METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de 4 de març del 2021 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió entre els Comandaments regionals, els responsables dels serveis d'administració i les organitzacions sindicals representatives 
 
Barcelona, 8 de març del 2021.
En data de 4 de març de 2021 s’ha convocat la reunió amb els comandaments de Barcelona per tractar els punts més rellevants d’aquesta regió. Aquestes són les qüestions principals que el SAP-FEPOL ha posat sobre la taula i les respostes rebudes:
 • Unitats d’Investigació
El SAP-FEPOL havia manifestat la necessitat de planificar les guàrdies de forma anual. Es va recollir nota informativa dels efectius de les UI’s on es reclamava aquesta planificació, extrem que va provocar que el dia abans de la reunió regional es publiqués el quadrant anual sol·licitat. Aquest quadrant marca el mateix sistema de binomis (bombolla) fins a la setmana 22, i a posteriori, si les causes sanitàries ho permeten, s’iniciarà com  estava previst amb un agent de cada ABP. La motivació per aquest sistema ha estat per part de l’Intendent Cap de l’AIC, que ha argumentat que així no es perjudiquen les ABP petites, donat que es quedarien amb dos efectius menys les setmanes de la guàrdia i posterior. També aportaria un enriquiment personal i professional en formar-se binomis de diferents districtes. El Cap de la Regió va manifestar a la mateixa reunió, que es tractava d’un sistema plantejat per ells i que tiraria endavant. Des de la Secretaria d’Investigació del SAP-FEPOL, es va denunciar aquest sistema de guàrdies mitjançant escrit E-14/2021, el qual es troba publicat a la nostra web.
 • GRSC
Tenim coneixement que la gran majoria de les persones que formen aquest grup es troben en situació de comissió de servei. Hem sol·licitat si es té intenció de cara al proper Concurs General obrir aquestes places a URDIS, però la resposta ha estat que aquesta qüestió no depèn de la Regió. Hem sol·licitat que es dotés de nous vehicles policials (Seat ATECA) als GRSC, i la resposta del Cap d’Administració de Barcelona ha estat que fins després de l’estiu no arribarà la següent remesa, la qual està en licitació per un total de 382 nous vehicles. Els que disposa el grup avui dia s’han tret de les diferents ABP de la RPMB. Sobre els cascs ja tenen coneixement que es troben caducats, extrem que s’ha elevat a la CSUCOT perquè els canviïn. Respecte a la disminució del nombre d’hores extres, ens informen que l’any passat es van incrementar en 500 hores que la BRIMO no podia cobrir íntegrament  i se’n van passar al GRSC. Aquest any s’ha obert el ventall també a les ABP.
 • ACD
La propera roda de l’ACD es realitzarà al mes de maig. Es valorarà qui entra a la roda segons promoció i número de promoció, exceptuant els efectius que es trobin en una especialitat o al GAV. La durada de la roda sempre serà de sis mesos de treball efectiu. En aquest sentit, SAP-FEPOL ha denunciat el fet que si un agent per patir una incapacitat temporal no realitza els sis mesos efectius de treball, en cap cas hagi de tornar a repetir una nova roda, com succeeix actualment. Des de Regió rebutgen la nostra petició de derogar aquest criteri. La nostra organització també ha sol·licitat que a l’hora de sortit de l’ACD es tingués preferència per tal de poder escollir la mateixa ABP de la qual es provenia; la resposta ha estat que logísticament és molt complicat i que s’ha de cobrir aquells forats de les ABP que resten vacants. Respecte a les condicions de treball, són conscients de la situació actual, agreujada per la COVID-19. Nosaltres hem optat per demanar la possibilitat de realitzar test d’antígens a les persones detingudes per tal de millorar la gestió i aportar tranquil·litat als efectius de custòdia. La resposta ha estat que aquesta gestió l’ha de gestionar CatSalut i ha de passar pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral (on també ho portarem com a punt). Per tant, continuarem sol·licitant antígens per a les persones detingudes.
 • Material d’ordre públic pels agents d’USC
Després dels fets violents succeïts aquestes últimes setmanes on ha quedat palès novament que els agents d’USC estan cada dia més exposats a possibles lesions pels aldarulls, hem exigit un augment del material personal de protecció per a fer front a aquests tipus d’actuacions. El Cap d’Administració de la RPMB al·lega que a les comissaries hi ha material d’ordre públic com escuts i cascs, així com també dos cascs a cada vehicle. Així mateix, lamentem que el nou vehicle no disposi de lloc per portar els escuts, fet que també elevem al Comitè de Seguretat i Salut Laboral com altres aspectes de millora dels nous vehicles. Per part de la Regió ens informen que també s’està realitzant formació als agents d’USC en aquest aspecte, a l’ABP de Sant Andreu. La nostra organització creu que els cascs com a equip de protecció individual (EPI) haurien de ser de dotació per a tothom. Per tant, ho elevarem a la Subdirecció General de RRHH.
 • Manca d’efectius SRC i ARIC
Des del SAP-FEPOL fa anys que reclamem efectius per a moltes de les destinacions, especialment aquelles que des de fa molt de temps estan passant dificultats i estrès laboral a causa de la sobrecàrrega de treball. El passat 15 d’octubre de 2019 ja vàrem denunciar a la Subdirecció General de RRHH amb escrit número E-77/2019, la situació especialment greu que patien aquestes dues destinacions. Doncs bé!, més d’un any després, la situació continua igual i la resposta de la Regió ha estat que actualment a la RPMB hi ha 10 efectius per sota de la cobertura total i els hi és impossible dotar a aquestes destinacions de més efectius. Quant a la SRC, hem demanat que es realitzi un oferiment per ampliar els efectius i baixar la càrrega de treball que tenen actualment, del qual ens informen que els incidents han baixat  en percentatge respecte anys anteriors, per la qual cosa amb la implantació de les tauletes es veurà encara més reduïda i no tenen previst ampliar el nombre d’efectius, sinó més aviat el contrari.
 • ABP Horta
Hi ha una manca de comandaments, especialment les figures de Cap d’USC, Cap d’OAC i Cap d’UI. En tenen coneixement i aviat s’incorporarà un nou Cap d’OAC, pel que fa a la resta estan esperant que es resolgui el concurs de promoció per poder incorporar-los. Respecte a la càrrega de treball del servei de porta i OAC vàrem reclamar un traductor pel gran volum de denúncies per part de persones estrangeres. Es preveu que la nova OAC del carrer Aragó/Girona obri abans de l’estiu. Per tant es veurà bastant reduïda l’afluència de denunciants que provenien de la Sagrada Família, alleugerint la càrrega de treball de l’ABP Horta.
 • Vehicles paisà ABP Eixample
Demanem vehicles de paisà i ens informen que han cedit una setmana un vehicle de l’ABP Gràcia i una altra setmana un altre de l’ABP Sarrià, però que a la RPMB no tenen més per cedir i que fins a la propera licitació, passat l’estiu no arribaran de nous.
 • ABP Nou Barris
S’estan executant les obres per a l’adequació del magatzem. Des de la nostra organització vàrem remetre un escrit a la Subdirecció General de RRHH, on sol·licitàvem un augment dels efectius de l’ABP per poder fer front a la vigilància del mateix amb garanties i les mesures de seguretat, tant  internes com de perímetre, per garantir la seguretat dels agents destinats a la Comissaria. Ens informen que s’està treballant en aquests aspectes i es preveu que hi haurà 4 agents destinats a garantir la seguretat i accés. Aquest any es licita un nou aparell de confort tèrmic per a la comissaria.
 • Seguretat de les Comissaries
S’han elaborat informes per millorar la seguretat de les Comissaries de la RPMB, els quals s’han elevat a la superioritat.
 • Vehicles
Actualment hi ha 16 vehicles nous a la RPMB logotipats i 1 no logotipat, amb la previsió de 382 nous vehicles amb l’actual licitació que arribarien passat l’estiu.
 • Vacunacions i Covid-19
Actualment hi ha 2572 treballadors i treballadores del CME de la RPMB vacunats i 766 no vacunats, un 23% no s’han vacunat per criteri propi. Es realitzarà una segona citació per a totes aquelles persones que no van poder assistir a la primera fase. Respecte als majors de 55 anys no es té informació de quan es podran vacunar, depèn del Servei Català de la Salut. Actualment a la Regió de Barcelona tenim 12 agents positius de covid-19 i 38 persones confinades. Aquestes han estat les principals qüestions que hem tractat a la reunió. Si voleu ampliar la informació o que posem algun tema sobre la taula a la pròxima reunió amb la RPMB, contacteu amb el vostre delegat o delegada del SAP-FEPOL. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-43/2021 
DATA:8 de Març de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies