GIRONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP Girona de 23 de febrer del 2022 
Resum dels punts tractars a la darrera reunió de la Regió Policial de Girona a l la qual hi assistírem les organitzacions sindicals representatives, els responsables dels serveis d'administració i els Caps Regional.     
 
Girona, 25 de febrer de 2022.-
 
El dia 23 de febrer de 2022 ha tingut lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, amb els caps de la Regió de Girona i els responsables de l’Administració de la regió. Els punts més rellevants tractats a la reunió han estat els següents:
 
 • Parc mòbil RPG
 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) fa temps que venim denunciant la greu manca de vehicles a la regió policial de Girona. Sobretot la mancança és molt greu en vehicles no logotipats i 4x4.

Els caps de la regió ens informen que a la RPG hi ha 91 vehicles logotipats en total, dels quals hi ha 55 nous amb pocs quilòmetres i que faran un repartiment equitatiu entre totes les ABP.

En tant que als vehicles 4x4 hi ha 12 a la regió, 10 dels quals tenen molts quilòmetres. Està previst que els vehicles no logotipats arribin a finals del 2022.
Respecte els vehicles no logotipats ens informen que la situació no és greu. És molt greu, ja que són insuficients a gairebé totes les ABPS i fins el 2023 no està previst que n’arribin de nous. Ens informen que estan treballant amb vehicles comissats judicialment pet tal que puguin ser utilitzats per a tasques policials.
 
 • Acumulació de conferència a un sol operador sala Reus
 
Des del tancament de la Sala de comandament de Girona,  SAP-FEPOL ve denunciant que s’han acumulat fins a 4 conferències per a un 1 sol operador i que a partir de setmana santa, quan comenci a haver-hi més turisme, també hi ha més incidents i les comunicacions amb la sala seran impossibles de fer. Els caps de la regió ens informen que ja han traslladat aquesta problemàtica i que esperen que abans de l’estiu estigui solucionada.
 
 • Caldera ABP Sant Feliu de Guíxols
 
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat el mal funcionament de la caldera de Sant Feliu de Guíxols. Les responsables d’administració de la regió ens informen que la caldera no està espatllada, que el problema és que a la sala de la caldera s’emmagatzemava marihuana i el polsim que deixaven feia que s’apagués la flama. Ja s’ha tret la marihuana d’aquesta sala i s’està traient la resta d’estris. Un cop buida es farà una neteja a fons perquè no es torni a apagar la caldera.
 
 • Garjoles ABP Sant Feliu de Guíxols
 
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat que no funciona la porta de la resclosa, i les baixes temperatures que hi ha a l’ACD. Les responsables d’administració de la regió ens informen que la porta de la resclosa ja ha estat arreglada. Han estat prenent mesures de temperatures a la resclosa i el problema és que es deixa la porta de la resclosa oberta. Amb la porta oberta les temperatures baixen molt i amb la porta tancada les temperatures estan dins dels paràmetres legals.
 
 • Porta Sector trànsit Borrassà
 
Des del SAP-FEPOL portem anys denunciant les moltes mancances de l’edifici del sector de trànsit de Borrassà. Una de les més greus és la vulnerabilitat de la porta, la qual es pot obrir fàcilment amb una puntada de peu. Els Caps de la  regió ens informen que s’ha traslladat a Infraestructures aquesta problemàtica i que està pendent de solució, sense poder determinar quina solució ni quan es duria a terme.
 
 • Manca de llocs per repostar per les nits
 
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat diverses vegades que els vehicles han de fer molts quilòmetres durant les nits si han de repostar. Les responsables d’administració de la regió ens informen que s’ha traslladat a l’empresa gestora del contracte del parc mòbil perquè hi trobi una solució. Mentrestant una “solució” que s’està duent a terme és que els torns de tarda deixin els vehicles plens de carburant.
 
 • Servei Muga 5
 
Des del tancament de la sala de comandament de Girona, SAP-FEPOL ha denunciat la manera en què s’ha estructurat i de com es porta a terme aquest servei. Els Caps de la regió ens informen que Prefectura ho vol imposar, que a totes les regions on ho fan és a l’ABP de referència de la regió amb excepció de la RPMB on és l’ABP de Sant Andreu la que cobreix aquest servei. Els Caps de la regió s’escuden en prefectura i fan cas omís del malestar que s’ha creat als escamots de USC de l’ABP del Gironès.
 
 • Il·legalitat horària a l’AIC Girona.
 
Des del SAP-FEPOL hem denunciat que a efectius de la UTI, UTPC i UTTD Girona se’ls canvien hores de jornada planificada per hores de perllongament. Un exemple és un diumenge on de les 12 hores planificades es troben que únicament 2 hores les tenen com a planificades i les 10 restants com a perllongament.

D’aquesta forma quan arriben a les 1860 hores anuals, amb les vacances, no se’ls pot aplicar el coeficient corresponent, ja que ja s’ocupen que mai arribin a aquestes hores imputant aquest perllongament a hores planificades. Les responsables d’Administració de la regió es queden tant amples informant que això s’ha fet així perquè fa uns 10-12 anys, sense voler especificar més, des l’operativa així ho van indicar. I que a partir d’ara ja no es tornaria a produir aquesta mala imputació horària.

Si t’has trobat en aquesta situació posat en contacte amb nosaltres per fer la pertinent reclamació.
 
 • AP en procediment d’urgència a l’ABP Olot
 
Fa mesos que des del SAP-FEPOL s’ha denunciat una mala praxis per part del servei d’Administració d’Olot a la tramitació de les peticions d’APs en el procediment d’urgència. Com sempre les responsables d’administració de la regió MAI admeten una errada de cap dels serveis d’administració i sempre busquen la interpretació al seu interès per excusar-se.

En aquest cas el servei d’Administració manipula al seu interès la Instrucció d’assumptes personals. El que fan és que quan es demana un AP amb menys de 10 dies del dia de gaudiment, obvien el procediment d’urgència i diuen que està bé retornar la sol·licitud ja que així ho estableix la normativa, punt 4.1 de la instrucció 9/2020.

El que fan és obviar el punt 4.2 on s’estableix el procediment d’urgència i d’aquesta forma amaguen que des del servei d’administració d’Olot s’està fent una mala praxis en la tramitació de les sol·licituds dels APs quan es tracta del procediment d’urgència.
 
 • Comprovació de les filtracions d’aigua de la porxada de l’ABP de Sant Feliu de Guíxols
 
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat que en la comprovació de la impermeabilització de la porxada de l’ABP de Sant Feliu de Guíxols s’ha fet un malbaratament d’aigua en tenir una mànega oberta durant més de 48 hores, això suposa un mínim d’un malbaratament de 90.000 litres d’aigua.

Les responsables d’administració de la regió ens informen que no han rebut cap queixa de cap veí, ni dels comandaments de la comissaria. Que l’empresa encarregada de la comprovació va informar que ho farien i ja està. Una vegada més no volen reconèixer que s’ha fet un malbaratament de recursos i que la decisió no era la més adient, s’escuden en què ja ho van informar als caps de la comissaria i que va ser l’empresa encarregada qui ho va fer, però els més de 90.000 litres que baixaven pels carrers limítrofs a la comissaria i les queixes que sí que van existir no els importen gens ni mica.
 
 • Manca efectius a L’Escala
 
Els Caps de la regió ens informen que a L’Escala hi ha 24 efectius actualment, que estan d’acord en què hi ha una manca d’efectius i que han demanat que s’incloguin a la RLT places de caporal i un augment dels efectius.
 
 • Comissaria de la Jonquera
 
Els Caps de la regió ens informen que està previst que les obres de la nova comissaria finalitzin en uns 18 mesos. Mentrestant han demanat unes adequacions per millorar la seguretat dels efectius allà destinats. I a la vegada també han demanat que a la RLT s’incloguin caporals i 1 sergent.
 
 • ACD ABP Gironès
 
Les responsables d’Administració de la regió ens informen que el mateix dia de la reunió s’estan canviant els panys de les garjoles. Que s’està esperant que arribin uns armariets més petits per canviar la seva ubicació i que hi ha la possible instal·lació de tiradors a la porta de les garjoles.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-31/2022 
DATA:25 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies