COMUNICATS 
Subcomissió d’Infraestructures del cos de mossos d’esquadra de 6 de juny 
Avui s’ha celebrat una nova reunió de la Subcomissió on se’ns ha informat de totes les actuacions previstes.  
 
Barcelona, 06 de juny del 2024.- 
 
Avui s’ha celebrat una nova reunió de la Subcomissió d’Infraestructures del cos de mossos d’esquadra on se’ns ha informat de les actuacions planificades en diferents comissaries i sobre totes aquelles qüestions relacionades amb les dependències policials. A continuació us fem un resum dels punts tractats:

1.- Les obres a les comissaries de Mollerussa i Sant Martí estan pendents de licitar. No obstant se’ns diu que es licitaran abans de l’estiu. A Sant Martí està previst col·locar mòduls a partir del mes de novembre per poder iniciar les obres.

2.- Passat Sant Joan es col·locarà el mobiliari a la Comissaria de la Jonquera i iniciar així, la posada en marxa d’aquestes dependències policials. No ens han donat una data concreta.

3.- S’ha executat entre un 60-70% de les actuacions per millorar les càmeres de vigilància perimetral de les comissaries de RPMS, Girona, etc. Es preveu que de cares a finals d’any ja estigui tota les actuacions realitzades.

4.- Hores d’ara s’han col·locat cinc (5) punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Està previst que se’n col·loquin cent setanta-cinc (175) més. Des del SAP i des de l’SME hem demanat novament que aquests punts de càrrega també es puguin fer servir (si estan lliures) per a carregar vehicles particulars. Novament se’ns diu que no.

5.- Estan previstes les obres de millores energètiques a Lleida, Girona i Manresa (entre d’altres). Es faran les obres des de l’interior, es retiraran les finestres i s’aplicarà aïllament dins la càmera d’aire. De moment han quedat descartades les actuacions a la Comissaria de La Seu d’Urgell les quals s’hauran de tornar a licitar.

6.- La climatització de l’Edifici A de Les Corts ja s’ha licitat i es començaran les obres passat l’estiu. De moment es faran reparacions per poder passar l’estiu. En quan a l’edifici B està feta i es vol fer millores a l’ACD.

7.- Malgrat a dia d’avui encara no s’han fet els fonaments, la bancada ni tampoc el sanejament, se’ns diu que el 17 de juny es col·locaran els mòduls a l’ART Girona que s’utilitzaran com a vestidors.

8.- S’estan redactant 16 projecte de refrigeradores i calderes que es licitaran per despatxos d’enginyeria externs per tal de poder-ho licitar.

9.- En quan a la Sala de Comandament de la RPMS s’està fent el cablejat i s’aprofitarà per aportar nou mobiliari (es farà a final de juliol). En quan a la Sala de Girona ja està fet el cablejat i les taules col·locades ja que es vol que entri en funcionament de cara a l’estiu.

10.- Respecte actuacions a vestidors se’ns informa que els de la Comissaria de  Sort es finalitzaran aquesta mateixa setmana. S’han previst ampliacions a Sant Sadurní, reformar l’interior dels de Mataró i es col·locaran mòduls a Cerdanyola. Està en estudi l’ampliació de vestidors de Sant Celoni, Vic, Banyoles, Cervera i Tàrrega.

11.- S’estan preparant les sales de lactància de Sant Feliu i Tarragona. La de Lleida es farà amb posterioritat a les obres del PIREP.

12.- En quan a les proteccions per donar ombra als vehicles, s’està estudiant la col·locació de plaques fotovoltaiques per garantir l’autoconsum de les comissaries. En aquest projecte es vol estudiar la creació de marquesines com a suport de les plaques i aprofitar per a què es els vehicles hi puguin aparcar. Es prioritzaran les dependències on hi ha ARRO i USC.

13.- En quan al laboratori de la comissaria de La Seu d’Urgell se’ns informa que els seus responsables han demanat la seva paralització. Sobre la seguretat de l’edifici on es vol traslladar se’ns diu que disposa de càmeres.

14.- A Salou ja està tot a punt per iniciar les obres. Des de l’operativa s’ha demanat que es faci passat l’estiu. Es mirarà de col·locar els mòduls de vestidors per tal que es puguin utilitzar durant aquets mateix l’estiu.

15.- Sobre la Comissaria conjunta amb agents Rurals i CME de Gavarres s’està finalitzant el programa de distribució interior. S’utilitzarà al 50% i preveu fer el projecte durant el 2024 i les obres al 2025.

16.- En quan a la Comissaria regional de Lleida s’ha buscat algun terreny. Cultura ha ofert un edifici que caldria adequar per tal de fer el trasllat durant les obres. 

Aquests són els punts tractats en la reunió d’avui. Com ja sabeu, aquella afiliació que vulgui ampliar la informació o que vulgui denunciar noves qüestions per tractar en properes reunions, podeu posar-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-107/2024 
DATA:6 de Juny de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies