COMUNICATS 
Modificació de la Instrucció 6/2022, de 3 de març sobre provisió temporal de llocs de treball 
Sobre aquesta qüestió, la nostra organització sindical fa una valoració negativa del resultat de la reunió en la qual hem estat testimonis de la poca predispocisió de l'Administració d'acceptar les propostes sindicals.   
 
Barcelona, 4 de maig del 2023.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en la sessió ordinària de 29 de març del Consell de la Policia va denunciar el “tret al peu” que havia significat la Instrucció 6/2022. Davant del Consell, la nostra organització sindical va denunciar l’endarreriment de processos i els greuges que s’havien originat en alguns d’aquests.

Per aquest motiu reclamàvem una revisió de la norma, motiu pel qual aquesta va ser una de les qüestions que es va tractar en la reunió del Grup de Treball de promoció i provisió que es va reunir ahir.

Les propostes que va presentar la nostra organització sindical son les següents:
 
 • Es imprescindible recuperar les permutes i les comissions de servei vinculades. A aquest efecte la SGRH ja té  la proposta de modificació de les permutes, que no les han introduït a aquesta reunió per no fer-la més llarga i que ens convocaran a una reunió en breu per tractar-ho.

 • Demanem la modificació de l’article 2.4 (on s’indica que es continua percebent les retribucions corresponent al lloc de treball d’origen quan es realitzin tasques diferents a la del lloc de treball). Reclamem que es modifiqui i que es consideri que la persona funcionària afectada triï quines retribucions vol percebre o que es posi que es rebran les retribucions de la unitat on es desenvolupin les tasques.
 
La resposta de l’administració primer ha estat manifestant que és el que marca la normativa, queda clar que no tenien intenció de modificar ni escoltar les nostres aportacions, i finalment han dit que no és la taula per negociar-ho i ens remet al decret. Una clara mostra que no tenien intenció de modificar ni una coma del seu text, per moltes aportacions que es fessin des de la part social.
 
 • Reclamem la inclusió per escrit, que als oferiments hi pugui participar tothom i que no quedi  exclòs ningú i menys perquè la seva destinació estigui per sota de cobertura. A aquest efecte seguim esperant que (amb un exercici de transparència) l’Administració ens digui quina és la cobertura mínima de cadascuna de les destinacions del cos de mossos d’esquadra.

 • Reclamem que la formació obligatòria dels cursos d’especialitats o d’ascens generi les  indemnitzacions per raó de servei que marca la normativa. Sobre aquesta qüestió l’administració es remet al que marca el decret i omet, una vegada més, que és obligatori fer el curs per poder assolir la plaça a l’especialitat o per assolir la nova categoria.

 • Reivindiquem que les malalties cròniques no siguin una clàusula d’exclusió per poder sol·licitar una adscripció provisional o una comissió de servei. No rebem resposta de l’Administració.

 • Demanem que en els casos que la malaltia no millori, sigui degenerativa o siguin altres malalties psicològiques no s’hagi de portar nous informes cada 6 mesos, ja que no aporten milloria i generen un mal de cap a la persona afectada, on no sempre troben la cooperació dels metges. No rebem resposta de l’Administració.

 • En el cas que es realitzin entrevistes o proves orals, demanem que aquestes quedin enregistrades per la seva futura visualització si fos el cas. La resposta de l’administració és que tècnicament és molt complexa i que, sobre aquesta demanda, han fet un gran esforç per fer-ho a les proves d’intendents i inspectors i ara es farà a la de sots inspectors.
 
En definitiva, no és una prioritat i abans volen enregistrar les proves d’accés al cos, que no pas destinar recursos a les possibles entrevistes o proves orals en un oferiment.
 
 • Demanem que les adscripcions provisionals o comissions de servei no es trenquin fins que es resolguin els oferiments. Ens responen que aquesta és la seva intenció i que si tenim algun cas concret que no es doni, que els hi fem arribar.

 • Demanem que s’estableixi per escrit a la instrucció el termini màxim de 3 mesos per a resoldre els oferiments. La resposta és que la normativa de l’administració ja són 3 mesos el temps màxim per resoldre, així que no ho veuen adient incloure-ho a la instrucció, si ja està a una normativa de l’administració.
 
És curiós que quan hem parlat de retribucions, i era restrictiu cap a les mosses i mossos sí que ho inclouen a la instrucció. En canvi quan es demana que s’inclogui per fer-la més entenedora, llavors no cal.

En definitiva, de les aportacions que hem fet des del SAP-FEPOL, i també amb les de les altres organitzacions sindicals, han fet veure que les escoltaven. Deduïm que no tenen ni la més mínima intenció d’aplicar les millores que hem presentat perquè aquesta instrucció sigui més justa i garanteixi els drets de les mosses i els mossos d’esquadra.

Per contra, des SGRH ens han informat que els canvis que han fet de la instrucció 6/22 són les següents:
 
 • S’ha suprimit la tramitació del DAD46, per agilitzar el procediment, ja que s’entén que qui participa ho fa voluntàriament.
 • Introdueixen la normativa de perllongar la lactància fins als 24 mesos.
 • El procediment abreujat que permetrà que es pugin fer oferiments molts més àgils dins d’una mateixa àrea, regió, etc.
 • Afegeixen Mobilitat excepcional en casos de dificultats greus de conciliació. Aquest punt es va debatre àmpliament i finalment es farà un redactat on es valori les conseqüències i no l’origen, la conciliació o cura d’ascendents i descendents de primer grau. A més van informar que per assegurar-se que són certes les circumstàncies demanarien el màxim d’informació.
 
Com es pot observar llevat del punt de mobilitat excepcional, l’Administració no té intenció de modificar el seu redactat per moltes aportacions que es facin des de la part social.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-84/2023 
DATA:4 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies