GIRONA, ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
Reclamem més material balístic per a l'ARRO Girona 
La nostra organització sindical ha denunciat la manca de material balístic d'aquesta Àrea la qual ha de fer front en ocasions a entrades simultànies sense que tots els seus efectius puguin disposar de material de seguretat. L'increment d'actuacions per salut pública ho fa absolutament imprescindible  
 
Girona, 3 de març del 2023.-
 
Per tothom és conegut que cada vegada hi ha més actuacions on les diferents unitats de policia, en especial l’ARRO, han d’intervenir amb ciutadans que van armats o a actuacions a domicilis on hi ha armes. En els últims anys s’han experimentat molts canvis a la seguretat del nostre territori i a aquest efecte l'ARRO s'ha posicionat com una de les primeres (sinó la primera) unitats d'intervenció i reacció de la Regió policial de Girona davant de situacions crítiques.

Cada vegada són més les notícies on, ja siguin per baralles, discussions, entrades i registres judicials, actuacions per drogues, etc. s'ha detectat un increment d'armes de foc. Clar exemple, el trobem en el cas de les plantacions de marihuana o altres drogues, on és molt freqüent que les organitzacions criminals organitzades vagin armades per protegir-se de possibles robatoris d’altres organitzacions.

Així, l’ARRO de Girona és la unitat encarregada de les entrades i registres a habitatges, locals, naus, etc. a la regió de policia de Girona. Per tot plegat, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considrem que aquests efectius han de disposar del material de protecció balística adient que garanteixi la seva seguretat en les tasques que realitzen i a l’hora, millori l'eficàcia dels seus serveis.

Cal dir que a dia d'avui aquesta Àrea pateix una mancança de material balístic i algun del que tenen assignat no és el més adient. 
Es donen casos, cada cop més freqüentment, on s’han de fer diverses entrades i registres simultàniament i per tant, és imprescindible que tots els efectius policials actuïn amb les màximes garanties ja que ens trobem que la gran majoria dels efectius que prenen part en aquestes actuacions, no estan protegits adientment.

Recordem que al 2014 hi va haver diversos atemptats terroristes a França i per aquests fets es va dotar del material balístic a l’ARRO Girona. Doncs bé! Ens trobem que a dia d'avui l'ARRO Girona està fent servir un material dissenyat per per fer front a atemptats terroristes, per a realitzat actuacions per a les quals no han estat dissenyats i que en moltes ocasions, fins i tot no són útils. 

Han passat 9 anys des de la dotació d’aquest material i no s’ha fet cap canvi ni s’ha dotat de més material tot i que la situació actual de la societat és molt diferent a llavors.  I no cal recordar que a l’estiu del 2017 van haver-hi els atemptats terroristes a Catalunya amb una excel·lent actuació per part del CME. Durant l’any 2022 les diferents ARRO de Catalunya van realitzar més de 1.000 entrades i registres, un gran número de les quals a un nombre s'ha actuat contra delinqüents que van armats.

Creiem que el material que disposa l’ARRO de Girona és insuficient i el més greu és que no s’està protegint adientment als efectius que realitzen les tasques que li són encomanades. Per tot plegat des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en un escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans, s'ha reclamat:
 
  • Que es doti de material amb la protecció balística adient per a realitzar les tasques que li són encomanades a l’ARRO de Girona.
  • Que es doti d’un casc amb protecció balística a cada efectiu de l’ARRO de Girona.
  • Que es doti de pantalles balístiques a cada efectiu de l’ARRO de Girona, ja que amb el casc balístic la cara queda descoberta i és vulnerable.
  • Que es doti a l’ARRO de Girona de suficients escuts balístics amb finestreta, escuts dissenyats per a realitzar entrades i registres.
  • Que es doti a l’ARRO de Girona de suficients escuts balístics tipus manta.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-13/2023 
DATA:3 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies