CENTRAL, ESCRITS 
Els efectius de l'ABP Bages reclamen una reorganització del dispositiu ORIS 
En un escrit presentat avui, els efectius d'aquesta destinació denuncien jornades de fins a 15 hores de treball com a conseqüència de l'actual planificació del dispositiu. 
 
Manresa, 16 de març de 2020.-
Per tots és sabut el moment de màxima excepcionalitat que està vivint la nostra societat. Un moment que el cos de mossos d’esquadra com a servidors públics, però conscients del seu abast, està donant el dos-cents per cent tal i com sempre ha fet quan ha estat requerit a tal efecte. Dit això, des de la Secció sindical del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) a la Regió Policial Central, en un escrit presentat avui hem denunciat a la Subdirecció General de Recursos Humans la càrrega excessiva d’hores consecutives de treball a la que han de fer front els efectius de l'ABP Bages, la qual a més d’afectar la conciliació de la vida familiar amb la laboral, no garanteix el descans mínim de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. Des que s’implantés per ordre del Director General de la Policia i pel Comissari en Cap del Cos, l’horari 4 x 2 a la Conca d’Òdena, els efectius de l’ABP Bages s’han vist afectats. A l’efecte s’ha determinat que als efectius que s’hi desplacen, se’ls ha de fer el relleu fora de comarca, el qual es desplaça fins el lloc, un cop es finalitza el brífing. Aquests extrems estan provocant que els efectius destinats als punts de control acaben assumint jornades de fins 15 hores de treball, durant quatre dies consecutius, la qual cosa no assegura un descans de 12 hores entre jornada i jornada de treball. És per això que en primer lloc, des del SAP-FEPOL hem denunciat l’incompliment de l’article 2.4 del Decret 146/1996, de 30 d’abril pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de mossos d’esquadra i a la qual s’ha d’acollir recordem, la Resolució de 12 de març de 2020 signada pel Director General de la Policia ja que aquest determina que “entre el final d’una jornada de treball i el començament de la següent ha d’haver-hi un mínim de 12 hores de descans”. Però és més! Si el dispositiu va per llarg (com tot sembla indicar que anirà) i es continua mantenint el 4 x 2, des de la nostra organització sindical hem traslladat que tindrem tres problemes més:
  1. Ràpidament tindrem mossos i mosses d’esquadra totalment desgastats com a conseqüència de l’estrès provocat per llargues jornades de treball, sense gairebé descans.
  2. La sobreexposició d’efectius per l’activació d’un nombre, que tal i com s'ha traslladat en la reunió mantinguda avui 16 de març fins i tot pels propis comandaments no es veu necessari, pot acabar incrementant el nombre de policies infectats pel COVID-19.
  3. Els mossos i les mosses d’esquadra no podran atendre les seves necessitats particulars, patint per tant encara més, la seva conciliació de la vida familiar amb la laboral.
Per altra banda, tal i com s’ha traslladat també en la reunió mantinguda avui, des de la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RP Central, en l'escrit presentat hem denunciat a la SGRH que molts dels efectius destinats a la Conca d’Òdena no tenen cap tipus de material. Per tant considerem urgent que els mossos i les mosses d’esquadra que treballen a la zona 0 disposin en tot moment, de tot el material necessari. Per tant amb tots els extrems esmentats, des de la nostra organització sindical hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a: Primer.- Reconsiderar juntament amb la Prefectura (tal i com s'ha reclamat avui també) la necessitat de continuar amb l’horari 4 x 2, ja que a més de ser un horari que activa a efectius que no són necessaris, exposa als mateixos a llargues jornades de treball. Segon.- En cas de no considerar-se aquest primer punt es busqui operativament una alternativa que permeti la realització del servei, però també el compliment de l’article 2.4 del Decret 146/1996, de 30 d’abril de jornada i horari en pro dels efectius de l’ABP Bages Tercer.- Es doti de material de protecció a tots els efectius que estant fent tasques a la zona 0, assegurant-los que el material del qual disposen té una vida útil de 10 a 15 dies. Des de la nostra organització sindical esperem per tant, que s’atenguin les demandes proposades i que, juntament amb la necessitat d’assegurar el correcte funcionament del dispositiu i de les necessitats existents, es tinguin també en compte les necessitats individuals de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-18/2020 
DATA:17 de Març de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies