COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
El nou sistema de GNP perjudica la seguretat dels efectius d’investigació? 
SAP i SME detectem que, amb el nou sistema de GNP, no s’activen els recursos necessaris per al correcte funcionament del servei, sinó els mínims possibles per no pagar hores extraordinàries  
 
Girona, 12 de febrer del 2024.-
 
El passat 8 de febrer, un vehicle va descarregar davant de l’Hospital Josep Trueta de Girona un individu amb clars símptomes d’haver estat torturat, amb lesions de gravetat al cap i un tret a cadascuna de les de les seves cames. Ràpidament es van activar els serveis de guàrdia d’investigació però sorpresa, només un sol efectiu (per ordre superior). Ni es va activar el caporal, ni tampoc el sergent de guàrdia malgrat tenir una víctima per arma de foc.  El motiu? No es poden activar tants efectius policials cobrant hores extraordinàries.

On queda la seguretat dels efectius policials en una actuació com aquesta? On queda la sobrecàrrega de treball que ha d’assumir un sol efectiu davant d’una actuació com aquesta? On queda la salut individual i la seguretat personal de l’agent que va haver de fer-se càrrec, malgrat era evident Ii així es va demanar) la necessitat d’activar més recursos policials?

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL)  ja vam reclamar saber en la darrera reunió de la CGIC quina era la intenció sobre les GNP. La resposta que vam rebre va ser la de “regular la disponibilitat que hi havia hagut fins ara i de fa molt temps per part dels efectius de l’especialitat”. És a dir, s’activaran els mateixos efectius que fins ara s’havien activat. Amb els mateixos criteris.

No obstant, i després d’actuacions com la que reflectim en aquest comunicat, tot sembla indicar que ara que les activacions es paguen amb hores extraordinàries, l’impacte pressupostari que això pugui provocar prevaldrà sobre l’activació dels recursos necessaris.

Des de les nostres organitzacions sindicals  no permetrem que per qüestions econòmiques es posi risc la seguretat dels efectius d’investigació, ja sigui amb “retallades a les GNP”, així com per cap altra decisió. Quan es produeixen uns fets com els descrits en aquest comunicat, l’activació d’efectius policials no pot quedar supeditada al cost en hores extraordinàries, més quan la finalitat de les GNP és la de garantir el servei per part dels efectius que calgui.

Per tant, tal i com féssim en la darrera reunió de la CGIC, des del SAP i des de l’SME reclamem de nou que s’estableixin els criteris d’activació d’efectius policials, prioritzant en aquesta la seguretat dels mateixos. No entendríem que si fins ara es considerava oportú activar X efectius en GNP quan aquestes es compensaven en hores, ara se n’activessin X-Y per evitar pagar quantes més hores millor!

Com es creu la SGRH i la DGP que alguns efectius policials han arribat a acumular una quantitat d’hores acumulades com la que tenen una gran quantitat d’investigadors i d’investigadores?
Des del SAP i des de l’SME restem a disposició de tota l’especialitat per rebre qualsevol incidència similar a la descrita a fi de seguir denunciant aquestes qüestions i totes aquelles que es puguin produir.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-30/2024 
DATA:12 de Febrer de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies