COMUNICATS 
Reunió de la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat del cos de mossos d’esquadra 
Resum dels punts tractats a la darrera Comissió de seguiment del Pla d'Igualtat.   
 
Barcelona, 9 de febrer del 2023.-
 
En data de 7 de febrer s’ha reunit la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. A continuació us traslladem els punts més rellevants d’aquesta reunió:

Primer.- Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) vam sol·licitar que es traslladi informació sobre els punts més rellevants del Pla a tots els agents del CME, buscant la millor via per arribar a tothom (als brífings, si cal).  No cal recordar que les mesures que contempla el Pla, però, han de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de permetre construir noves pautes de relació, basades en el respecte i l’equitat, i fomentar la corresponsabilitat.

Segon-. Existeix un projecte d’enquesta sobre igualtat al CME que abordarà qüestions com, per exemple, possibles situacions discriminatòries en diferents àmbits. A aquesta enquesta s’hi accedirà a través de Teams per garantir l’anonimat (no caldrà autenticació). Des de la nostra organització sindical presentarem les nostres aportacions per tal de garantir que l’anonimat sigui real i les persones puguin respondre amb total llibertat.

Tercer-. Des del SAP-FEPOL hem aprofitat per recordar que les discriminacions per situacions concretes (maternitat, reduccions, i altres supòsits relacionats amb la conciliació) encara existeixen al CME, encara que no se’n tingui consciència (o conscientment, en alguns casos). A aquest efecte hem recordat casos que ens hem trobat al llarg d’aquest any susceptibles de ser discriminatòries cap a agents del CME (tant dones, com homes).

En aquest sentit, resultat de les denúncies de SAP-FEPOL, el passat dia 1 de febrer es va publicar un comunicat intern recordant que no es pot canviar de quadrant a una persona (sigui home o dona) que torna d’un permís per naixement o del gaudiment d’altres mesures de conciliació.

Quart.- La Unitat d’Igualtat ens ha informat que durant el 2022 hi ha hagut 28 assessoraments per conciliació de la vida laboral i familiar, i 6 casos d’activacions de protocol d’assetjament. Això ha fet aflorar problemàtiques sobre conciliació, que afecten majoritàriament a dones que, o bé les seves parelles són membres del cos, o bé són famílies monoparentals.

Cinquè-. Sobre el percentatge de dones presentades a les convocatòries d’accés a mosso/a ens informen que del 2019 al 2022, hi ha hagut un augment de 10 punts passant d’un 25% a un 35%. Pel que fa a les inspectores, la xifra passa del 17% a un 32%. I d’Intendentes: d’un 12% a un 23%.

Sisè-. El passat 26 de gener SAP-FEPOL demanava per escrit l’ampliació del dret per alletament, passant dels 12 als 24 mesos, amb la qual cosa ens equipararíem  amb bombers i atendríem la nova directiva europea i les recomanacions de la pròpia OMS. En aquest sentit, l’Administració ens dona la raó i per tant es modificarà el redactat de la instrucció  6/2022 el més aviat possible per adaptar-la a 24 mesos, notícia que celebrem.

A més, informen que durant aquest primer trimestre s’implementaran a EGARA i Les Corts sales d’alletament. Posteriorment, s’ampliarà a la seu de les diferents Regions i les ABP amb més efectius. En total seran 14 edificis.

Setè-. A la pregunta sobre si s’han acordat mesures preventives davant futurs casos d’abusos sexuals, com els del metge de vigilància de la Salut (que ja té una primera condemna), ens informen que prendran les mesures preventives un cop hagi finalitzat el procediment.

Ara mateix la  prioritat absoluta de l’Administració és revisar el protocol, donat que admeten que  no funciona. Hi ha sol·licitada una compareixença del conseller d’Interior per parlar d’aquest tema en seu parlamentària.

Ens emplacen a una segona reunió a les pròximes setmanes, on podrem debatre més profundament sobre algunes qüestions, com ara la possible incorporació d’un permís per dol gestacional, un permís recuperable per menstruació, i traslladar les aportacions que creiem oportunes.

Recordeu que totes aquelles persones que creieu que podríeu estar patint una situació discriminatòria per la vostra situació personal, cal que contacteu amb el vostre delegat/da sindical per tal de resoldre dubtes i determinar les accions corresponents.

Per ampliar la informació sobre les qüestions explicades en aquest comunicat, la nostra organització sindical resta a disposició de la seva afiliació.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-24/2023 
DATA:9 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies