ESCRITS, TRÀNSIT 
Reclamem a la DGP que sigui ella i no justícia, qui pagui les assistències a judicis civils 
Tal i com passa amb els processos penals, des de la nostra organització sindical hem reclamat a la Direcció General de la Policia que sigui ella qui assumeixi les indemnitzacions per les assistències que les persones membres del cos de mossos d'esquadra tenen en processos civils als que participen en qualitat de testimonis. 
 
Barcelona, 13 de setembre del 2022.-
 
Actualment, en compliment de la instrucció 19/2012, de 27 de novembre, sobre compensació de les declaracions en procediments judicials per part dels membres de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, la Direcció General de la Policia (DGP) es fa càrrec del pagament de les indemnitzacions derivades de l’assistència davant qualsevol òrgan de la jurisdicció penal.

En canvi, quan la seva participació és en qualitat de testimonis, en els processos judicials civils als quals són citats a conseqüència d’actuacions professionals, els especialistes són els encarregats de sol·licitar davant de la instància judicial corresponent la tramitació de les indemnitzacions a les quals tinguin dret.

Amb l’ampliació d’aquest criteri, el tractament i la gestió d’aquestes indemnitzacions genera problemes i inconvenients als professionals afectats, com la manca de possibilitat de seguiment, com la reducció de la quantia indemnitzatòria rebuda respecte de les derivades dels processos judicials penals, com el retard en l’abonament i, fins i tot en molts casos, que acabin per no fer-se efectives amb el consegüent perjudici per l’especialista afectat.

Des del SAP-FEPOL entenem que, igual que als processos penals, les assistències en els processos judicials civils estan motivades per actuacions professionals i el tractament i pagament d’aquestes indemnitzacions s’hauria d’assumir per la DGP. I que sigui, si és procedent, la DGP l’encarregada de reclamar aquestes compensacions a les instàncies judicials corresponents.

En aquesta línia d’argumentació, la disposició final primera del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, estableix que les comissions de servei originades per compareixences a jutjats i tribunals en qualitat de testimoni i pèrits motivats per l’actuació professional, s’han d’indemnitzar amb càrrec al pressupost assignat a l’organisme al qual pertany el personal que ho realitza. En el nostre cas, la DGP.

Per tot això, des del SAP-FEPOL en un escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humanshem reclamat que, a l'igual que en els processos penals, sigui la DGP qui assumeixi el pagament als especialistes de les indemnitzacions derivades de la participació en qualitat de testimonis, en els processos judicials civils als quals siguin citats a conseqüència d’actuacions professionals.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-78/2022 
DATA:13 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies