GIRONA, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial de Girona de 14 de juny de 2022 
Des de la nostra organització sindical us traslladem un resum dels punts tractats en aquesta reunió a la qual, i a diferència d'altres anteriors, hi ha assistir el Cap de la Secció de Gestió i Planificació Horària de la SGRH per tractar exclusivament el punt de la imputació horària a l'AIC GIrona 
 
Girona, 15 de juny de 2022.-
 
En data de 14 de juny de 2022 ha tingut lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra amb els caps de la regió de Girona i els responsables de l’administració de la regió.Els punts més rellevants tractats a la reunió han estat els següents:

1.- Sala de comandament de Reus.
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) portem mesos denunciant la greu manca d’efectius a la Sala de Reus, cosa que es veu reflectida ara mateix quan hi ha quatre  conferències amb vuit operadors.

Els Caps de la Regió ens informen que porten temps fent gestions i que preveuen una situació difícil. El resultat de les gestions és que es passarà de quatre a sis conferències a la Regió de Girona i hi haurà OER per arribar als 10 operadors.

Ens han pogut informar que hi haurà conferències per Alt Empordà, per Baix Empordà, per Selva Litoral, entre d’altres.

2.- Servei Muga 5.
Els agents de USC de Girona van fer una nota informativa adreçada als Caps de la regió de la qual no han tingut cap tipus de retorn. El Cap de la Regió ens informa que no té la obligació de respondre la nota informativa, la qual va respondre per la via del Cap de l’ABP. El Cap d’ABP va traspassar la informació al Cap d’USC i aquest va fer el mateix amb els caps de torn. Així mateix ens informen que no es mouran de la seva posició en aquest tema.

3.- Pla d’estiu.
Els Caps de la Regió ens informen que s’han fet els càlculs dels efectius emmirallant-se en els efectius de l’estiu del 2019. No hi haurà hores extres. Les hores extres que hi haurà seran per Sala, per trànsit i per les comissaries que perdin efectius que vagin a cobrir el pla d’estiu.

4.- Manca de comandaments a la regió.
Des del SAP-FEPOL venim denunciant que hi ha una manca de comandaments a moltes de les comissaries de la regió, per exemple a Roses i Blanes. Els Caps de la Regió ens informen que aquest estiu no hi haurà l’increment de comandaments que hi va haver l’estiu anterior. Habilitaran a caporals perquè assumeixin com a cap de torns, amb el plus inclòs.

5.- Santa Coloma de Farners.
Els Caps de la Regió ens informen que l’ocupació és de +11 efectius segons la cobertura.

Respecte als sergents cap de torn, tot i haver-se canviat la RLT aquesta primavera, no saben quan s’ocuparan. El que sí que hi ha hagut és un augment d’un caporal a la UI.

Els Caps de la Regió informen que veuen molt justa la plantilla i  esperen que amb el canvi de cap de la comissaria hi hagi una dinamització de l’ambient.

6.- Obres comissaria de Lloret.
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat diverses vegades que els desaigües de Lloret no funcionaven correctament. Ens informen que avui mateix han finalitzat les obres i que han posat ventilació forçada als lavabos, que no n’hi havia.

7.- Lones ocultació comissaries.
Des del SAP-FEPOL fa molt de temps que es reivindicava la instal·lació de lones d’ocultació a comissaries com ARRO, l’Escala o Salt. Les responsables d’administració ens informen que la de l’ARRO acaba de ser instal·lada, que la de l’Escala també s’instal·larà, però està pendent de pressupost pel model uniforme de tanca corporativa, ja que la tanca va saltar a causa del vent. A la comissaria de Salt, l’Ajuntament té el compromís d’instal·lar-la durant aquest any (ja està pressupostada).

8.- Obres de la Jonquera.
Les responsables de l’administració ens informen que les obres van estar aturades per unes aigües subterrànies i que, un cop ja es té la solució, les obres s’han reactivat amb el compromís de finalització a les dates previstes.

9.- Mesures seguretat búnquer ARRO.
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat que el búnquer de l’ARRO de Girona no disposa dels mateixos sistemes de seguretat que tenen a les ARRO d’altres regions. Els Caps de la Regió han començat excusant-se amb l’argument que és un edifici municipal. Finalment ens han informat que està previst que hi hagi armariets per les armes llargues i que hi hauran adequacions per donar més seguretat al búnquer. Això sí, sense determinar terminis.

10.- Menjadors i màquines de expenedores de begudes i menjar.
Les responsables d’administració ens informen que no tenien cap petició d’una segona nevera de cap comissaria. Han fet una consulta a tots els caps de negociat i a les comissaries de Santa Coloma, d’Olot i de la Bisbal sí que les han demanat. Per tant s’adquiriran aquestes neveres i es lliuraran a les comissaries.

Respecte a les màquines expenedores de begudes i menjar, les responsables d’administració ens informen que estan fent consulta amb les caps de negociat per saber quines màquines hi ha a cada destinació. Així en aquelles on, segons el contracte n’hi hauria d’haver dues de màquines expenedores d’ampolles d’aigua de 1,5 litres, demanaran que les posin.

Respecte a productes aptes per a intoleràncies, segons el contracte amb l’empresa n’hi hauria d’haver. Per tant si pateixes alguna intolerància i no hi ha cap producte apte per al teu consum, s’ha de fer saber al servei d’administració per a què es facin les gestions oportunes amb l’empresa que s’encarrega del servei.

11.- Formació tasser i dispositius d’enregistrament.
Els caps de la regió ens informen que estan fent un sondeig de qui no té aquesta formació per a que la pugui fer a la pròpia regió.

12.- Parc mòbil.
Els Caps de la Regió ens informen que s’ha d’aguantar i mantenir fins que no es renovi. Respecte els vehicles no logotipats, entre d’altres propostes, des de la regió han plantejat el lloguer de vehicles. No obstant és molt molt difícil que ho acceptin. Es treballa amb la utilització de vehicles comissats judicialment. La previsió d’arribada dels nous vehicles no logotipats és el maig del 2023.

13.- Imputació horària formació.
Des del SAP-FEPOL venim denunciant que la imputació de la formació que es fa en dies lliure de servei està incomplint la normativa. Les responsables d’administració de la regió ens informen que NO s’ha de fer formació en dies lliure de servei, i que TOTA la formació s’ha de fer dins de les jornades de treball.

Així que si heu fet formació en dies lliure de servei, ens ho heu de fer saber per reclamar que la imputació horària sigui la correcta, ja que la formació ha de ser dins d’una jornada de servei i per tant la imputació ha de ser d’una jornada de servei.

14.- Horaris AIC.
Des de fa molts mesos des del SAP-FEPOL hem denunciat les incorreccions a les imputacions horàries a l’AIC de Girona. A la reunió hi ha assistit el Cap de la Secció de Gestió i Planificació Horària de la SGRH qui ha admès que hi ha incorreccions a les imputacions horàries. Per tant se’ns assegura  que es revisarà un per un tots els efectius de l’AIC Girona l’any policial 21-22 i el 22-23. Ens informen que “no poden” anar més enrere.

Per fi ha arribat la solució a aquesta problemàtica. Ara bé la resposta no és suficient, ja que no es vol mirar més enllà de l’any policial en curs i de l’anterior. Des de la nostra organització sindical considerem que no es pot permetre que s’hagi fet una incorrecte imputació als efectius d’aquesta àrea (creiem que des del 2010), com així va reconèixer la responsable de RRHH de la regió i que no es vulgui retornar als efectius les hores vilipendiades. Per tant, des de SAP-FEPOL seguirem reclamant una solució per una problemàtica que, malgrat les vegades que ho hem denunciat, ara s’ha reconegut.

Aquestes han estat les qüestió tractades en aquesta reunió. Ja sabeu que per ampliar la informació o per portar altres qüestions a reunions futures ja sabeu que us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i delegades que la nostra organització sindical té a la vostra disposició.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-109/2022 
DATA:15 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies