METROPOLITANA NORD, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RPM Nord de 28 de febrer 
Resum de la reunió regional de la RPM Nord que ahir va tenir lloc a la Comissaria de Granollers.  
 
Granollers, 28 de febrer del 2019.-
Ahir, 29 de gener va tenir lloc la darrera reunió regional entre els Caps de la RPM Nord, els responsables de l’Administració i les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts tractats. 1.- SERVEI TOGA. Des de SAP-FEPOLs’informa sobre la greu problemàtica que suposa aquest servei, tant pel que fa a la manca d’efectius, com a la poca cura que es té a l’hora de fer els relleus per tal que es pugui gaudir dels temps de descans. Per part dels reposables de la RPMN se’ns informa que s’estan realitzant 11 serveis TOGA, que davant la manca d’efectius d’USC els torns de nit i de tarda nit dels caps de setmana, 4 s’assumiran des de Serveis Centrals i 2 des de Serveis regionals, quedant per a les unitats d’USC la resta. També s’informa que a la regió es disposa d’una mitjana de 60 a 70 patrulles per torn, dels que es destinen 11 al servei TOGA, fet que minva de forma substancial el nombre de patrulles a la via pública. A l'efecte s’està duent a terme formació especifica als caps de torn per tal de poder gestionar el servei amb la màxima eficiència. 2.- SERVEI DE CUSTODIA SRA. PITA Per enèsima vegada es posa sobre la taula la problemàtica de la prestació d’aquets servei amb les dificultats que comporta per la manca de col·laboració de la persona a custodiar.Es demana que aquesta vigilància es faci amb efectius amb la formació adequada i, en cas de no disposar, que es lliurin uns efectius per a què de forma voluntària el portin terme o bé que es porti a terme des de l’àrea d’escortes. També, es fa incís en la necessitat de fer els relleus als efectius que hi pretens servei de forma correcta per tal de garantir els seus descans i les seves necessitats fisiològiques. Els responsables, ens manifesten que totes les incidències que es desprenen, com són insults, faltes de respecte als agents, etc, que la Sra. Pita té amb els agents es posen en coneixement del jutjat respectiu i de la casa d’acollida on es troba aquesta persona. També informa que s’han fet gestions amb la Sra. per tal, que col·labori amb la seva vigilància. 3.- SALA REGIONAL. Sobre la manca de portàtils, s’informa que s’ha fet un informe per part dels caps de la Sala i aquest manifesten que els que tenen són suficients 4.- CD MONCADA I RIPOLLET. Sobre la manca d’efectius que ha fet que durant algunes nits, on s’ha hagut de fer el servei TOGA, no es disposen de patrulles al carrer. Se’ns informa que es tracta d’un fet que ha de solucionar l’ABP. 5.- PERMISOS PER HORES ACUMULADES. En algunes ABP o CD se’ls diu als efectius que no se’ls pot donar permís per hores acumulades perquè encara els hi resta romanent per fer.Per part del responsables de la Regió manifesten que això no pot passar i que faran un recordatori a les oficines de suport per tal que es vetlli per bon funcionament dels permisos. 6.- CD CERDANYOLA. Es comenta que la zona on es dipositen els comisos de marihuana es troba al costat de l’àrea de custodia. Aquest fet fa que els agents pateixin problemes amb les olors i la inhalació d’aquesta substancia. Es comenta que es mirarà d’agilitzar la seva portada al dipòsit de comisos per evitar aquest fet. 7.- POSSIBLE TRASLLAT D’ARRO I INFORMACIÓ. Sobre el canvi d’ubicació de la unitat d’ARRO i Informació que es troben ubicades a l’ISPC, se’ns manifesta que està en via d’estudi i que no es té res decidit. L’ARRO és difícil d’encabir-la pel seu volum, tant per efectius, com per vehicles i material. Sobre els efectius d’Informació també se’ns diu el mateix, que no hi ha res decidit i que s’està fent l’estudi per ubicar-los. Des de SAP-FEPOL es deixa molt clar que estarem amatents per tal de fer complir els requisits que estableix la normativa vigent en matèria de llocs de treball i la Llei de prevenció de riscos laborals. En cap cas acceptarem que els agents s’amunteguin com s’ha fet a Mollet o a l’ART Girona per manca d’espai. 8.- CD SANT CELONI. Sobre la demanda feta per SAP-FEPOLen la reunió regional del mes de novembre del 2018 sobre l’actualització del pla SECTOR sobre riscos químics, ens informen que s’han fet les fitxes i s’està finalitzant per tal de fer l’aprovació final del document. 9.- MENA’S ABP ARENYS. Es comenta la problemàtica actual a l’ABP d’Arenys amb els nois menors que es presenten a les dependències policials. Els responsables de la Regió exposen el cas de Santa Coloma de Gramenet, on a través dels serveis socials de municipi, s’està garantint robar neta, menjar i possibilitat de higiene per aquest nois. 10.- CALEFACCIÓ JUTJATS D’ARENYS. S’ha comunicat al Departament de Justícia per tal que doti de sistema de calefacció la zona de custodia on es troben els agents que hi presten servei. 11.- ABP PREMIÀ S’informa de la perillositat de la porta d’accés a OAC, ja que no disposa de cap sistema de tancament que pugui garantir la seguretat dels agents. Es manifesta que es col·locarà un sistema magnètic de tancament. Sobre els aires condicionats i la calefacció s’informa que les empreses de manteniment estan fent les reparacions oportunes per evitar els problemes d’estius anteriors amb les altes temperatures. 12.- CD PINEDA Se’ns informa que s’han reparat els sistemes d’aire condicionat i el d’aigua calenta sanitària. Sobre l’escala malmesa exterior per la qual s’accedeix a la zona d’aparcament, se’ns diu clarament que no hi ha res previst, que estava prevista, però a que a dia d’avui no es pot fer. 13.- NIVELL 4 DEL PLA DE PREVENCIÓ ANTITERRORISTA. Des de SAP-FEPOL hem plantejat, en repetides ocasions, la necessitat de fer actuacions conjuntes per garantir la seguretat de les comissaries i no fer intervencions puntuals sense criteris tècnics com s’està fent en l’actualitat. Els hi fem saber la urgent necessitat de crear un Pla estratègic amb actuacions globals per totes les dependències on es valori la seguretat dels vestíbuls, perímetres, zones d’estacionament, etc. 14.- NETEJA DE VEHICLES CD PINEDA , ABP ARENYS DE MAR Per part de SAP-FEPOLes posa de manifest el mal estat i manca de neteja de l’interior dels vehicles. Se’ns diu que a la zona no es disposa de cap servei Solred on es pugui dur a terme la neteja interior de vehicles. Es planteja la possibilitat de fer el mateix sistema que a la CD de Sant Celoni, on personal d’administració porti els vehicles a fer la neteja interior a altres llocs. Aquests són els punts tractats en aquesta reunió. Per ampliar la informació us podeu posar en contacte amb els delegats i delegades del SAP-FEPOL a la Regió Policial Metropolitana Nord. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-41/2019 
DATA:1 de Març de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto