ESCRITS, TRÀNSIT 
Sis anys després els VECTOR segueixen treballant sense el material adient 
La nostra organització sindical ve reclamant equips de protecció individuals per als VECTORS de trànsit. Malgrat l'Administració va reconèixer l'any 2018 la mateixa necessitat, a dia d'avui no se'ls ha dotat de tot l'equip de protecció, aspecte que no garanteix la seva seguretat en el desenvolupament de les seves tasques  
 
Barcelona, 1 d'abril del 2023.-
 
En data de 15 de febrer del 2017, mitjançant escrit amb registre d’entrada RE240-15, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) sol·licitava equips de protecció i seguretat per als efectius de trànsit que desenvolupen les tasques de VECTOR.

Aquesta qüestió va tornar a ser denunciada i reclamada el 24 de novembre del mateix 2017 (escrit amb número de registre 0261/11935/2017). Com a resposta a aquest, la SGRH (a més de reconèixer els aspectes denunciats) ens comunicava el compromís d’adquirir i lliurar els equips sol·licitats durant l’any 2018.

En data de 9 d’octubre del 2019, SAP-FEPOL reclamava per escrit a la Comissaria general de mobilitat (adjuntant l’escrit de novembre del 2017 i la resposta de la SGRH) la necessitat de desencallar aquesta situació més quan, el principal problema de desprotecció dels VECTORS en l’exercici de les seves funcions es continuava produint.

Sis anys després veiem que la situació segueix essent la mateixa i també, que tant l’Administració com la Comissaria general segueix fent oïdes sordes a les necessitat del col·lectiu professional. Per tot plegat des de la nostra organització sindical denunciem aquesta lamentable situació i reprovem que no s’hagi estat capaç (malgrat la necessitat) de complir amb els compromisos adoptats amb el col·lectiu.

I és que, del llistat del material de protecció que es va confeccionar l’any 2018, només s’ha dotat de guants antitall i de calçat als especialistes de trànsit quedant pendent la resta d’equip que és (tal i com es reconeix) d’idoneïtat ALTA.

Per tot plegat, en la reunió que s’ha reclamat a la CGMOB, la nostra organització sindical plantejarà la necessitat d’acordar l’equip de protecció i seguretat dels VECTORS per tal que aquests puguin fer front a les seves tasques amb les mesures i material adient.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-25/2023 
DATA:1 de Abril de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies