COMUNICATS 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra de 29 de setembre  
Des del SAP i des de l’SME, a més de la resta de qüestions que us informem en aquest comunicat, vam tornar a denunciar el treball sota temperatures extremes que han hagut de patir els efectius policials    
 
Barcelona, 3 d'octubre del 2023.- 

El passat 29 de setembre es va tornar a reunir el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts que, més enllà de les avaluacions en centres de treball o de les actuacions que estan finalitzades o en curs, es van tractar.
 
- Servei de vigilància de la salut.
Des del SAP i des de l’SME hem demanat que se’ns clarifiqui quines son les competències i les funcions d’aquest Servei, així com també del Servei d’Avaluacions Mèdiques de la Direcció General de la Policia. Així mateix hem demanat saber quins exàmens de salut seguiran essent voluntaris i quins passaran a ser obligatoris, tal i com indica l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos.

Per tant cal una sessió específica sobre com afecta el nou Decret d’Estructura de la Direcció General de la Policia al Servei de Vigilància de la Salut ja que en cap cas aquest pot ser contrari a llei.

- Unitat de suport psicològic.
Des del darrer Comitè s’han produït sis emergències psicològiques. Hi ha tres-cents (300) casos actius anuals entre retirada d’arma i suport psicològic. Alhora se’ns informa que cada vegada hi ha més demanda per activar el servei de la unitat de manera preventiva.
 
- Protocol d’assetjament sexual.
Des de principis d’any s’ha activat el protocol per dos casos.
 
- Avaluació de Riscos Psicosocials RP Camp de Tarragona.
Després de la baixíssima participació en la prova pilot que s’ha fet en aquesta regió policial es mirarà d’implantar mesures per promoure-la en altres regionsl policials. Des del SAP i des de l’SME hem reclamat que s’incentivi als efectius policials que hi participin.
 
- Adaptacions de llocs de treball i segona activitat.
Després d’haver denunciat la manca d’aplicació per part d’alguns comandaments en relació a les “mesures a aplicar” d’algunes adaptacions de llocs de treball es recorda a qui poden consultar:
 
A.) Mesura a aplicar (restricció): el comandament es posa en contacte amb un tècnic del Servei de Vigilància de la Salut del DINT (consulta salut.interior@gencat.cat) i demana “aclariment de la mesura a aplicar”.
 
B.) Mesura a aplicar: si existeix el dubte d’on ubicar la persona treballadora que té una adaptació o una segona activitat, cal fer la consulta a la Subdirecció general de recursos humans.
 
- Programa RED (Remissió Electrònica de Dades).
L’Administració ens informa que el sistema funciona correctament. Així, si una persona membre del cos surt d’una baixa de llarg durada (de més de 12 mesos), quan li donen l’alta mèdica es comunica a l’empresa (Departament d’Interior) mitjançant el sistema RED. Per tant cal tenir present que el document (en format paper) pot arribar uns dies més tard al treballador o la treballadora i serà la data que consta en aquest document, la que computarà a efectes de cotització.

Per casos de menys de dotze mesos de baixa mèdica, quan el treballador o la treballadora rep l’alta, aquesta la rep de manera immediata i per tant, és la data que consta en el mateix document (i no la que constarà mitjançant el programa RED) la que cal tenir en compte a efectes de cotització.

Per tant, no hi hauria d’haver cap tipus de problema amb aquesta qüestió. En cas que n’existeixi algun cal comunicar-ho de manera immediata al Servei d’Administració de les comissaries.

 
- Treball al carrer sota temperatures extremes.
Després que SAP i que SME haguem denunciat reiteradament l’exposició a altes temperatures d’alguns efectius policials, se’ns assegura que el Servei de Prevenció de Riscos incorporarà i ordenarà a la Prefectura un protocol a fi que no es produeixin situacions d’interpretacions errònies en dispositius planificats ordinaris que evitin aquesta exposició.
 
- Avaluació ergonòmica dels vehicles logotipats.
Malgrat se’ns confirma que hi ha la intenció de fer aquesta avaluació, encara no se sap quan es podrà realitzar.
 
- Intervencions de marihuana i altres substàncies estupefaents.
Se’ns informa que s’està fent una prova pilot a la Regió Policial Metropolitana Nord. Desconeixem encara quin és el seu resultat.
 
- Altres qüestions.
Hem denunciat que a la Regió Policial Central, per contra d’haver-hi contenidors de residus femenins en els lavabos, hi hagi només bosses d’escombraries amb el problema de males olors que es generen.

Per últim i davant l’absència continuada de persones i comandaments membres en representació del Departament d’Interior, des del SAP i des de l’SME hem recordat que el Comitè de seguretat i salut laboral és un òrgan col·legiat i per tant es mereix el respecte oportú. Cal per tant, que totes les persones que representen a qualsevol de les parts hi participin en la mesura del possible.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-166/2023 
DATA:3 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies