COMUNICATS 
Permisos i vacances: No confonguem necessitats del servei amb manca d’efectius 
El passat dia 24 de març es van publicar les noves instruccions 1/2022 i 2/2022, reguladores de les vacances i dels permisos per assumptes personals. En les esmentades instruccions s’especifica clarament, a l’apartat sobre les condicions d’exercici, que la concessió, tant de permisos com de cicles de vacances, resta subordinada a les necessitats del servei. .        
 
Barcelona, 05 d’abril de 2022.-

El passat dia 24 de març es van publicar les noves instruccions 1/2022 i 2/2022, reguladores de les vacances i  dels permisos per assumptes personals.

En les esmentades instruccions s’especifica clarament, a l’apartat sobre les condicions d’exercici, que la concessió, tant de permisos com de cicles de vacances, resta subordinada a les necessitats del servei.

L’article 16.1 del Decret 146/1996, sobre jornada i horaris, defineix com a necessitats del servei “aquells fets sobtats o imprevistos, coneguts amb antelació inferior als tres dies, aliens a la planificació l’organització i el funcionament del Cos de Mossos d’Esquadra, que fan necessària la modificació de la distribució de la jornada de treball per al funcionament públic policíac”.

Així mateix, l’article 16.2 del mateix Decret, concreta que “el Director General de Seguretat Ciutadana (actualment, el Director General de la Policia) és el que declara les necessitats de servei”.

Per tant, la conclusió és clara: No hem de confondre la manca d’efectius que pot haver en un servei concret amb les necessitats del servei.
 
Tot i que les instruccions també detallen a les condicions d’exercici que, en tots casos, caldrà garantir que la mateixa unitat assumeixi les tasques de la persona funcionària que sol·licita el permís o les vacances, i que la denegació ha de ser motivada per raó de necessitats operatives concretes. cal assegurar-se que la denegació d’aquests no obeeix a criteris subjectius  o a una interpretació equivocada del que són les necessitats del servei, per tal que la petició es resolgui amb garanties per tothom.

Finalment, aprofitem per recordar-vos novament la necessitat de sol·licitar sempre els permisos per escrit, per poder acreditar la denegació d’aquests, si s’escau. Cal tenir en compte que la instrucció especifica que, si no es poden autoritzar la totalitat de les sol·licituds d’APs, es prioritzarà la concessió a les persones amb major nombre de sol·licituds denegades.     
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-55/2022 
DATA:5 de Abril de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto