COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió amb la Comissaria General d’Investigació Criminal de 21 de juny de 2022 
Resum dels punts tractats a la reunió entre les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra i els comandaments de la Comissaria General d'Investigació Criminal. 
 
Barcelona, 23 de juny de 2022.-
 
En data 21 de juny ja tingut lloc la segona reunió entre sindicats, CGIC i administració. En la primera sessió no es va poder tractar tots els temes. Per la nostra part us presentem el resum de les dos reunions.

Primer.- Hores extres.
Actualment no està previst que hi hagi hores extra per l’especialitat. Per part de la CGIC estan d’acord i sembla que així ho estan demanant, en disposar d’un paquet d’hores extra per operatius específics de les unitats i que els efectius d’investigació puguin participar en les hores que s’ofereixen a les ABP.

Segon.- Planificació vacances d´estiu.
Per part del SAP-FEPOL ja fa 6 anys que es demana mitjançant escrits adreçats a la Subdirecció, la modificació de la Instrucció de vacances pel que fa a la nostra especialitat. Darrerament aquesta proposta també s’ha lliurat a la CGIC per tal que des de la Comissaria es faci el possible per aconseguir aquesta modificació.

Per la seva part la CGIC ha vist amb bons ulls la nostra proposta i comparteix la idea de tenir una adaptació de les vacances a les nostres característiques. Entre altres aspectes, no té sentit que es demani una presència mínima del 80% en els períodes de la Instrucció, mentre a les nits i els caps de setmana només treballen un o dos efectius per unitat. Confiem per tant, que de cara a la propera instrucció aquests canvis siguin una realitat.

Tercer.- Homogeneïtzació de les guàrdies dels efectius d´Investigació.
S’ha tornat a recordar que al gener de 2020 es va tancar un document sobre les normes bàsiques que s’havien de donar a les guàrdies de les unitats d’investigació. Aquestes conclusions encara no s’han aplicat i no tenim informació d’una propera modificació. Per part del Cap de la Comissaria es manifesta que no tenen coneixement d’aquest document i per tant no tenen intenció d’aplicar-ho.

Des del SAP-FEPOL li demanem que la feina feta en el seu moment no quedi en res i que es recuperin i apliquin les conclusions que es van acordar entre l’Administració i els sindicats. Properament ens donaran una resposta.

Quart.- Efectius de les diferents unitats de l´especialitat.
Des del SAP-FEPOL tornem a demanar el nombre d’efectius que hi ha actualment a les unitats d’investigació, tant bàsica com avançada. Ens manifesten que de les UI no poden dir res perquè aquestes unitats no depenen de la seva comissaria.

Pel què fa a investigació avançada encara no es té el  número d’efectius i estan fent actualment el recompte. Demanem que en el moment en que es tingui aquestes dades ens les enviïn per correu i no haguem d’esperar a la propera reunió.

Cinquè.- Guàrdia mancomunada.
Ens informen que properament es començarà una prova pilot al Pirineu per fer la guàrdia de la regió entre tots els efectius de les diferents unitats (tant d’investigació avançada com bàsica).

Sisè.- Criteris de planificació de l´especialitat.
Des del SAP-FEPOL, a partir de les consultes dels nostres afiliats, hem detectat que segons la unitat es tenen uns criteris de planificació o uns altres. Per posar un exemple ens trobem que en el cas de baixes laborals hi ha unitats que desplanifiquen el que el company feia aquella setmana i el passen a un quadrant de matí de 7,5 hores. Mentrestant, altres que el deixen amb el que tenia per encara que fossin més hores i algunes que el passen a setmana de festa per tant incrementen el romanent.

Des del SAP-FEPOL demanem que s’estableixi un criteri únic per totes les unitats per tal que en el moment d’iniciar una baixa laboral, el deixi la planificació tal qual consta per tal d’evitar males praxis o dubtes.

Aquest problema també es dona per exemple en els dies festius abans de les vacances. Segons la instrucció s’haurien de respectar però això no sempre es compleix. Ens manifesten que es mirarà de donar les instruccions adients a les AIC per tal que es respecti la planificació que es te en el moment d’agafar les baixes o les vacances.

Setè.- Canvis organitzatius dins de l’especialitat.
No hi ha cap canvi a la vista en el cas de les unitats d’investigació bàsica. En el cas de policia científica es més que probable que es faci una unificació de serveis, tal i com es va dient des de fa molt temps. Però fins que no s’aprovi el decret d’estructura no es pot assegurar i no es poden començar a fer els canvis. Des del SAP-FEPOL demanem que en el cas que aquest projecte tiri endavant es faci un curs de formació en policia científica pels companys que puguin anar a la UTPC.

Vuitè.- Dependència orgànica de la unitat de menors de la Ciutat de la Justícia
Actualment aquesta unitat depèn de la Comissaria General Tècnica. La CGIC està demanant que la part d’investigació de menors passi a dependre de la CGIC. De moment les dues unitats que depenen de la CGIC són la unitat adscrita a fiscalia i la unitat de relacions amb la justícia. Al nou decret es demana un Àrea que englobi aquestes dos unitats.

Novè.- Protocol en destrucció de marihuana
S’ha impulsat un magatzem central per tal de no tenir la marihuana a les ABP. Pel que fa al tema de la destrucció, tal i com reclama el SAP-FEPOL, s’està mirant de fer una licitació per a què la recollida i la destrucció tant del material elèctric com de les plantes ho faci una empresa exterior i aquesta feina no l’hagin de fer els agents.

Desè.- Canvi de dependència de la UOM
Actualment, tot i que les places han sortit al concurs d’investigació, aquestes unitats depenen de la comissaria de mobilitat, per part de la CGIC s’ha fet la petició corresponent per que passin a dependre de la seva comissaria. Aquesta modificació no ha de suposar cap canvi en les condicions laborals o destinacions dels agents que estan actualment en aquestes unitats.

Si voleu més informació o ampliar qualsevol tema, teniu disponibles als companys i companyes del SAP-FEPOL de la vostra zona.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-117/2022 
DATA:23 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies