COMUNICATS 
Comissió permament de segona activitat (COPSA) de 16 de setembre 
Resum dels punts tractats a la reunió d'avui. La visió global sobre la situació de segona activitat i la situació dels tècnics de suport no policial han estat els punts més rellevants   
Barcelona, 16 de setembre del 2021.-

En data 16 de setembre s’ha reunit la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels temes tractats.
  • Llocs de treball de segona activitat.
A data d’avui hi ha quatre-cents noranta-set (497) agents del cos de mossos d’esquadra (vint més que al maig), en situació administrativa de segona activitat.

Del total, dos-cents dinou (219), dos més que el mes de maig, son per causes mèdiques i dos-cents setanta-vuit (278), divuit (18) més que el mes de de maig son per raó d’edat. A dia d’avui s’estan tramitant cinquanta-cinc (55) nous expedients, trenta-cinc (35) dels quals son per raons d’edat i vint (20) per causa mèdica. D’aquest, deu (10) ja tenen assignada la plaça i sortirà a l’RLT a principis d’octubre.


Des de SAP-FEPOL hem insistit en la necessitat que en el catàleg de 2a activitat surtin identificades les places que ja estan ocupades. Així, sabrem exactament les que hi ha lliures. Aquesta és una qüestió que ja vam demanar a l’anterior COPSA i per tant esperem, que aquesta sigui la definitiva.

A més des de la nostra organització sindical, insistim en la necessitat de crear en cada Regió Policial, la figura coordinador/responsable de 2a activitat. Des de la Divisió Tècnica ens diuen que veuen amb bon ulls la proposta, però que cal veure i estudiar com articular-la.

Per altra banda, des de SAP-FEPOL hem tornat a demanar que s’especifiqui per part de l’operativa el que diu el punt 32 de l’article 1 de l’ordre IRP 413/2009, concretament quan diu que no es poden realitzar tasques que impliquin actuacions policials operatives. Des de la Divisió Tècnica ens diuen que és de difícil definició, però que tenen en comú que han de ser tasques que no comportin un contacte “físic” amb la ciutadania.

També ens han aclarit que les persones que estan en 2a activitat poden fer formació, sempre que aquesta formació no impliqui un esforç físic.
  • Llocs de Tècnic de Suport no Policial (TSnP).
A data d’avui hi ha tres-cents tres (303) llocs de suport tècnic ocupat, disset (17) més que al maig. A dia d’avui s’estan tramitant quaranta-dos (42) nous  expedients. En relació a les places ocupades, dir que l’últim any, contant els que estan en tràmit, hauran passat a TSnP  noranta-vull (98) persones. Per tant, estem arribant a uns números insostenibles per a l’organització ja que anem a quatre o cinc expedients setmanals de mitjana. Per tant, amb aquestes dades és més que evident que cal accelerar el ritme que permeti avançar l’edat de jubilació del nostre col·lectiu ja que, de no rejovenir-lo, el ritme de TSnP s’anirà incrementant al pas del temps.

Des del SAP-FEPOL hem insistit en la necessitat de crear un protocol per canviar i demanar una altra plaça, ja que actualment és a voluntat de l’Administració. Ens informen que cal canviar el model de gestió actual, perquè veuen insostenible poder-lo mantenir.

Fins a data d’avui, la persona a la que se li declarava una IPT i demanava tornar al Cos, se li informava que se l’intentaria assignar una plaça, preferentment, en la seva última destinació, i si no era possible, en la Regió Policial. A partir d’ara això canvia. A l’efecte s’han identificat vuitanta (80) places, que seran les últimes que podran assignar (seixanta-una (61) de les quals estan a Barcelona i Complex Central). A partir d’ara als declarats en IPT se’ls oferirà una d’aquestes places ja que hi ha Regions Policials que ja no disposen de places.

      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-125/2021 
DATA:16 de Setembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto