CENTRAL, COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
El Departament d’Interior ignora la Inspecció de Treball amb el laboratori de la UTPC de la RP Central 
Malgrat Inspecció de Treball li v donar un mes al Departament d'Interior per fer les actuacions pertinents que assegurés el compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral, a dia d'avui no se n'ha fet ni una. Per aquest motiu hem demanat el tancament definitiu del laboratori de Científica Manresa  
 
Manresa, 7 de setembre del 2022.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ve denunciant des de desembre del 2019 les nefastes condicions, sota les quals es veuen obligats a treballar els efectius policials de la Unitat de Policia Científica de la Comissaria de Manresa. Unes condicions que el Departament d’Interior no ha tingut més remei que reconèixer i que, després de les moltes denúncies interposades per la nostra organització sindical es va veure obligat a complir per exigències de la pròpia Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

I és que tal i com ja denunciéssim en el primer dels escrits presentats, la manca d’espai, l’amuntegament d’objectes i personal, la manca d’endreça per la falta de lloc però, especialment la falta de ventilació, la nul·la sortida de gasos i la deficient il·luminació ve provocant que les persones membres del cos de mossos d’esquadra d’aquesta destinació hagin de treballar en unes condicions indignes.

A aquest efecte, i després que presentéssim la corresponent denúncia a la Inspecció de Treball, aquesta (durant l’agost del 2022) va requerir al Departament d’Interior, a realitzar de manera immediata totes i cadascuna de les mesures proposades per la nostra organització sindical, donant-li un mes per fer totes les actuacions.

Així, tot semblava indicar que el problema quedaria finalment resolt. Però, fent el seguiment del cas, novament hem de denunciar públicament que la situació es manté i que la crispació i la decepció dels efectius policials afectats s’ha incrementat.

Des de SAP-FEPOL denunciem que el Departament d’Interior ignora i passa olímpicament de la Inspecció de Treball i ha fet cas omís dels seus requeriments. Denunciem que, malgrat les condicions laborals afecten la salut de les persones, el Departament no ha fet cap de les actuacions de millora i denunciem que, malgrat per l’empresa privada el nivell d’exigència és elevat, no passa el mateix amb la pública.

Per tot plegat, la nostra organització sindical ha tornat a reclamar a la Inspecció de Treball que, davant la irresponsable actitud del Departament, ordeni el tancament definitiu del laboratori de Policia Científica de Manresa. Així mateix s’ha reclamat que totes aquelles gestions que fins ara s’han fet a Manresa passin a fer-se a Sabadell tal i com així i pels mateixos fets, es fes el seu dia amb el laboratori de la RP de Ponent.

És evident que haver-se de desplaçar anirà en detriment del servei policial. Però des de la nostra organització sindical no podem permetre per mes temps que s’ignori a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, i que es posi per més temps en risc, la salut i la seguretat de les persones que treballen en aquestes dependències policials.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-146/2022 
DATA:7 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies