ESCRITS 
Lactància: demanem que s'equipari el període de gaudiment d'aquest dret amb Bombers 
Seguint les recomanacions de la OMS, les bomberes poden disposar del gaudiment d'aquest dret fins als dos anys, a diferència de Mossos, que només el pot gaudir durant el primer any,       
 

Barcelona, 26 de gener del 2023-.

El passat mes de desembre els Bombers de la Generalitat de Catalunya van presentar un pla de feminització del cos amb la finalitat d’impulsar la presència de dones.

Entre la vintena de mesures aprovades, es contempla la reserva de places fins al 40% a l’accés i promoció, s’adequaran els vestuaris i instal·lacions, i disposaran d’uniformes adaptats a la morfologia femenina.

La mesura que crida l’atenció, però, és que s’establirà una jornada de 12 hores, i no de 24 com ara fa habitualment, per a la dona bombera que estigui alletant per millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i s’adaptarà el seu lloc de treball a la seva situació, fins a un màxim de dos anys, durant el període de lactància.

En el nostre cas, disposem d’una adaptació consistent en una hora diària d’absència del lloc de treball que té una durada màxima fins als 12 mesos d’edat del fill o filla. Si a Bombers poden gaudir del permís fins a un màxim de dos anys, amb aquest biaix d’un any estaríem generant un nou greuge entre cossos del mateix Departament, que se sumarien als ja existents avui dia, i dels quals ja n’hem parlat abastament  a altres escrits de denúncia i al Consell de la Policia.

Així mateix, d’acord amb el punt 7.2 de la Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra, les funcionàries de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra poden sol·licitar una comissió de serveis o adscripció provisional voluntàries per lactància natural, també fins els 12 mesos d’edat del fill o filla, quan, en aquest cas, també caldria perllongar aquesta mesura fins als 2 anys, donat que les bomberes tenen adaptat el lloc de treball durant aquest interval.

És inconcebible que, si pretenem avançar cap a la igualtat de gènere en aspectes clau com les condicions de treball i la conciliació de la vida laboral i familiar, encara establim diferències entre persones membres del mateix Departament en virtut de l’uniforme que vesteixin.

Cal cercar mesures igualitàries i homogènies que no generin sensació que hi ha funcionaris/es de primera i de segona. Estem avançant molt en aquest aspecte i això seria un pas enrere en l’assoliment de tant preuada igualtat efectiva entre dones i homes que el Departament d’Interior (amb el suport de la majoria de sindicats representatius) ha capitalitzat, fins ara amb èxit.

Per tant, SAP-FEPOL ha sol·licitat, a través d'un escrit de denúncia, que s’estudiïn les mesures relatives a ambdós cossos pel que a a la lactància i s’equipari la situació de Mossos a l’assolida per Bombers.

 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-5 
DATA:26 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies