PONENT, COMUNICATS 
Via verda a la reforma i amplicació del vestuari femení de l'ABP Segarra - Urgell 
Després de la denúncia presentada per la nostra organiztació sindical en relació a l'espai reduït del vestuari femení de les dependències de Cervera, la SGRH ens ha donat resposta amb la qual es dóna llum verda a la reforma dels mateixos. 
 
Cervera, 4 de juliol del 2018.- 
En data de 18 de maig, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava  a la Subdirecció General de Recursos Humans les mancances del vestuari femení de l’ABP Segarra – Urgell. A l’efecte, la nostra organització sindical denunciava l’espai reduït dels vestuaris que havien d’utilitzar tant les mosses d’esquadra per canviar-se, com les treballadores de la neteja que també els utilitzaven. La nostra organització sindical denunciava per tant, l’incompliment del que marca l’Annex V del Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. La normativa determina que “les dimensions dels vestuaris, dels locals de neteja i també de les respectives dotacions de seients, armaris i taquilles, penja-robes, lavabos, dutxes i inodors han de permetre la utilització d’aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, tenint en compte en cada cas el nombre de treballadors que hagin d’utilitzar-los simultàniament”. En el mateix escrit presentat, SAP-FEPOL instava i exigia a l’Administració la reforma dels vestidors esmentats, adequant-los a la normativa vigent. Doncs bé! En data de 20 de juny la nostra organització sindical ha rebut resposta de la Subdirecció General de Recursos Humans. En ella, l’Administració reconeix els extrems denunciats per SAP-FEPOL. Segons aquesta resposta, ja “s’ha cursat una petició a l’Àrea d’Infraestructures del Departament d’Interior de reforma i ampliació del vestuari femení que comporta una modificació de l’espai”. Per tant, la modificació i adequació a normativa del vestidor femení de l’ABP Segarra – Urgell exigida per la nostra organització es durà a terme properament. Esperem que les obres s’iniciïn de manera immediata. Des del SAP-FEPOL estarem amatents que així sigui. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-102/2018 
DATA:4 de Juliol de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto