COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Queixes pel pagament de judicis a l’horari especial específic 
Avui hem adreçat a la Subdirectora general de RRHH un escrit per tal que es tingui en compte l’horari de feina realment realitzat en el moment de gestionar el pagament de judicis  
 
Barcelona, 22 de març del 2024.-
 
Després de l’Acord de 31 de juliol de 2023 i de la publicació de la Instrucció de pagament d’indemnitzacions per assistència a judicis,  amb la conseqüent derogació de la normativa anterior, sou molts i moltes els qui us heu posat en contacte amb nosaltres per informar-nos de la negativa de l’Administració a pagar alguns dels judicis als que heu assistit.

El problema tal i com manifesteu és que l’Administració només té en compte en el moment de gestionar el pagament, el torn de treball que us consta a la PGH i no el que realment heu fet. Per tant els dies que consten planificats com a treball de matins o com a torn partit, no generen el pagament d’aquest concepte.

Per tots els qui ens trobem a l’horari especial específic, ja de per si penós, és sabut que l’horari que consta a l’aplicació informàtica no és sempre el que realment s’acaba treballant, ja que per necessitats del servei les modificacions de les jornades planificades estan a l’ordre del dia i són excessivament massa freqüents (amb les conseqüències a més que provoquen en la conciliació de la vida familiar amb la laboral).

És per això que des del SAP i l’SME FEPOL hem denunciat aquesta problemàtica a l’Administració a fi que es donin les ordres oportunes que evitin que situacions lamentables com aquestes es tornin a produir.

En aquest sentit recordem que ja existia, abans de la publicació de la darrera instrucció, el comunicat intern sobre “Tractament horari de les assistències a judici i canvis de planificació de la jornada de treball a la PGH” de data 24/10/2023 on ja es reflectia aquesta realitat.

Per tant hem sol·licitat que en el moment de gestionar/autoritzar les indemnitzacions per assistència a judicis, el torn horari que s’utilitzi com a referència sigui el que consti a l’aplicació informàtica una vegada fetes les corresponents modificacions.

Aquest torn serà el que han fet constar els propis membres de les unitat i hauran estat revisats i validats pels corresponents caps d’unitat o àrea que al final, són els qui realment planifiquen el treball dels efectius en funció de les necessitats reals del servei.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-69/2924 
DATA:22 de Març de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies