COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Reunió Comissaria General d’Intervenció de 5 de juny del 2024 
Resum dels punts tractats en la darrera reunió entre els Caps de la CG d'Intervenció, els serveis d'administració de les unitats centrals i les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia   
 
Barcelona, 10 de juny del 2024.-
 
El passat 5 de juny es va realitzar la reunió entre els comandaments operatius de la Comissaria General d’Intervenció, els responsables dels Serveis d’Administració de les Unitats Centrals i les organitzacions sindicals representatives. A continuació us fem un resum dels punts tractats.

Primer.- Policia Marítima i Subaquàtica.
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem preguntat per la planificació horària prevista per a la Copa Amèrica. Malgrat ens han confirmat que serà un horari de matí i tarda no ens han donat més detalls. El 19 de juny faran una reunió amb tota la unitat on s’explicarà aquest i altres temes.

En quan a l’increment de nivell del 3 al 4 demanat per SAP i SME, se’ns informa que no s’ha plantejat ni tant sols aquest tema. Ja ens van donar resposta per escrit a aquesta demanda i el DINT, pel moment no està per la labor.

Hem denunciat també la deficient formació de la Marítima, així com també preguntats per l’embarcació de l’Ametlla, se’ns reconeixen que fruit dels problemes amb l’empresa de manteniment, s’ha hagut de canviar d’empresa. Ara l’adjudicació l’ha guanyat una empresa de Galícia de la qual es tenen molt bones referències.

Segon.- Guàrdies No Presencials.
És evident que després de la signatura de l’Acord de 31 de juliol de 2023 (no secundat ni per SAP ni per SME) el malestar per la imputació horària de les GNP s’ha fet més que evident. Considerem incongruent que la imputació per l’activació comenci a l’arribada dels efectius a les dependències policials i no, des del moment de l’activació o trucada telefònica.

Els Caps operatius elevaran la consulta l’Administració, però ja us avancem que la Subdirecció general de recursos humans ja s’ha posicionat al respecte a la Comissió de seguiment de l’Acord a la qual nosaltres hi tenim vetada la nostra assistència per no haver signat.

Tercer.- Nou terreny per a formació.
Se’ns informa que la DGP ha adquirit un nou terreny d’unes 59 Hectàrees a Igualada per a construir-hi un centre d’entrenament. No obstant es desconeix cap més informació ja que a dia d’avui ni tant sols el terreny està perimetrat.

Quart. Àrea penitenciària.
Des d’ambdues organitzacions sindicals hem preguntat el per què els efectius d’APEN destinats al Complex central són els únics que no han estat citats per la Fiscalia. Ens reconeixen que ha estat una errada de la Fiscalia i que ja s’han tramitat els DAD90 dels efectius que ja l’havien complimentat. Recordem que sobre aquesta qüestió SAP i SME garantim la defensa jurídica de tota la nostra afiliació.

En quan a l’autocar, ambdues organitzacions hem tornat a denunciar el seu deficient i negligent estat. És lamentable que les rodes rebentin en plena ruta perquè les que s’havien col·locat no eren noves, sinó recautxutades. Aquesta és una qüestió que fins i tot hem denunciat en el propi Consell de la Policia i reprovem que per al DINT, l’adquisició d’un nou vehicle no sigui una prioritat.

Cinquè.- Sala de brífing i espais ACSO.
Denunciem la manca d’espai i la dimensió dels mateixos, així com les conseqüències que aquesta situació té sobre el servei. Per posar un exemple denunciem que les reunions operatives s’hagin de fer als passadissos perquè la Sala del brífing no pot donar cabuda a totes les persones. Com a resposta ens obren la possibilitat de fer servir altres espais que estiguin lliures com per exemple la sala de brífing de la Brigada Mòbil.

Sisè.- Muntanya.
L’actual convocatòria d’accés a la UIM està aturada i a l’esperar que el tribunal qualificador decideixi la validesa de la prova d’esquí. En cas que hagués de repetir-se no es podria fer fins la nova temporada de neu.

Setè.- Aèria.
Està pendent la publicació d’un oferiment per cobrir llocs de treball a la Unitat de Drons.

Vuitè.- Canina.
A dia d’avui s’està fent un estudi per reposar els efectius que calen. En quan al contenidor de compostatge que produeix males olors, se’ns informa que no hi ha cap inconvenient per traslladar-lo o canviar-lo de lloc per no generar molèsties.

En quan a la navalla multiusos, ningú ens ha sabut dir el per què ja no es lliura com a material de dotació. Des de SAP i des d’SME hem reclamat que es recuperi la dotació d’aquesta eina i que es lliuri a tots aquells efectius que no la tenen. Per últim i en quan als vehicles ens diuen que arribaran a finals d’any.

Novè.- GOAP.
Ens informen que la nova Relació de Llocs de Treball (RLT) està a punt de sortir i una vegada publicada ja podran veure quines condicions es donen per a les places que formaran part d’aquesta unitat. Des d’ambdues organitzacions sindicals considerem que cal accelerar en tant que ja són funcions que es venen desenvolupant des de fa molt temps i que per tant cal reconèixer estructuralment.

Desè.- GIDOP.
Igualment com en l’anterior s’està esperant a la RLT. No obstant se’ns informa que una vegada les places hagin sortit publicades, aquestes es nodriran de la família d’investigació. Així es pretén partir d’una base mínima de coneixement per a la realització de dites tasques.

Onzè.- GEI.
Se’ns trasllada la preocupació per la manca d’espai per acollir les noves incorporacions que a dia d’avui estan al concurs i que farà que els GEI passin a ser de trenta-set (37) a cinquanta (50) efectius. Com no pot ser d’una altra manera, SAP i SME exigim el compliment íntegre de la Llei de prevenció de riscos i salut laboral.

En quan als espais d’entrenament se’ns emplaça a aquest nou terreny que ha adquirit la Generalitat. No obstant, tal i com hem explicat en el punt tercer, aquest és un terreny que encara no està ni perimetrat. Per tant hi ha unes necessitats actuals i diàries que cal garantir.

Referent a la reestructuració de l’Àrea del GEI són molt conscients que cal una organització per grups operatius, una unitat tècnica i operativa. Així ho han elevat a Prefectura. Segueixen esperant que es publiqui la RLT que determini aquesta organització de treball.

Des del SAP i des de l’SME seguim reclamant una sortida professional digna dels especialistes que acaben el seu recorregut al GEI. La dignitat i el reconeixement dels serveis prestats passa també per garantir la reincorporació en altres llocs de treball, sense que aquest efectius hagin de començar de 0. Lamentablement, i malgrat els Caps operatius de la CG han elevat també aquesta qüestió, segueixen (com nosaltres) sense rebre resposta.

Dotzè.- BRIMO.
Tal i com denunciéssim en comunicat de 7 de juny, la intenció del DINT és treure les GNP a la BRIMO. Per tant recordem que quan estàs de festa, si no et compensen la disponibilitat no tens l’obligació d’agafar el telèfon o respondre WhatsApp o Telegram. Respecte aquesta qüestió se’ns informa que s’estaria treballant ja en una nova instrucció que reguli i desenvolupi les GNP.

Hem denunciat també la limitació que té l’Àrea en el reconeixement de condecoracions i que hagi de ser la DGP o la Prefectura qui determini finalment, si una actuació o una trajectòria ha de ser meritòria de condecoració.

Així mateix denunciem el retard en el cobrament de les HE generades al Mobile. L’Administració admet (novament) l’error i ens assegura que durant aquest mes es solucionarà. Des d’ambdues organitzacions sindicals veiem amb incredulitat com aquests tipus d’error es produeixen amb massa freqüència i per tant exigim una millora al respecte.

En quan a l’assoliment de funcions d’especial responsabilitat segueixen sense rebre cap tipus de resposta. Malgrat la Comissaria General ho va traslladar a la Comissaria Superior Tècnica encara no s’ha rebut cap tipus de resposta (ni favorable, ni desfavorable).

En aquest sentit hem tornat a reclamar que els Caps de Grup i els responsables del torn operatiu  haurien de percebre aquest complement en tant desenvolupen unes funcions específiques. Respecte aquesta demanda (la qual és originada pel darrer Acord) la CGI ha fet tots els informes necessaris, però hores d’ara no hi ha resposta.

Per altra banda, SAP i SME hem tornat a reclamar uniformitat d’estiu de dues peces. Se’ns trasllada que malgrat es va iniciar l’estudi no saben en quin punt està. No obstant podria ser que, en tant que aquesta és una qüestió de riscos laborals, s’estaria treballant dins la Subcomissió de Materials.

Aquestes són les qüestions que s’han tractat en aquesta reunió. Ja sabeu que per ampliar qualsevol informació podeu posar-vos en contacte amb la xarxa de delegats i de delegades que SAP i SME tenim al Complex Central del cos de Mossos d’Esquadra.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-110/2024 
DATA:10 de Juny de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies