METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
El Departament d'Interior ha de dotar a tots els efectius de totes les eines imprescindibles per a la funció policial 
A execpció d'aquells que estan adscrits a unitats que realitzen les seves funcions de paisà, la resta d'efectius policials uniformats de seguretat ciutadana han de comprar-se la funda de l'arma de paisà ja que, en funció de les necessitats del servei i esporàdicament, es veuen obligats a assumir aquestes funcions sense tenir aquesta peça. 
 
Barcelona, 17 d'octubre del 2023.-
 
En algunes ocasions, els efectius han de realitzar el seu torn de paisà per reforçar el Grup de delinqüència Urbana de la seva ABP. Aquest extrem, tot i que no és habitual, provoca que hagin de tenir a la seva taquilla eines de paisà per si aquell dia concret han de fer aquesta tasca.

Malauradament, hem normalitzat que el cost d’aquest material l’hagi d’assumir el mateix efectiu des del moment que es troba assignat a USC, quan en realitat és l’Administració qui hauria de fer front a qualsevol despesa, com la de qualsevol altra de la persona específica per assumir qualsevol funció relacionada amb la seva feina.

I és que si ens regim pels preceptes de l’Organització Internacional del Treball, aquesta assenyala que “no és acceptable que les persones treballadores es costegin els seus equips de protecció personal, i s’insta a les empreses a mantenir un nivell màxim de seguretat i higiene. Les robes i equips de protecció adequats també són importants per a la prevenció. Haurien de proporcionar-se quan sigui necessari (Conveni 155 de l’OIT, article 16, 3) i sense cap càrrega financera per a les persones treballadores (article 21)”.

En aquest sentit, des del SAP i des de l'SME hem denunciat per escrit aquesta situació i hem reclamat a la Direcció General de la POlicia la necessitat de dotar d’una funda de paisà a tots els efectius destinats i destinades a les USC. Cal corregir la situació denunciada i evitar que aquesta despesa s'hagi d'assumir individualment quan en cap cas ens correspon, més quan les tasques han estat encomanades pels superiors jeràrquics.

Així mateix i aprofitant l'escrit registrat, ambdues organitzacions sindicals hem demanat que es tingui en compte també que la funda que s’entrega de dotació a les unitats de paisà és massa senzilla i especialment poc segura, per la qual cosa caldria estudia la necessitat d'entregar una funda de millor qualitat que eviti ensurts indesitjats, alguns dels quals ja s'han produït.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-58/2023 
DATA:17 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies