PIRINEU OCCIDENTAL, COMUNICATS 
SAP-FEPOL denúncia davant la Inspecció de Treball l’incompliment de la normativa a La Seu 
Després que, de la denúncia presentada davant la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, no s'hagi fet cap actuació correctora, la nostra organització sindical ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. 
 
La Seu, 11 d'octubre del 2021.-

El 20 de gener del 2021, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava davant al Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior les condicions laborals sota les quals havien de treballar els efectius policials destinats a la Comissaria de La Seu d’Urgell.

En aquell escrit, la nostra organització sindical denunciava l’incompliment de diversa normativa sobre seguretat i salut laboral, alguna d’ella tan bàsica com la pròpia Llei 31/1005 de prevenció de riscos laborals.

Després de denunciar-ho, la nostra organització sindical va portar el cas davant del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra, el qual, a més reconèixer la situació denunciada, va comprometre’s a buscar l’oportuna solució.

Gairebé arribats a l’any de la primera denúncia, no només no s’ha solucionat la situació denunciada, sinó que podem afirmar que aquesta ha empitjorat. A l’efecte el despatx destinat a Informació segueix essent ridícul per a la quantitat de persones que hi treballen, el sistema d’extracció de vapors i fums del forn de laboratori de policia científica segueix essent un problema i la manca de desordre (amb cablejat sense recollir que esdevé un risc de caiguda) continua essent palpable.

És per això que davant la inacció de la Sub-direcció general de prevenció de riscos i salut laboral, la nostra organització sindical ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social per tal que aquesta realitzi la corresponent activitat inspectora.

En escrit presentat el passat 8 d’octubre, SAP-FEPOL ha denunciat a la Inspecció la manca de volum suficient, la manca d’espai suficient lliure per persona treballadora, la manca de mesures de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19, el cablejat sense recollir i una deficient sortida de fums amb vapors nocius sobre la finestra de ventilació dels despatxos.

Per tot l’exposat, des de la nostra organització sindical esperem que la  Inspecció de Treball, un cop comprovades les qüestions denunciades, esperem que insti a l’Administració  complir amb la normativa vigent i garanteixi totes aquelles mesures que afecten la seguretat i la salut de les persones treballadores.

  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-139/2021 
DATA:11 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies