PONENT, COMUNICATS 
Havia de passar! Mollerussa confinada per contacte estret, davant la manca d’espai a la comissaria 
Dies després de la nostra denúncia es confirma allò que, normativa en mà, caldria haver evitat. Els contactes estrets per la manca d'espai confina una gran quantitat d'efectius policials d'aquestes dependències 
 
Lleida, 27 de novembre del 2020.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) no denuncia per denunciar! No diem per dir! I sempre treballem per millorar problemàtiques que, amb les visites diàries que realitzem al llocs de treball, detectem! El passat 13 de novembre, la nostra organització sindical denunciava a la Sub-direcció general de recursos humans, a la Sub-direcció general de prevenció de riscos i salut laboral i al Responsable de Gestió Tècnica d’Infraestructures de Cossos Operatius del Departament d’Interior, l’incompliment de diferent normativa (d’obligat compliment) a la Comissaria de Districte de Mollerussa. Més concretament alguna de les qüestions i normatives que denunciàvem era:
  • Reial Decret 21/2020 de 9 de juny sobre mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària originada per la COVID-19.
  • Decret Llei 30/2020 de 4 d’agost de règim sancionador específic per incompliment de mesures de prevenció i contenció sanitàries en front la COVID-19.
  • Llei 33/201 General de Salut Pública.
  • Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals.
  • Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes de llocs de treball.
Doncs bé! Després d’haver-ho denunciat per activa i per passiva i després d’haver reclamat a la darrera reunió regional, la necessitat de realitzar actuacions urgents en aquesta comissaria que evitin l’aglomeració dels efectius que hi estan destinats s’ha produït allò que s’hauria d’haver evitat. I és que 10 dies després de les nostres denúncies d’incompliment de la normativa vigent s’han produït dos casos positius i confirmats de COVID-19, com a conseqüència dels quals i per l’aglomeració existent en aquestes dependències, s’han hagut de confinar per contacte estret a la majoria d’efectius policials. És per això que des del SAP-FEPOL volem tornar a denunciar aquesta situació. A Mollerussa, els contactes estrets s’accentuen (possiblement més que a la resta de destinacions) en tant que la major part dels despatxos, no compleixen la normativa vigent, on alguna de les quals especifica que “cada superfície ha de tenir 10 metres quadrats construïts per persona treballadora”, alhora que també deixa clara que “la superfície mínima de moviment ha de ser de 2 metres quadrats”. Per tant davant d’aquests fets, i en tant que es fa més evident i urgent l’ampliació de dependències policials (ja sigui amb mòduls provisionals o amb obra definitiva), SAP-FEPOL torna a instar al Departament d’Interior per tal que acceleri la tramitació d’unes noves i definitives dependències (les quals estaven previstes per al 2019) o una solució provisional que garanteixi el compliment de la normativa vigent. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-203/2020 
DATA:27 de Novembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto