ESCRITS, INVESTIGACIÓ, ORDRE PÚBLIC 
Què passa amb les dietes? No és possible fer-ne el seguiment? 
Ja ho hem denunciat en el Consell de la Policia. El seguiment de les dietes pels membres del cos de mossos d'esquadra és complicat i dificulta que el membre del cos pugui tenir-ne el control. Des del SAP-FEPOL presentem noves propostes per facilitar aquest seguiment. 
 
Barcelona, 8 de juny del 2018.-
En la sessió ordinària del Consell de la Policia de data de 14 de setembre del 2017, tal i com consta en l’acta amb número 11/17, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va posar sobre la taula la necessitat de regular el tractament de les dietes generades pels membres de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. A l’efecte reclamaven dues qüestions:
  1. Regular una normativa a través de la qual l’Administració tingui l’obligatorietat de pagar les dietes generades pels efectius dins d’un termini preestablert, conegut pel propi treballador.
  2. Millorar en el sistema d’informació que té el funcionari en relació a les dietes generades, aprovades i pagades als membres del cos de mossos d’esquadra.
En la mateixa sessió del Consell de la Policia, la Subdirecció General de Recursos Humans va prendre el compromís d’estudiar aquesta qüestió en tant es consideraven les nostres demandes, perfectament legítimes més quan es reconeixia que a dia d’avui, la gestió de les dietes és molt complicada. Dit això, des del mes de setembre la nostra organització sindical no n’ha tornat a saber res més sobre el tractament de les dietes i els problemes que genera aquesta gestió, els continuen patint els membres del cos. I posem un nou exemple sobre la taula que caldria solucionar. Els efectius del cos de mossos d’esquadra, quan creuen que han generat una dieta realitzen el corresponent document intern que lliuren als seus respectius Serveis d’Administració. D’aquests, només poden fer el seguiment de les dietes a través de l’ATRI, d’aquelles que s’han aprovat i que s’han reconegut en el programa informàtic. Però tots sabem que hi ha criteris aplicats pels serveis d’Administració que fa que algunes de les dietes, que a criteri de l’agent correspondria, no siguin aprovades. Són aquestes dietes les que no es poden seguir ja que no s’introdueixen a l’ATRI i per tant, si el funcionari no en fa el seguiment, córrer el risc que si no s’aprova (encara que el criteri per haver-la denegat pogués ser erroni, amb el dret de recurs) es perdi el seu dret. En canvi si tal i com passa amb la sol·licitud de permís, la petició de les dietes pogués ser telemàtica es podria fer el seguiment des de la sol·licitud. Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ja hem instat novament a la Subdirecció General de Recursos Humans a que ens informi en primer lloc si s’ha avançat en el compromís adquirit en el CP-ME de 14 de setembre i en segon, que es possibiliti la petició telemàtica de la sol·licitud de dietes per tal que es pugui fer el seu seguiment des d’un inici. Tenim clar que a dia d'avui, la gestió de dietes generades per raó de servei en el cos de mossos d'esquadra és un desastre i que sobre aquest assumpte l'Administració té molta feina a fer. Des del SAP-FEPOL insistirem per a què el compromís assolit en el Consell de la Policia de setembre passat acabi fent-se realitat. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-66/2018 
DATA:8 de Juny de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto