GIRONA, COMUNICATS 
Insuportable! Ja no hi ha qui ho aguanti 
Els efectius policials de la Comissaria de Santa Coloma de Farners pateixen una situació límit, conseqüència de la gran acumulació de substàncies estupefaent, alguna de la qual s'ha col·locat en espais que provoquen greus riscs contra la seguretat de les persones 
 
Girona, 15 d'octubre del 2021.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social la situació que des de fa massa temps venen patint els efectius policials de la Comissaria de Santa Coloma de Farners.

En la denúncia presentada en data de 13 d’octubre, la nostra organització sindical ha denunciat l’acumulació exagerada de substàncies estupefaents, la qual s’ha hagut de col·locar a la garjola destinada a les persones detingudes menors d’edat.

Aquesta situació, la qual ha estat qualificada fins i tot pels propis efectius policials com a insuportable o impossible d’aguantar, genera a més l’aparició de plagues d’insectes que provoquen picades i mossegades a les persones que es troben a l’interior de les dependències policials.

Des de la nostra organització sindical, vist que no es troba una solució al greu problema que genera l’acumulació de marihuana i donada la passivitat o inacció de l’Administració, ha portat el cas davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social per tal que aquesta obligui, a la major immediatesa possible, a realitzar les mesures correctores pertinents.

I és que fins a tal punt ha arribat la situació que la droga s’acumula en espais tant sensibles com el dipòsit o el generador d’energia, la qual cosa incrementa el risc d’incendi i atempta directament a més, contra la seguretat de les persones treballadores. La temperatura a la qual puja el generador o qualsevol guspira podria produir un incendi, les conseqüències del qual podrien ser molt greus.

És per això que davant la negligència de la situació i davant la gravetat dels fets (els quals podem afirmar que son generalitzables a totes les comissaries del cos de mossos d’esquadra), la nostra organització sindical ha reclamat a la Inspecció de Treball el compliment, d’entre d’altra normativa, del Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els centres de treball.

  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-143/2021 
DATA:15 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies