COMUNICATS 
La Prefectura presenta el nou Decret d’Estructura a les organitzacions sindicals 
En la reunió d'avui s'ha presentat el projecte de Decret que la Prefectura actual vol implantar en quan s'aprovi el nou decret la qual cosa podria produir-se a partir del proper mes d'octubre/novembre  
Barcelona, 4 de juliol de 2022.- 
 
Avui, la Prefectura ha presentat a les organitzacions sindicals, el nou projecte sobre l’estructura del cos de mossos d’esquadra que es pretén aplicar en el nou Decret legislatiu. Des del SAP-FEPOL us informem de les qüestions més rellevants informades.

Primer.- Qüestions prèvies i principis bàsics del nou Decret
El nou Decret d’Estructura, el qual pretén col·locar la victima en el centre de les actuacions del cos (sistema víctimocèntric) s’ha treballat per grups de treball i s’ha fet amb l’objectiu de donar resposta a nou principis bàsics:
 
  • Orientació cap a la policia territorial
  • Trencar la dicotomia entre els serveis centrals i els serveis territorials.
  • Integrar la dimensió matricial de l’especialitat.
  • Reforçar i definir la Prefectura.
  • Racionalitzar la tecnoestructura.
  • Estructurar els nous serveis.
  • Definir responsabilitat i obligacions de cada servei per tal que aquests puguin rendir comptes.
  • Incorporar l’enfocament d’intel·ligència policial.
  • Aplanar l’organització per reduir la distància entre els serveis
 
Segon.- Organigrama del cos
El nou Decret pretén un organigrama l’objectiu del qual és donar resposta a l’organització que volem. En aquest sentit es contempla una estructura pensada en quatre blocs:

2.1.- Primer Bloc: Comissaria Superior Territorial
Contempla la Comissaria Superior Territorial. Dins d’aquesta s’encabiran les nou regions policials actuals i se’n crearà una de nova que serà la Regió Policial Virtual, la qual tindrà la responsabilitat de patrullar per les xarxes, assumir investigacions de nivell 2, agafar denúncies i assumir la responsabilitat d’atenció a víctimes.

D’aquesta Comissaria també dependran les Unitats Regionals de Medi Ambient, les quals deixaran de dependre de les ARRO. Així mateix, i en tant que la Comissaria General de Mobilitat desapareix, es crea una Divisió de Trànsit que dependrà de la Territorial i una Divisió Penitenciària.

2.2.- Segon bloc: Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana.
Amb la funció d’auxiliar i homogeneïtzar els criteris d’actuació, aquesta Comissaria Superior estarà formada per al Comissaria General d’Intervenció i cinc Divisions (Divisió de Proximitat, atenció a la víctima i menors, Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, Divisió de Policia Administrativa, Divisió de Transports i Divisió de Medi Ambient).

2.3.- Tercer bloc: Serveis Integrals:
Incorporarà activitats molt especialitzades del cos de mossos d’esquadra. En aquest sentit es refereix com a serveis integrals aquells que estaran formats per les fins ara Comissaria General d’Informació (CGINF) i la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC).

Mentre que per a la CGINF es contempla una Divisió d’Intel·ligència, una Divisió d’Operacions i una Àrea Central de Tecnologia de la Informació, per a la CGIC una Divisió d’Investigació Criminal Central, una Divisió d’Investigació Criminal Territorial, una Divisió de Policia Científica, una Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat, una Àrea Central de Mitjans Tècnics, una Àrea Tècnica d’Investigació Criminal i una Àrea Central de Coordinació i Enllaç.

S’especifica un canvi de model respecte Policia Científica amb la qual es pretén unificar recursos. Així, algunes unitats actuals de científica que depenen de les UI passaran a dependre d’un àmbit regional.

Així mateix i com a novetat es contempla la creació de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CGTIC) dins la qual hi haurà una Divisió de Sistemes i Telecomunicacions, una Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials amb capacitat pròpia per protegir el cos i una Àrea de Desenvolupament Tecnològic.

Per últim i dins d’aquest tercer bloc es contempla que la Divisió d’Escortes, la qual ara depèn de la Direcció General de la Policia, passi a dependre directament de la Prefectura.

2.4.- Quart bloc: Suport a la Direcció.
Aquest darrer bloc contempla una Comissaria Superior Tècnica, la funció de la qual serà la d’ajudar i dirigir l’organització del cos de mossos d’esquadra i en la planificació del mateix. D’aquesta Comissaria Superior dependran la Divisió de Planificació Estratègica i la Divisió de Programació Professional.

De Prefectura (la qual també quedarà millor definida tant orgànicament com en funcions) dependran quatre unitats: (1) Àrea de Coneixement i Intel·ligència amb funcions relatives a la captació i promoció del talent i a al recerca i coneixement, (2) un Centre de Comandament de la Prefectura de la qual dependran les Sales de Coordinació, així com també una Àrea de Coordinació amb altres cossos policials i entitats. (3) El Gabinet de la Prefectura amb funcions d’oficina de suport seria la tercera d’aquestes quatre unitats i com a darrera es crearà (4) l’Oficina del Portaveu de qui depengui tant la comunicació interna com externa.

Aquestes son les qüestions que ens han estat informades en la reunió d’avui. S’espera que el nou Decret pugui ser aprovat i per tant, possiblement implementat, durant el mes d’octubre o novembre d’enguany.

Des del SAP-FEPOL s’ha insistit en la necessitat de dimensionar adequadament totes les Divisions, Àrees o Unitats del cos de mossos d’esquadra, ja que no fer-ho correctament es posarà en risc qualsevol estructura que es pretengui aplicar. Clara mostra és el cas de les Sales de Coordinació, les quals ens estan servint  especialment d’exemple per fer evident que, malgrat s’ha canviat el model (més centralitzat cal dir), deixa en evidència que si no es dimensiona correctament qui en pateix les conseqüències son les persones membres del cos que hi treballen.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-123/2022 
DATA:4 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto