GIRONA, COMUNICATS, TRÀNSIT 
El Departament d'Interior ignora els requeriments de la Inspecció de Treball sobre el Sector de Trànsit de Figueres 
Dos anys després de la nostra primera denúncia, i malgrat la Inspecció de Treball ha requerit al Departament a arreglar els greus desperfectes, aquestes dependències continuen essent insegures i presentant un lamentable estat. 
 
Figueres, 5 d'octubre del 2020.-
A finals del mes de novembre del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava davant la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior, el lamentable estat de les dependències de l'ART de Girona - sector Figueres. Per l'estat flagrant de les instal·lacions, la nostra organització esperava una resposta i actuació ràpida del Departament. Però lamentablement aquesta no va arribar, motiu pel qual (en un pas més) l'octubre del 2019 SAP-FEPOL presentava denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Fruit de la denúncia presentada, la Inspecció de Treball emetia un requeriment al Departament d'Interior per tal que, en el termini de dos mesos, resolgués els incompliments observats en la visita que els inspectors havien realitzat a aquestes dependències policials. A l'efecte, SAP-FEPOL advertia que estaria atent a la realització de totes i cadascuna de les actuacions requerides per la Inspecció de Treball. És per això que en visita feta el passat 14 de setembre, els nostres delegats en prevenció de riscos i salut laboral han pogut comprovar que de totes aquelles actuacions requerides per la Inspecció de Treball, el Departament d'Interior n'ha obviat la major part.
  • El cablejat i les tapes de les caixes de connexió de les instal·lacions elèctriques segueixen sense recollir ni tapar.
  • Les sortides d’emergència segueixen tenint un sistema de tancament amb pany i clau, fet que inhabilita aquesta sortida com a tal.
  • Els extintors segueixen sense passar la revisió que els pertoca cada d’any.
  • L’edifici segueix mostrant les esquerdes en diferents parts i no s’ha aportat cap certificat de solidesa demanat.
  • En la zona o despatx de recepció segueix havent amuntegament de les zones de treball.
  • La il·luminació i senyalització d’emergència, segueix estan mal col·locada generant confusió.
  • No s’ha reposat el material de primers auxilis de les farmacioles.
A més, ja l'any 2018 es posaven de manifest tot un seguit de mancances respecte la seguretat d'aquestes dependències policials. Aspectes que per seguretat dels propis efectius que realitzen servei en aquestes dependències policials no farem públics. I la pregunta és clara! Què s'ha de fer per tal que el Departament d'Interior, dos anys després de al nostra primera denúncia, arregli i doni solució a les greus mancances que presenten aquestes dependències policials?  Quina és la via que el Departament, ignorant els requeriments de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, ens deixa?. La nostra organització sindical ja ho avança! En els propers dies, en cas que no s'iniciïn les obres per adequar aquestes dependències policials a les exigències instades per la Inspecció de Treball, SAP-FEPOL demanarà el tancament d'aquest centre de treball. Només hi ha un únic responsable respecte aquesta situació i aquest no és altre que el Departament d'Interior. Per tant, tal i com així hem manifestat sempre, la nostra organització sindical estarà molt a sobre de l'inici immediat de les millores de la Comissaria del Sector de Trànsit de Figueres. O s'arreglen o, per l'estat lamentable que presenten, o es tanquen. No permetrem que es posi en risc la seguretat dels efectius. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-165/2020 
DATA:5 de Octubre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies