METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Des del 2013 no es publiquen places a ARSET en el concurs general 
La nostra organització sindical ha presentat un escrit demanant a la Sub-direcció General de Recursos Humans que, de cares al proper concurs general, es publiquin places en aquesta destinació més quan, es veurà greument afectada per la jubilació anticipada de trenta-nou (39) dels seus efectius.   
 
Barcelona, 4 de gener del 2021.-
 
 
D’aquí a poc temps, tal i com consta en el cronograma que se’ns va facilitar en la darrera sessió del Consell de la Policia, està previst que es publiquin les bases del que serà el proper concurs general per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Tal i com la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RPMB ha denunciat en repetides ocasions, l’Àrea de Seguretat d’Edificis (ARSET) està perdent efectius, tant de l’escala bàsica com de l’escala intermèdia de comandaments.

A més, fruit del reconeixement del dret de jubilació anticipada per al nostre col·lectiu, aquesta Àrea es veurà especialment afectada per la disminució d’efectius, en tant que un nombre considerable d’ells s’acolliran de forma voluntària a aquest dret recentment aconseguit.

A l’efecte, des de la nostra organització sindical hem calculat que a partir d’enguany, només d’aquesta Àrea, trenta-nou (39) efectius (entre persones membres de l’escala bàsica, com de la intermèdia i executiva), es podran acollir de forma voluntària a aquest dret, la qual cosa dificultarà un servei ordinari ja prou afectat per la manca freqüent d’efectius.

Per tant, la seguretat dels edificis institucionals, la de la resta de persones funcionàries que dins hi treballen, com la dels propis mossos i mosses que hi estan destinats es veurà greument afectada si no s’actua amb diligència.

Si bé és cert que hem tingut coneixement que aviat es realitzarà un oferiment per poder cobrir les vacants que generin les jubilacions anticipades, també ho és el fet que des de l’any 2013 no s’ofereixen places d’ARSET en el concurs general.

És per això que des de la nostra organització sindical traslladem la situació esmentada, emn un escrit registrat avi, hem instat a la Sub-direcció general de recursos humans que inclogui l’ARSET com una destinació a escollir en el proper concurs general que s’oferirà a les persones membres del cos de mossos d’esquadra. La intenció no és altra que la de dotar d’una major estabilitat a l’Àrea esmentada i a les persones membres del cos que hi realitzen servei.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-2/2022 
DATA:4 de Gener de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies