COMUNICATS 
Reunió sobre jubilació anticipada de 15 de juliol del 2022 
Resum de la reunió entre les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra i la Sub-direcció general de recursos humans. 
Barcelona, 19 de juliol del 2022.-
 
El passat 15 de juliol del 2022, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra ens vam reunir amb la Sub-direcció General de Recursos Humans per tractar qüestions relatives a la jubilació anticipada.

Fins el moment s’han jubilat dues-centes cinquanta-dues (252) persones, de les quals cent quaranta-cinc (145) estaven en segona activitat i cent set (107) en primera. A dia d’avui hi ha cinquanta-quatre (54) sol·licituds, vint-i-dues (22) de les quals estan en fase de resolució.

Es recorda que per iniciar el procediment de sol·licitud cal fer-ho mitjançant petició d’informació prèvia. Un procediment que es pot fer mitjançant la Sub-direcció general de recursos humans (molt més àgil) si se l’autoritza a fer-ho.

Per altra banda, per aquelles promocions transferides de Guàrdies Civils, la Seguretat Social computa els anys treballats i per tant, els anys cotitzats es podran sumar als anys que han estat cotitzats al nostre cos policial.

En quan a les policies locals, se’ns ha reiterat que (segons criteri de la Seguretat Social) per a què computin els anys que s’han treballat com a tal cal complir els requisits dels dos cossos policials (15 anys a policia local i 35 anys prestats com a mosso d’esquadra).

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem que aquesta qüestió no té cap mena de sentit i per tant seguirem defensant aquí i a Madrid, la necessitat de  reconèixer l’antiguitat (des del primer dia) en els cossos de policies locals i més, si les persones han assumit una cotització addicional per coeficients reductors.

Per altra banda i en quan al dret de percebre el complement de productivitat, la SGRH ha recordat que per a poder percebre’l és imprescindible un mínim de sis (6) mesos treballats. Per tant aquelles persones que, per calendari, no hagin treballat aquest mínim de mesos no podran optar al complement.

Des de la nostra organització sindical vam reclamar en aquesta reunió una millora en la gestió de la compensació per assistència a judici per aquelles persones membres del cos que ja s’havien jubilat. Així mateix vam reclamar que s’assegurés que els jubilats i les jubilades poguéssiu consultar sense problemes les diligències policials a fi i efecte de poder preparar bé els judicis.

Respecte la primera qüestió la SGRH ens va manifestar que calia fer modificacions normatives per a què es pogués assolir, ja que hores d’ara les compensacions només es poden percebre per petició a l’Administració de justícia. Respecte la segona, es poden consultar les diligències mitjançant la darrera destinació.

Per últim i després de l’Acte de reconeixement als jubilats i a les jubilades que SAP-FEPOL va organitzar el mes de març, el Departament d’Interior agafarà el relleu i organitzarà un acte anual en reconeixement a les persones que deixen el cos. Aquest acte es preveu fer-lo a finals de novembre.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-133/2022 
DATA:19 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies