport, no és competència de la regió decidir sobre si s’han de mantenir.

Sisè.- OAC carrer Aragó.
Segons les previsions amb les quals compta la regió, es continuarà donant servei en aquest emplaçament fins al 31 de març. Les obres a l’edifici del carrer Pau Claris començaran a principis d’anys i es poden perllongar durant uns 3 o 4 mesos. Hi haurà un impàs de material i mitjans que farà que durant un mes no es pugui donar el servei a cap dels dos edificis.

Setè.- Magatzem de substàncies.
Fa molt de temps (massa) que preocupa, especialment pel que fa a la seguretat. Preguntem si tenen alguna informació més acurada al respecte. Regió respon que aquest servei l’assumirà molt probablement ARSET i d’ells només dependrà la custòdia de les substàncies i el seu emmagatzematge. El procediment de treball, com per exemple horaris de recollida i entrega o altres qüestions vindran determinades des de serveis centrals. No disposen de més informació al respecte.

Tot així, encara no s’ha fet una avaluació de riscos del lloc de treball perquè cal esperar que s’iniciï l’activitat laboral.

Vuitè.- Agents rurals a l’ABP de Gràcia i reducció places de pàrquing disponibles.
La regió agraeix a la nostra organització sindical el gest d’haver començat les gestions amb la regidoria del districte per aconseguir la concessió d’una línia policial davant de l’ABP que pugui servir, entre altres coses, per a què els nous vehicles dels Agents Rurals que aviat s’instal·laran a l’ABP, puguin ser aparcats en aquesta zona.

Novè.- ABP Les Corts
Els equips climatològics de l’ABP pateixen des de fa molt temps problemes de  funcionament. Els serveis d’administració informen que al gener començaran les activitats de reparació de l’aire condicionat de l’edifici B, prevenint que quan arribi la calor, aquest ja funcioni correctament. Les obres començaran per la part de l’ACD.

Desè.- Ús de patinets intervinguts.
Hem preguntat com es trobem les gestions per tal de poder fer ús dels patinets elèctrics intervinguts assignant-los una assegurança com si es tractés d’un vehicle policial. La resposta que ens han donat ha estat que les gestions es troben avançades, però encara no han finalitzat.

Aquestes han estat les principals qüestions tractades. Per més informació, contacteu amb el vostre delegat o delegada sindical.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-209/2022 
DATA:14 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies