METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Reunió regional de la RPM de Barcelona de 28 de maig del 2024 
En aquesta nova reunió SAP i SME vam defensar novament els punts de manera conjunta. 
 
Barcelona, 31 de maig del 2024.- 
 
El passat 28 de maig es va celebrar la darrera reunió regional de la RPM Barcelona. Des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL us fem un resum dels punts que hem defensat.

Primer-. Vehicles de paisà i patinets elèctrics pels grups de fura de les ABP i fura regional.
Preguntem quan seran renovats els vehicles de paisà pels grups de fures (entre altres unitats). Es preveu una renovació en els pròxims mesos (possiblement a partir del mes de setembre).

Respecte als patinets elèctrics ens informen que es podrà fer ús d’aquells que han sigut cedits per l’Autoritat Judicial, sempre que estiguin en estat òptim.

Així mateix, s’han licitat aproximadament 50 patinets, i la regió n’ha sol·licitat un nombre indeterminat.

Segon-. Reconeixement de la figura del Cap de Servei i del CEV responsabilitat a ARSE.
La resposta a la nostra petició és que la normativa no contempla aquesta figura i en qualsevol cas, la supervisió dels edificis d’aquestes àrees correspon al cap de torn regional i al cap de l’ABP concreta.

Sol·licitem el complement d’especial responsabilitat (CEV responsabilitat) pels efectius que realitzin les funcions anàlogues a un cap de torn d'USC, i responen que no està inclòs en l’acord de 31 de juliol de 2023 i tampoc consten a la RLT, per la qual cosa no ho veuen factible.

També hem demanat que es destini una bossa d’hores extraordinàries per tal de cobrir les jornades de portes obertes o els concerts de Pedralbes. La resposta donada per la Regió ha estat que en principi s’haurien d’exhaurir primer les hores de romanent per tal de cobrir aquest servei.

Tercer-. Impagament de les eleccions municipals de maig de 2023.
Després que SAP-SME-FEPOL denunciéssim per la via judicial l’impagament del servei prestat, s’informa que a partir del mes de març s’estan satisfent els imports corresponents i s’anirà pagant a tothom de manera progressiva en els pròxims mesos.

Quart-. Manca d’aigua calenta a l’ABP de Nou Barris i deficiències a les diferents infraestructures dels edificis de la regió.
Hem denunciat les mancances en infraestructures que hi ha a la regió. Algunes d’aquestes serien, per exemple, la manca d’aigua calenta a l’ABP de Nou Barris, que no han pogut ser resolts a causa dels pressupostos. En qualsevol cas, el dia 1 de juny començarà un nou contracte de manteniment i esperen solucionar-ho amb la brevetat més gran possible.

Respecte al mal funcionament de la resclosa d’accés interior a l’ABP de Sants, restaven a l’espera de l’arribada d’un motor que hauria d’haver arribat des d’Alemanya el 25 de maig.

L’ABP d’Horta presenta un ascensor que no funciona correctament i s’arreglarà aviat. Pel que fa al de l’ABP Eixample, es preveu que es solucioni en unes 7 setmanes aproximadament.

La porta d’accés a l’aparcament de l’ABP de Gràcia també es troba esperant ser reparada.

No ens cansarem de demanar que s’augmenti el pressupost destinat a les infraestructures de la RPMB, totalment insuficient.

Cinquè-. Manca d’espai al MACSE
Els efectius compten amb uns despatxos molt reduïts i que no garanteixen la normativa de riscos laborals. Hem recordat que hi ha espais destinats a diferents organitzacions sindicals que no es fan servir i podrien ser una opció. Regió contesta que s’ha demanat la cessió d’aquests espais sindicals, però finalment no han estat autoritzats.

Sisè-. Manca d’efectius a les ABP de la regió i la previsió d’increment.
A l’ABP de Ciutat Vella es van incrementar els efectius aproximadament en un total de vuitanta efectius. Aquesta ABP, juntament amb Sant Martí i Eixample seran reforçades amb el pròxim Pla d’estiu. També es portarà a terme un altre reforç amb els dispositius que es faran per la Copa Amèrica i els agents en pràctiques. La RPMB es troba amb uns seixanta-nou efectius per sobre de la cobertura (no pas de la RLT).

Setè-. Espai a les instal·lacions de la RPMB en previsió de l’imminent increment d’efectius
Fa temps que exigim que es busqui una solució a l’actual problema d’espai que s’està patint a la RPMB, i, sobretot, que aquest problema anirà in crescendo amb la incorporació de les noves promocions i la creació de les noves àrees, unitats, comissaries i divisions.

Regió ens comunica que des de fa un temps s’està portant a terme un estudi exhaustiu sobre on ubicar nous armariets i el material necessari. També s´ha assegurat que algunes custòdies, com per exemple la de l’ABP de Sant Andreu, estiguin operatives per si hi hagués qualsevol incidència a les quals es troben en funcionament.

Vuitè-. Assistència a judicis mitjançant videoconferència (Webex)
Hem demanat explicacions sobre els criteris actuals d’assistència a judici mitjançant videoconferència.  La regió ens ha respost que es limiten a compliment a l'acord signat pels sindicats el 31 de juliol, i a la modificació de la LECrim.

Cal recordar que, des de la signatura de l’acord, no es paguen les despeses generades per quilometratge, i amb l’actual sistema ens trobem que moltes vegades es deriven als agents a comissaries que tenen a més distància que el mateix jutjat on han de prestar declaració. 
                 

Proposem la creació d’un correu ITPG  a cada ABP per tal que el mosso o la mossa que declara pugui connectar-se preservant les seves dades personals.

Novè.- SRC: Manca d’efectius i reconeixement pel mini concurs
Hem denunciat un dèficit d’efectius (tant de comandaments com de l’escala bàsica) a la sala. Dèficit que es veu incrementat sobretot quan s’han de fer càrrec de serveis extraordinaris com podria ser la imminent Copa Amèrica de Vela. Ens comuniquen que s’han sol·licitat hores extraordinàries i es preveu un reforç d’efectius al voltant de vint o vint-i-cinc agents aproximadament.

Asseguren que són conscients de la càrrega de treball. Tenen previst ampliar canals de comunicacions i la dotació de més operadors/es la sala.

També hem tornat a sol·licitar, com ja vam fer a l’anterior concurs, que els efectius de la SRC   els situïn al segon grup a l’hora de participar en el mini concurs de Barcelona, donat que a l’última convocatòria, pertanyien al tercer grup, i eren els més perjudicats a l'hora d'optar a les places.

El problema radica en el fet que, a l’aplicatiu informàtic de la PG-ME, els efectius de sala no consten com a USC BARCELONA El servei d’Administració de la regió es compromet a fer les gestions oportunes, amb la SGRH per tal de donar solució a la nostra demanda. SAP-SME-FEPOL tornarà a adreçar un altre escrit per tal de solucionar aquest greuge.

Desè.- Sol·licitem que els efectius d’ARIC que hagin de repetir la roda de l’ACD de manera involuntària puguin retornar al seu destí inicial.
Denunciem la pèrdua d'efectius que ha patit l'àrea el darrer any, i  ens informen que, amb la roda actual, s'ha assolit la cobertura anterior.

Hi ha diversos caporals/es i sergents/es que han hagut de repetir la roda de l’ACD (alguns, fins i tot, per tercera vegada). És per això que hem proposat que, tots aquells efectius que hagin de tornar a prestar servei a l’ACD de les Corts, puguin tornar a la seva destinació d’origen un cop hagi finalitzat el període a custòdia.

Ens responen que no poden garantir aquest fet, ja que depèn dels efectius disponibles i de les necessitats de les diferents ABP. Es farà el possible.

Onzè-. Impagament de les dietes i despeses generades pels cursos de formació d’OAC i Sala de l’any 2022.
Aquestes dietes i despeses van ser validades a l’any 2023, però avui dia encara no s’han pagat.  Ens informen que es pagaran durant el tercer trimestre del present any 2024.

Dotzè-. Sergents/es en pràctiques que no es troben executant tasques de cap de torn.
Regió ens respon que s’ha de tenir en compte que el període de pràctiques continua sent de formació i molts dels sergents que es troben en aquesta situació provenen de destinacions en les quals no feien tasques de cap de torn. A banda d’això, s’hauria d’afegir que molts d’aquests sergents/es en pràctiques no tindrien la possibilitat de tenir la figura de cap altre sergent/a a l’escamot, cosa que podria dificultar la correcta realització de les seves funcions.

Tretzè-. Caporals/es que no perceben el CEV Responsabilitat.
En una reunió de la CSUTEC, es van donar indicacions per tal que, quan un caporal/a faci funcions de cap de torn substituint a un altre caporal/a no cobrarà el complement d'especial responsabilitat de Cap de torn, ja que substitueix a un altre caporal/a i no a un sergent/a. Responem que aquest caporal/a assumeix les funcions de cap de torn, independentment a qui substitueixi.

Aquesta consulta es troba elevada a la SGRH i es troben a l’espera de rebre una resposta al respecte. Cal destacar que la regió tampoc no comprèn per què no s’està percebent aquest complement.

Catorzè -. Manca d’efectius a ARTU i  guàrdies regionals.
Reconeixen que la divisió de l’antiga ASTMET en ARTU i ACAT ha pogut suposar un contratemps quant al nombre d’efectius, però així i tot, són aproximadament uns quinze els quals han marxat a la nova àrea (d’un total de cent efectius amb els quals comptava l’àrea inicialment).

Des de SAP-SME-FEPOL hem manifestat que el problema més greu actualment és amb la unitat d'investigació, la qual no dona l'abast amb el segon fet delictiu més important de la ciutat de Barcelona que són els furts. Hem proposat que s’obri un nou oferiment per ampliar la dotació, aquesta vegada obert per a tot el territori.

Així i tot, des de la regió ens comuniquen que l’actual situació de l’ARTU no dista gaire de les diferents unitats d’investigació de la regió on es troben amb un nombre limitat d’efectius i normalment només amb dos caporals/es per unitat.

Respecte al fet d’incloure en l’ARTU a les guàrdies regionals, la regió considera que hagués estat injust que, ara que depenen de la RPMB, aquests no estiguessin inclosos en aquestes guàrdies.

Recordem que, segons el nou decret d'estructura del CME, l'àmbit d'actuació està delimitat al transport metropolità.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-103/2024 
DATA:31 de Maig de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies