COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió amb la Comissaria General d’Investigació Criminal de 9 de març 
 Ahir va renir lloc la reunió entre les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra, els responsables de la Comissaria General d'Investigació Criminal i els Serveis d'Administració de les Unitats Centrals. Des de la nostra organització lamentem el resultat de la reunió. Una reunió amb moltes preguntes i poques respostes que, per l'estat actual de la plantilla, hauria d'haver estat molt més profitosa del que ha estat.  
 
Barcelona, 10 de març del 2022.-
 
Ahir, 9 de març va tenir lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra, els responsables de la Comissaria General d’Investigació (CGIC) i els membres del servei d’administració. En aquesta reunió s’han pogut tractar diversos temes dels quals us fem un resum a continuació:
 
  • Prova d’adequació a l’especialitat en el darrer concurs d’investigació:
Des del SAP-FEPOL hem estat clars i s’ha denunciat el que considerem la manipulació de la prova de resolució oral del cas pràctic de l’oposició d’investigació avançada. A l’efecte esperem una reacció immediata i que, respecte els recursos que s’han presentat se’ns donin les explicacions oportunes i es corregeixin els greus errors comesos.
 
  • Situació actual pel que fa al nombre d’efectius a les diferents unitats d’investigació:
Demanem que ens informin de quants efectius consten a cadascuna de les unitats de l’especialitat d’investigació, tant bàsica com avançada i científica. Tal i com ja hem fet en anteriors reunions. Ens manifesten que actualment no ens poden donar aquesta dada perquè resta pendent, la incorporació de diferents efectius i la dada no seria fiable.

Per la nostra part entenem que no es vol facilitar la informació, de la mateixa manera que no s’ha fet en cap de les ocasions que s’ha demanat anteriorment. Possiblement són conscients que si es fa el recompte que demanem, les carències de les diferents unitats es faran més evidents encara.
 
  • Compensació pels equips de treball conjunt:
A la reunió entre els sindicats i la CGIC de data 10 de febrer de 2020 es va dir per part dels comanaments de la CGIC que es compensaria en forma de comissió, als agents d’UI que treballin durant més de tres mesos amb les UTI. A dia d’avui encara no ha estat compensat cap membre d’investigació bàsica i no tenim cap notícia d’aquesta regulació.

Ens manifesten que estan treballant en una nova compensació i en la “definició” d’equip de treball que s’ha de compensar, ja que no totes les col·laboracions entre bàsica i avançada requereixen de les comissions.

Ens lamentem que, amb els pocs avenços que es fan en aquestes reunions quan sembla que tenim un tema solucionat tornem a tirar enrere simplement, perquè l’equip de comanament canvia i s’ha de tornar a estudiar la situació. Amb aquesta dinàmica és impossible avançar per millorar la nostra especialitat.
 
  • Grup de treball per la regulació de les guàrdies:
En aquest punt ens trobem una situació similar a la del punt anterior. El novembre de 2019 es va finalitzar un grup de treball que va regular unes normes mínimes per la planificació de les guàrdies arreu del territori. Aquestes conclusions encara no estan aplicades ni s’han inclòs a cap document.

Per part de la CGIC ens diuen el mateix que amb els equips de treball. Estan treballant en una regulació de les guàrdies i quan tinguin alguna conclusió ens ho faran saber per tractar el tema. En resum continuem sense avançar.
 
  • Pla de carrera professional a l´especialitat:
Davant de l’actual negociació del pla de carrera de USC demanem que paral·lelament es treballi amb el pla de carrera de l’especialitat. No volem trobar-nos novament amb la millora d’una part dels efectius del cos i haver d’esperar anys fins que es regula la mateixa situació per la resta. Per part de la CGIC es posicionen a favor que es treballi aquest pla per l’especialitat.
 
  • Reflexions envers darrer concurs de l´especialitat.
Després del darrer concurs i els resultats del mateix, tant pel què fa al nombre de gent que s’ha presentat, com els que han aprovat, com el fet que 191 places del mateix no s’hagin cobert, des del SAP-FEPOL traiem un seguit de conclusions. Totes elles també manifestades pels companys de les diferents unitats amb els que hem parlat.

Actualment l’especialitat no és atractiva pels companys i per les companyes de fora de la mateixa i fins i tot, ho està deixant de ser pels que ja estan en ella actualment.

Els horaris no tenen cap garantia de conciliació familiar, en alguns casos no es pot coincidir amb  l’època de vacances escolars, és a dir amb els fills, (mentre que a USC disposen com a mínim d’un parell de setmanes lliures sense demanar vacances).

Els companys i les companyes estan desmotivats i la prova la tenim en el darrer concurs de l’especialitat on no s’han cobert el 80% dels llocs ofertats. A més a Barcelona s’ha generat un greu problema d’efectius que segurament es veurà incrementat amb el proper concurs de trasllats on molts dels companys i companyes marxaran a USC.

Per una altra banda, en vista dels resultats dels exàmens i el cas pràctic, queda bastant clar que la idea de l’Administració o la Prefectura és que la gent que ocupi places de l’especialitat d’investigació ho faci de manera provisional (ja sigui en comissió de serveis o adscripcions provisionals). Per tant des de la nostra organització sindical concloem que s’ha de fer un canvi radical a l’especialitat començant per revisar l’import del complement específic i passant per una regulació de l’horari especial específic.
 
  • Projecte de policia científica.
No hi ha cap canvi important del que es va manifestar a la darrera reunió. La idea de la Divisió de Policia Científica és eliminar les unitats de científica de les unitats bàsiques d’investigació per a què passin a dependre de les UTPC. Això farà que s’eliminin centres de treball, passant dels 59 que hi ha actualment a 24. En principi només es tracta d’un projecte que tot i que es va iniciar fa 2 anys, encara no és definitiu ni té el vistiplau de la Prefectura. A més, aquest canvi està condicionat pel canvi d’estructura del cos que s’ha de veure reflectit en un futur decret.

En aquesta línia també es plantegen canvis en la dependència de les unitats bàsiques d’investigació que actualment depenen de la comissaria general territorial i no de la d’investigació. Tot i que aquest moviment està encara més verd que el de científica.
 
  • Regulació horària especial específic de l’especialitat.
Des del SAP-FEPOL tornem a demanar la regulació d’aquest horari que de fa temps penalitza i margina als efectius als qui se’ls aplica. Es tracta d’un horari sense cap compensació ni garantia, que dificulta molt la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i que, en els darrers operatius amb altres unitats ha quedat palès que amb la mateixa tasca i el mateix canvi de planificació alguns i algunes surten compensats i altres no.

Actualment la majoria d’unitats d’investigació estan cobrint 24 hores de manera presencial. Això fa del tot innecessari tenir un règim horari que permeti canvis de planificació sense un termini mínim i es podria treballar perfectament amb altres sistemes que ja existeixen a l’organització. Ens emplacen al grup de treball sobre horaris per tractar el tema ja que com tants altres això no depèn de la comissaria.
 
  • Problemàtica amb les vacances:
També, per enèsima vegada, tornem a demanar una regulació pròpia del sistema de períodes de vacances així com de la presència mínima a les unitats. Des del SAP-FEPOL hem recordat que, tot i que fa molts anys que demanem el canvi, des de fa 5 que estem enviant la nostra proposta de períodes per l’especialitat així com la modificació del 80% al 66% de presencial mínima.

Des de la CGIC estan d’acord amb què s’han d’adaptar els períodes, però novament ens diuen que no depèn d’ells i no poden fer res al respecte. Per la nostra part continuarem lluitant per aquesta modificació tan necessària.
 
  • Oferiment per cobrir places després del darrer concurs:
Tot i no estar a l’ordre del dia, hem preguntat pel darrer oferiment de places del qual hem de recordar que els representants sindicals ens vam assabentar el mateix dia de la seva publicació. La consulta concretament es sobre els efectius que actualment ocupen un lloc en comissió de serveis a l’especialitat i la possibilitat o no, d’optar a les places.

La resposta que ens donen és que aquells companys i companyes que es troben en comissió de servei a l’especialitat no poden optar als llocs de treball d’aquest oferiment. A més qui no ha participat al concurs oposició veurà revocada la seva comissió, donat que la seva NO participació indica a la CGIC que no es vol seguir a l’especialitat.

Aquesta interpretació lliure de les bases ens sobta i més quan des del primer moment i d’acord amb el que es va manifestar a la primera comissió de valoració del concurs, la gent que ocupa plaça en comissió de serveis no té l’obligació de concursar per cap de les places. Si la seva idea era fer neteja dels efectius que no els interessa, que ho diguin des d’un primer moment.

A més com que tampoc queda clar si els qui estan en comissió i han participat al concurs entren al recompte de les places de l’oferiment, la resposta de la CGIC ha estat que “davant del dubte, la gent que està en comissió actualment que es presenti a l’oferiment”. Per tant, ens sap greu no poder donar una informació més concreta però com ja us hem comentat ens han deixat fora d’aquest procés des del primer moment.

Aquest és un resum dels temes més rellevants tractats a la reunió i per qualsevol dubte teniu a la vostra disposició als delegats i a les delegades d’investigació del SAP-FEPOL del territori.

Des de la nostra organització sindical volem acabar aquest comunicat instant a la CGIC a actuar amb responsabilitat. Fugint de l’alarmisme anunciem i que la situació actual de la “família” d’investigació és crítica.

No es pot fer una reunió amb quantitat considerable de punts i sortir de la mateixa amb respostes del tipus “això no depèn de nosaltres”. Tot depèn de tothom i tot és responsabilitat de tothom! Absolutament tot! Perquè de seguir així, qui finalment patirà les conseqüències de la frustració, decepció i desafecció col·lectiva no serà l’Administració, sinó la Comissaria General d’Investigació Criminal. Mentrestant (des de la responsabilitat) la predisposició de SAP-FEPOL serà sempre absoluta per millorar la situació que hores d’ara, ja és extremadament complicada.  
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-40/2022 
DATA:10 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies