METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia la sostracció d'un vehicle del pàrquing del Complex Central de la PG-ME 
La nostra organització sindical ha reclamat reiteradament la necessitat d'incrementar les mesures de seguretat del pàrquing exterior del Complex Central del cos de mossos d'esquadra. No obstant, l'Administració segueix ignorant les nostres demandes. Avui, en un nou escrit, denunciem el robatori d'un vehicle d'alta gamma encartat en unes diligències judicials. 
 
Barcelona, 16 de maig del 2023.- 
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha reclamat de manera reiterada que s’incrementin les mesures de seguretat del pàrquing exterior del Complex central del cos de mossos d’esquadra.

A tall d’exemple podríem recordar l’escrit E-144/2020 de18 de novembre, entre d’altres qüestions, la nostra organització sindical instava a l'Administració a dotar de més punts d’il·luminació el pàrquing esmentat. Una reclamació que (davant la inacció de l’Administració) vam tornar a reclamar en la reunió de 22 de novembre del 2021 de la Comissaria General de Recursos Operatius.

En resposta a les nostres demandes i davant la nostra insistència per arreglar aquesta situació, els Serveis d’Administració de les Unitats Centrals (SAUC) han derivat sempre la responsabilitat a l’Ajuntament de Sabadell, tal i com així se’ns va comunicar a la reunió de la CGRO de 2 de març del 2022, o a la darrera reunió de 9 de maig del 2023.

Però el fet és que els problemes s’han seguit produint quedant en evidència, que les mesures de seguretat del pàrquing exterior del Complex central son absolutament insuficients.

I és que la nostra organització sindical ha tingut coneixement que en data de 31 de març es va arribar a sostreure un vehicle de la marca BMW model M3 (alta gamma) que estaria encartat fins i tot, en unes diligències judicials. Poques setmanes després d’aquesta primer robatori, van tornar a sostreure quatre rodes d’un segon vehicle (d’alta gamma), també encartat en unes altres diligències judicials.

Per tant, en relació a aquests fets, la nostra organització sindical ha preguntat a la SGRH en primer lloc sobre la seva veracitat ja que, de resultar certs, els consideraríem gravíssims i demostrarien les conseqüències d’ignorar les reiterades demandes que SAP-FEPOL ha fet sobre aquesta qüestió.

Com és possible que, després de tant temps, les administracions (autonòmica i local) no hagin estat capaces de trobar una solució al respecte? Quina és la imatge que el cos de mossos d’esquadra (per la inactivitat de l’Administració) ofereix a les autoritats judicials coneixedores dels casos dels vehicles afectats? Quina afectació tenen per a les investigacions, el fet que hagin estat sostrets objectes que poden ser d’interès judicial?

Sincerament, la nostra organització sindical es mostra sorpresa i decebuda a la vegada pel fet que s’hagin estat ignorant les nostres demandes sobre l’increment de les mesures de seguretat d’aquest pàrquing. Per tot plegat reiterem la necessitat d’actuar en conseqüència, ja que no només estan en joc proves judicials, sinó la seguretat de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-36/2023 
DATA:16 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies