ESCRITS 
SAP-SME-FEPOL reclamen un protocol específic de treball sota temperatures extremes 
Catalunya passa aquests dies episodis de calor extrema. El cos de mossos d'esquadra a dia d'avui no té cap tipus de protocol sobre com actuar al respecte i quines son les mesures preventives que cal prendre per evitar afectacions a la salut de les persones treballadores, especialment aquelles que treballen a la via pública fent fins i tot controls estàtics. És per aix que requerim al Departament l'elaboració d'un protocol que pauti què i com s'ha de treballar sota temperatures extremes. 
 
Barcelona, 13 de juliol del 2023.-
 
En el passat CSSL del dia 16 de juny del 2023, des del SAP-SME-FEPOL vam fer incís en quines indicacions es donarien a les diferents unitats del cos de mossos d’esquadra, per fer front al risc tèrmic durant les onades de calor extrema. A aquest efecte, des de la SGPRL se’ns va informar que es parlaria amb Prefectura per tal d’evitar al màxim l’exposició innecessària dels efectius policials.

Així mateix, des de SAP-SME-FEPOL vam entrar escrit informant de les indicacions del RDLL 4/2023 i de les indicacions del RD 486/1997, segons els quals i en funció dels diferents nivells d’alerta meteorològica es garantís la protecció de les persones.

Les normatives esmentades especifiquen quines son les recomanacions a les empreses, per evitar i minimitzar el risc de les persones treballadores a les altes temperatures. Més concretament el Reial Decret Llei 4/2023 especifica que en els treballs exteriors “cal prendre mesures adequades per protegir les persones treballadores en front a qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorologies adversos, incloent les temperatures extremes”. Segueix establint la normativa que “les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar certes tasques durant les hores del dia en les que els fenòmens meteorològics no permetin garantir la protecció de les persones”.  

Des del Departament d’Interior i la Direcció de serveis se’ns ha fet arribar la fitxa informativa de risc específic amb codi FIRE08 de juliol del 2023, on consta la descripció del risc i les mesures individuals de prevenció. No obstant, en aquest document no consta cap tipus d’indicació als caps d’unitat per minimitzar els risc.

Per aquest motiu des del SAP-SME-FEPOL creiem imprescindible l’elaboració d’un document (protocol) que especifiqui i es doni publicitat a les persones membres del cos de mossos d’esquadra de com han d’actuar en cas d’episodi de temperatures extremes.

És per això que, des d’ambdues organitzacions sindicals en un escrit registrat avui hem instat a la Subdirecció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior que:
 
  1. S’elabori un protocol específic de treball sota alertes de calor extrems així com també la seva implementació urgent.
  2. Es dugui a terme l’Avaluació de riscos d’estrès tèrmic de les persones treballadores del CME en els moment on es fan controls o altres activitats similars en la via pública o exterior, amb moments de calor extrema.
  3. Adaptació de les condicions de treball en funció de les mesures que proposa el PROCICAT en base als avisos del servei meteorològic.
  4. Subministrament d’ampolles d’aigua a totes les persones treballadores del cos de mossos d’esquadra durant el seu temps de treball durant els episodis de calor extrema.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-45/2023 
DATA:13 de Juliol de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies