COMUNICATS 
Les declaracions a judicis: una nova aixecada de camisa? 
Des que s’hagi signat l’Acord del 2023, l’Administració ha canviat el criteri sobre citacions a judicis, adoptant un criteri restrictiu i en ocasions, fins i tot absurd. Tant és així que a dia d'avui hi ha mossos, que per manca d'espai o problemes diversos, han hagut de fer més quilòmetres per declarar des d'altres comissaries diferents a la seva, que la distància que hi ha des del seu domicili fins el propi jutjat.         
 
Barcelona, 12 de gener del 2024.-
 
El punt 3 de l’Acord sobre mesures de conciliació del cos de Mossos d’Esquadra determina que “l’assistència presencial per declaracions judicials sobre planificació de festa es compensa amb una indemnització per 150 euros per assistència” i que “les declaracions judicials mitjançant videoconferència sobre planificació de festa es compensen amb una indemnització de 90 euros per assistència”.

Com sabeu, per no haver signat l’Acord, SAP i SME tenim vetada la participació en la Comissió de seguiment del mateix i per tant no podem denunciar el que entenem que està fent l’Administració,  que no és altra cosa que una aplicació molt restrictiva de l’Acord, així com també una interpretació esbiaixada de qüestions que ni tant sols han estat negociades.

En aquest sentit, hem tingut coneixement que la Subdirecció general de recursos humans (que no el Jutjat) citarà SEMPRE per videoconferència (1) qualsevol efectiu que visqui en una comarca diferent al de la seva destinació, (2) que el dia de la declaració estigui de permís, vacances, etc. i (3) que el dia de la declaració tingui planificat festa.

El motiu de la imposició d’aquests criteris és evidentment econòmic. No és ni el de garantir una millor declaració judicial, ni el d’oferir una millor assistència a l’autoritat judicial, ni tampoc incrementar el benestar de l'efectiu policial, així com tampoc el de reduir el temps i la distància de trasllat.

Dit això i ja amb la poca vida de l’Acord  del 2023, el col·lectiu és víctima i testimoni de situacions estrambòtiques i kafkianes esdevingudes en l’àmbit de les declaracions a judicis.

Per exemple, hem vist que s’han citat efectius als quals (malgrat viuen en una comarca diferent a la d’on treballen) se’ls fa desplaçar a la comissaria, encara que aquesta estigui a la mateixa localitat que el Jutjat que els ha citat.

També hem vist per exemple citacions d’efectius d’una ABP que, per manca d’espai o problemes diversos, han hagut de fer més quilòmetres per anar a altres comissaries, en comparació amb la distància que té del seu domicili al propi Jutjat que el cita!

La cosa s’agreuja més quan el quilometratge s’ha deixat de pagar i per tant, en funció de la distància que s’hagi de recórrer, l’import de la compensació econòmica encara queda més reduït. Per quin motiu no es poden fer videoconferències des dels domicilis dels policies?

Per tot plegat, des del SAP i des de l’SME denunciem aquesta manera de fer així com també el silenci amb el qual estan actuant SPC, CAT, USPAC i SEGCAT de qui, si bé van considerar oportú signar l’acord, no hem observat que denunciïn aquesta gestió en el si de la Comissió de Seguiment de l’Acord. Veurem si ho fan el proper dia 17 de gener del 2024, així com també preguntar quan es cobren els que ja s’han realitzat.
                  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-9/2023 
DATA:12 de Gener de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies