ESCRITS 
Guàrdies no presencials: es poden realitzar si coincideixen amb una reducció? 
Des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) adrecem un escrit a la SGRH per demanar que s'aclareixi si una persona amb reducció pot fer o no guàrdies no presencials (GNP).            
 
-.Barcelona, 21 de gener de 2024

L'acord de 31 de juliol de 2023 ha generat dubtes i problemes interpretatius. Un d'ells és el de les guàrdies no presencials (GNP). 
Tant el SAP com el SME volem que concreti si, en el cas que una persona membre del cos de Mossos d’Esquadra estigui gaudint d’una reducció de jornada, pot realitzar o no guàrdia no presencial en els supòsits següents:
  1. En el cas que coincideixi amb l’horari que gaudeix de reducció.
  2. En el cas en què no coincideixi.
Les GNP no són hores extraordinàries, ni tenen la mateixa condició que aquestes. Són un complement de la nòmina (complement específic variable) i, per tant, no poden tenir la mateixa restricció que les hores extraordinàries (en aquest cas, està clar que no es poden fer hores extraordinàries  quan es gaudeix d’una reducció de jornada).
Així doncs, hem sol·licitat a la Subdirecció General de Recursos Humans una resposta sobre aquestes casuístiques per evitar possibles interpretacions errònies en alguns serveis de planificació. Esperem obtenir aviat resposta, 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-9 Aclariment guàrdies no presencials 
DATA:22 de Gener de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies