CAMP DE TARRAGONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL reclama el curs on-line d'operador de sala per a totes aquelles persones que no el tenen 
Després de les recents incorporacions d'operadors i d'operadores de sala, noranta-tres (93) persones no tenen el curs i la formaciò bàsica. És per això que avui la nostra organització sindical ha reclamat a la Sub-direcció general de recursos humans que es faci de manera expressa (i abans del concurs general) la formació pertinent en la seva modalitat on-line.  
 
Reus, 13 de desembre del 2021.-
 
Concretament, la nostra organització sindical ha detectat que noranta-tres (93) persones que desenvolupen aquesta funció, no tenen la formació específica necessària. Contràriament, de les persones que recentment l’han rebuda, son molt poques les que segueixen desenvolupant aquestes funcions, ja que moltes d’elles han marxat a altres destinacions.

A l’efecte, la nostra organització sindical considera imprescindible que totes les persones que desenvolupen aquestes funcions tinguin la formació corresponent, més quan a portes d’un concurs general, aquesta es pot acreditar com a mèrit per assolir una plaça definitiva.

En aquest sentit, des del SAP-FEPOL (després d’haver realitzar un estudi respecte l’impacte d’aquesta situació) podem afirmar que unes dues-centes persones es troben a dia d’avui afectades per aquesta situació.

És per això que creiem oportú reclamar solucions al respecte, la qual cosa passaria per realitzar de forma exprés i de manera telemàtica, dues edicions on-line del curs d’operador de sala.

Tots som coneixedors que la plataforma WEBINAR de l’ISPC permet desenvolupar aquesta formació sota la forma reclamada, alhora que la realització de l’examen de capacitació de manera presencial, faria complir perfectament amb els requisits imprescindibles de qualsevol tipus d’activitat formativa. Alhora és evident que, de concedir-se aquesta petició, ens permetria oferir aquesta formació abaratint els costos, així com també els costos i pagaments de dietes i quilometratges.

És per això que, des de la nostra organització sindical, en un escrit registrat avui, hem instat a la Sub-direcció general de recursos humans que valori positivament les nostres demandes i a programi de manera urgent la formació específica del curs d’operador de sala per a totes aquelles persones que avui desenvolupen aquestes funcions a la Sala 112 de Reus i encara no la tenen.


El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), després de la recent incorporació d’efectius a la Sala 112 de Reus, ha detectat que hi ha un número considerable de persones que no tenen el curs d’operador de sala.
 
DATA:13 de Desembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies