ESCRITS 
Més d'un any per cobrar les indemnitzacions per raó de servei 
SAP i SME hem denunciat el fet que el Departament d'Interior i el Govern de Catalunya triguin més d'un any a pagar les indemnitzacions per raó de servei que generen les persones membres del cos de mossos d'esquadra. A aquest efecte hem reclamat que se'ns traslladi quin és el deute pendent de pagar amb tots els efectius policials i alhora, hem reclamat l'establiment d'un període màxim per pagar les indemnitzacions que es generen   
Barcelona, 3 d'octubre del 2023.-
 
Son moltes les queixes que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat e Mossos d’Esquadra estem rebent en relació al deute que, pel retard en el pagament de les indemnitzacions per raó de servei, està assumint la Direcció General de la Policia amb les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

No serà aquesta la primera vegada (però esperem que sigui la darrera) que ambdues organitzacions sindicals denunciem el retard en el pagament de les indemnitzacions per raó de servei que les persones del cos de mossos d’esquadra generen en l’exercici de les seves funcions.

I és que els nostres afiliats i les nostres afiliades ens denuncien que fa més d’un any que no cobren cap indemnització que per servei hagin generat. Indemnitzacions, l’import de les quals han hagut d’avançar per poder realitzar les tasques que tenen encomanades.
 
  • Com és possible que els afiliats i les afiliades ens informin que tenen pendent de cobrar indemnitzacions per import superior als 1.000 euros?
  • Com és possible que la Direcció General de la Policia tingui pendent de pagament, indemnitzacions del 2022?
  • Quants efectius del cos de mossos d’esquadra es troben en aquesta mateixa situació?
  • Quin és el deute que el Govern de la Generalitat ha contret amb les seves persones treballadores?
 
Des del SAP i des de l’SME, com a representants de les persones treballadores, considerem imprescindible que se’ns informi a la major brevetat possible de quina és la situació respecte el pagament de les indemnitzacions generades per raó de servei.

Així mateix, ambdues organitzacions sindicals, informarem d’aquesta deficient gestió al Departament d’Economia del Govern de la Generalitat ja que en cap cas considerem de rebut, que cap persona membre del cos de mossos d’esquadra hagin d’esperar un any, a recuperar les despeses que (insistim) per necessitats del servei han hagut d’avançar.

I per últim, instem a l’Administració a assolir el compromís (obligatori) d’establir un període màxim en el rescabalament de les indemnitzacions que les persones membres del cos de mossos d’esquadra generin en l’exercici de les seves funcions.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-54/2023 
DATA:3 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies