ESCRITS 
Tornem a reclamar la dotació de DEA a totes les comissaries de mossos d'esquadra 
Des de la nostra organització sindical hem tornat a reclamar a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral la necessitat d'equipar a tots els edificis policials dels dispositius desfibril·ladors. No només per la seguretat des efectius policials que treballen al seu interior, sinó perquè davant casos de necessitat, la ciutadania pot accedir-hi ràpidament. 
 
Barcelona, 9 de febrer del 2023.-
 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) tornem a incidir amb la importància d’instal·lar aparells desfibril·ladors DEA a tots els edificis que pertanyen a la PG-ME, atès que disposar d’espais cardioprotegits amb persones capacitades per poder-los utilitzar ofereix un servei de salut pública totalment necessari avui dia.

No cal dir que una insuficiència cardíaca pot donar-se en qualsevol moment, sobretot en llocs on es treballa amb alts nivells d’estrès i en edificis on es concentra un gran volum de persones.

Això es vincula directament amb la llei de Prevenció de Riscos Laborals que, en el seu article 14 sobre drets, estableix que els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

I és que en l'article 22 sobre mesures d'emergència s'estableix que: "Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia d'aquestes”.

Des de la nostra organització sindical som conscients que alguns edificis ja disposen d’aquests aparells, però són insuficients. Aquest seria, per exemple, el cas de Les Corts, que sí disposa de DEA, però es troba a l’Àrea de Custòdia, a la planta -1, un lloc de difícil accés (i, on el personal administratiu, per exemple, no pot accedir). Ens consta que, concretament a aquest edifici, treballen persones amb risc de patir una insuficiència cardíaca.

Com a mínim, creiem que un edifici d’aquesta extensió hauria de disposar de dos dispositius repartits, de manera que tingui els màxims mecanismes per escurçar  el temps de reacció, i així poder salvar la vida de la persona afectada, sigui treballadora o ciutadana.

Per tot plegat, des de la nostra organització sindical hem tornat a incidir en aquests extrems i hem tornat a presentar de nou un escrit reclamant a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral del Departament d'Interior la instal·lació de DEA a totes les comissaries del cos de mossos d'esquadra.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-8/2023 
DATA:9 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies