ESCRITS, TRÀNSIT 
Demanem aclariment sobre les vacances dels alumnes del curs d'especialització de trànsit 
En un escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans, SAP i SME hem reclamat una solució per aquelles persones a qui li coincideix el curs d'especialització de trànsit, amb els seus períodes de vacances. 
Barcelona, 25 d'octubre del 2023.-
 
En la darrera reunió de la Comissió de valoració dels concursos oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit del cos de mossos d’esquadra, el Sindicat Autònom de Policia (SAP) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) vam preguntar sobre la situació d’algunes de les persones participants  que han de fer el curs d’especialització en períodes que coincideixen amb les seves vacances.

De la qüestió plantejada per ambdues organitzacions, la Subdirecció general de recursos humans ens va manifestar que segons el punt 5.4.2 de la Instrucció 1/2022, de 24 de gener sobre normes reguladores de les vacances de les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra “si els cicles de vacances concedits coincideixen amb el curs de formació o el període de pràctiques, les persones funcionàries n’han de sol·licitar de nous un cop finalitzat el procés selectiu”.

Alhora, el punt 4.2. de la Instrucció esmentada contempla que  “les vacances caduquen si no s’han gaudit durant l’any policial corresponent”. Per tant, de tenir-se en compte aquest punt i en cas de no ser flexible sobre les persones participants en aquest procés, aquestes es podrien veure greument perjudicades ja que en cap cas se li garantiria el dret que tota persona treballadora ha de tenir sobre les seves vacances.

Des de SAP i des d’SME considerem que en cap cas les vacances d’una persona membre del cos de mossos d’esquadra poden perdre’s, més quan aquesta té l’obligació d’assistir a un curs de formació que es troba dins d’una fase d’oposició d’accés a una especialitat.

Per tot plegat, en nom d’ambdues organitzacions sindicals i en un escrit adreçat avui a la Subdirecció general de recursos humans li hem demanat que ens aclareixi què passarà amb els efectius que es trobaran amb aquesta situació, oferint una alternativa que sigui acceptada per les organitzacions sindicals que les representem. En quan tinguem resposta se us informarà de nou mitjançant comunicat sindical.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-59/2023 
DATA:25 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies