CENTRAL, COMUNICATS 
Reunió Regió Policial Central de 6 de febrer 
El passat 6 de febrer va tenir lloc la darrera reunió regional ordinària entre els Caps de la Regió Policial Central i les organitzacions sindicals 
Manresa, 15 de febrer del 2018.- El passat 6 de febrer va tenir lloc la darrera reunió regional ordinària entre els Caps de la Regió Policial Central i les organitzacions sindicals. Només iniciar la reunió des del SAP-FEPOL hem reclamat que la periodicitat d’aquestes reunions sigui més curta, ja que hi ha molts punts per tractar. A l’efecte s’intentarà fer un calendari amb les dates de les reunions anuals. A continuació us fem un resum dels punts que s’han tractat en aquesta reunió.
1.- ABP Bages
 • Impressores i Wifi per OAC: 
Des del SAP demanem que dins de cada box d’OAC hi hagi una impressora. Estem convençuts que és una bona mesura de protecció pels companys, ja que no trobem gens normal que els agents hagin de sortir del box de forma continuada per buscar les còpies, deixant l’espai sense vigilància i amb el denunciant a l’interior. En aquests mateix punt també demanem Wifi per tota l’ABP. No és normal que en ple segle XXI no tinguem Wifi. La Regió troba els dos punts molt interessants, però no és una decisió que estigui  al seu abast. Des del SAP iniciarem una campanya per sol·licitar impressores i Wifi per a totes les comissaries.
 • Cadires i reposapeus per l’ OAC: 
Es denuncia la incomoditat de les cadires i ens responen que són correctes i pel que fa als reposapeus l’Administració farà la petició prèvia consulta amb ABP.
 • Pàrquing exterior: 
Es demana que es posi una barrera i aquest pàrquing quedi habilitat només per a treballadors de la comissaria. Ens diuen que ja s’han fet mesures com posar la senyal de “només vehicles autoritzats”. Després de la nostra insistència, els Caps de Regió accepten la nostra mesura. Per part de la Cap d’Administració es compromet a fer un estudi per veure la viabilitat del projecte.
 • Parc mòbil: 
La nostra organització sindical ha mostrat la seva queixa per l’estat en el que comencen a estar els vehicles de l’ ABP, ja siguin vehicles de paisà com logotipats. Pel que fa els vehicles de paisà es parla del TERRANO i del soroll que fa. Ens diuen que són conscients, però que és un vehicle en propietat i l’han d’aguantar. També es demana un canvi de vehicle per al Grup 200, perquè  és un vehicle amb poca potència. Com a solució ens donen la possibilitat de canviar-los per algun altre cotxe de la regió i anant fent rotació amb els cotxes que hi ha. Pel que fa als vehicles logotipats ens informen que aquest octubre finalitza el rènting dels “ ALTEA”, però no ens poden assegurar si es renovarà o ens canviaran els cotxes. Fa més pinta del primer.
 • Vinils porta ABP: 
El SAP ha tornat a demanar, com ja ha fet en les anteriors reunions els vinils als vitralls de l’entrada. Ja sigui com a mesura de seguretat, com per evitar que la llum molesti als efectius que estan a porta. Ja s’han posat uns vinils! Ara quedarien els de porta. Per part de la Regió se’ns diu que es posaran a títol de prova, si veiessin que resten seguretat els traurien.
 • Centraleta telefònica: 
Per enèsima vegada en aquestes reunions, des del SAP tornem a insistir en la necessitat de tenir una centraleta a porta que alliberi feina al company i que derivi directament les trucades al 112 o a les extensions. Ens comenten que estan havent canvis amb el tema telefonia i que segurament a Manresa al Juliol tindrem novetats, esperem que siguin positives.
2.- ARRO RPC
 • Canvis de matí a tarda i reforç.
Des del SAP hem denunciat que darrerament els efectius de torn de matí i reforç molt sovint passen a tardes. No sabem el motiu ni si això durarà molt. Ens informen que de manera habitual un 30% del servei es fa fora de la regió (serveis de CSUCOT) i el motiu de passar a tardes és per fer DEC’s  amb motiu dels robatoris amb força.
 • Equips sota mínims.
Hem denunciat que els equips estiguin #sotamínims!. En ocasions hi ha fins a tres equips de tardes però  tots ells sota mínims. A vegades sis, cinc o fins i tot quatre agents per equip. En aquestes ocasions potser seria millor fer dos equips al complert. Ens comuniquen que aquesta situació és excepcional, que sempre que es pugui es reduiran equips i per tant aniran els equips amb suficient nombre d'agents.
 • Manca d’eficiència en els Dispositius Estàtics de Control
Des del SAP hem posat en dubte l’eficiència dels DEC’s que es realitzen en diferents punts de la regió, per no tenir informació ni de vehicles, ni de persones d’interès policial. Hem traslladat la necessitat de realitzar aquests dispositius amb tota la informació. Des de la Regió ens han contestat que si es així, es faran les gestions oportunes per tal que la informació de persones i vehicles d'interès arribi a tots els agents abans de fer els DEC’s.
 • Brífings informatius 
La nostra organització sindical ha traslladat la proposta col·lectiva de realitzar per part dels Caps d'Unitat, brífings informatius -tal i com es fa a altres ARRO de territori- on es donen novetats policials. La Regió ens ha manifestat que això pot ser degut a la baixa laboral d’algun sergent, però que en tot cas es buscaran solucions per a què es facin brífings informatius de manera ordinària, on es garanteixi una millor fluïdesa de la informació d'interès policial.
 • Manca de vehicles tipus turisme o 4x4.
Des del SAP hem denunciat la mancança de vehicles tipus turisme o 4x4 que té aquesta ARRO. A l’efecte sol·licitem que es busquin solucions per ampliar el parc mòbil d'aquests tipus de vehicles. Sobre aquest punt, la nostra organització sindical ha lliurat al Cap de la Regió, còpia dels documents adreçats a la Subdirecció General de Recursos Humans demanant aquest tipus de vehicle per a l'ARRO de Manresa, així com també la resposta obtinguda en la qual emplaça a la Regió a fer redistribució de vehicles. Des de la Regió se’ns diu que no poden treure vehicles d'altres àrees perquè no hi han de més en lloc, que es treballarà per tal que portin més vehicles a la Regió Central i poder dotar a la ARRO dels que necessita. Des de la nostra organització coincidim amb el criteri de la Regió. No podem desvestir un sant per vestir-ne un altre. Però també creiem que ha de ser la Regió la que lluiti per dotar dels vehicles necessaris a l’ARRO de la RPC.
 • Canvis de torn
La nostra organització sindical ha denunciat que es fan canvis de torn massa sovint a on es dóna festa la setmana de treball i faci treballar durant la setmana de descans, tot i tenir hores de romanent per gastar. Ens comuniquen que el romanent s'ha d'anar gastant de manera equitativa durant l'any policial i que en ocasions es dóna festa en cap de setmana per tal de no incomplir el decret en es dies festius en cap de setmana. Des del SAP recordem que NO es pot planificar festa, una jornada planificada de treball per tal de fer pujar el romanent.
 • Canvis en els equips i unitats.
Com a conseqüència dels canvis de companys en els equips i unitats sense tenir molt clar els motius, des de la nostra organització sindical hem sol·licitat que es mantinguin els equips. La motivació principal és la confiança entre els membres d’un mateix equip, aconseguida amb els anys treballant junts, ja que millora la seguretat operativa. Així mateix ho creiem convenient per motius personals, com per exemple els cotxes que ja estan formats per venir a treballar, que ajuden a l'estalvi econòmic dels treballadors i contribueixen a la seguretat en els trajectes. Des de la Regió ens comuniquen que s'ha pres aquesta decisió per tal d'oxigenar equips de treball i per tal que els companys es relacionin i treballin amb altres companys de l’Àrea. No obstant en els cassos de  cotxes pasteres o a on hi hagin casos especials es poden estudiar i tractar de manera individual.
 • Servei Abadia:
Des del SAP demanem pels companys que estan realitzant aquests servei un material més adient, sobretot en èpoques de fred com les que vivim ara. Estarem vigilants sobre el tema per aconseguir les millores necessàries.
3.- Àrea d’Investigació Criminal (AIC)
 • Locutoris per fer escoltes:
El SAP porta aquesta queixa a la reunió amb el Cap de la Regió, perquè creu que fa temps que es tenia d’haver solucionat! A l’efecte considerem inhumà tenir a companys treballant fent escoltes, en un espai on el soroll ambient és elevat. Les condicions que pateixen els efectius obliga a treballar moltes hores amb els cascos a un volum molt alt, cosa que atempta contra la salut laboral. El resultat és que ja tenim algun company afectat d’aquests òrgan!! Des del SAP donarem una darrera pròrroga per a què s’arregli aquesta qüestió. En cas de no veure cap mena d’actuació denunciarem a Inspecció de Treball aquesta situació. Creiem que hi ha espais suficients a la segona planta per ubicar un locutori. La regió ens respon que entén la queixa i que li demanaran un projecte al Cap de l’AIC per donar-li solució. Acceptem la bona disposició, però  estarem molt a sobre del tema perquè no torni a caure a l’oblit.
4.- Guàrdies Regionals Unitats d’Investigació
Des del SAP, com ja és costum, hem tornat a reclamar el canvi del sistema actual de guàrdies presencials, al de Guàrdies No Presencials (molt més operatiu i garant d’una millor conciliació de la vida familiar amb la laboral). I la resposta obtinguda és la mateixa de sempre. NO! L’actual sistema de guàrdies ja està bé com està ara. Continuarem insistint!
5.- ABP Osona
Es parla de com millorar la seguretat de les dependències, ja que és una comissaria antiga amb greus deficiències en seguretat i en gairebé tot tipus de prestacions. La regió és conscient i ens comenten que cada any intenten millorar cosses en aquesta destinació, però el pressupost és el que és. Ens confirmen que les càmeres noves de seguretat estaran posades entre el 2018-19. Creiem que amb això es millorarà alguna cosa, però hi haurà més coses a fer. Des del SAP insistirem en aquesta qüestió.
6.- ABP Berguedà
 • Vehicles tot terreny:
A l’igual que passa amb Solsona, des del SAP hem manifestat la nostra queixa per la manca de vehicles idonis per aquests territoris. Per part dels Caps de la Regió ens responen que quan sigui possible es solucionarà.
 • Manca d’elements lluminosos i material adient de trànsit:
Des del SAP hem fet arribar per tercera vegada al Cap de la Regió la queixa que ens heu fet arribar molts de vosaltres i que hem fet extensiva al Solsonès perquè la situació ve a ser la mateixa. Tanmateix hem comunicat que de l’escrit adreçat a la Subdirecció de Recursos Humans sol·licitant una solució al problema, encara no n’hem obtingut resposta. Des de la nostra organització sindical, el primer que hem deixat clar és que s’estaven assumint cada cop més per part Seguretat Ciutadana, tasques pròpies de Trànsit, moltes de les quals no toquen assumir-les a Nivell 1. La Regió ens ha manifestat que degut a la manca d’efectius és normal que això estigui passant, ja que els problemes viaris els tenim al sud de la regió i trànsit ha de prioritzar allà. Davant d’aquesta resposta des del SAP li demanem que doti urgentment als vehicles d’USC de tots aquells elements de seguretat per poder realitzar aquestes tasques amb total seguretat. Elements com poden són les llums reto-flash. La nostra organització ha mostrat la seva indignació i considerem vergonyós que se’ns encomanin tasques i no se’ns dotin dels sistemes i elements de seguretat necessaris. És vergonyós que s’hagin de fer controls a les nits a vies principals amb la lot (quan funcionen), l’armilla reflectant i poc més. El que hem de tenir clar tots plegats és que la vida d’un mosso val més que tots els retro-flash del món!!! I quan passi alguna cosa qui serà el responsable desprès de tant avisar? Senyors Caps de la Regió Central ha arribat el moment de donar solució a aquest tema perquè ja fa massa temps que dura i massa temps que la nostra organització ho porta denunciant.
7.- Moianès
Des del SAP hem tornat a reclamar saber en quin punt està el tema del Moianès. Els Caps de la Regió ens informen que serà imminent. Hi ha previsió que les obres estiguin finalitzades a meitats de febrer i que el concurs sigui per cobrir les places d’1 caporal i de 9 agents que estarien en un Q3 com el de proximitat.
8.- Armilles i guants
La Cap d’Administració ens passa dades sobre el repartiment d’armilles i guants anti-tall. Ens informen que falten sis persones per entregar l’armilla i que hi ha set pendents de tornar-se a amidar. Com a curiositat ens comenten que per trànsit i ARRO no hi haurà guants anti-tall. Des del SAP creiem que és una errada, perquè aquesta informació es contradiu amb la que ens va donar la Direcció General de la Policial, la qual feia referència a que aquestes especialitats ja estaven amidades i estaven esperant que arribessin per entregar. Aquests són els punts que des de la nostra organització sindical hem portat a la reunió. Esperem que la propera reunió no trigui gaire en arribar. Ja sabeu que per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els delegats i delegades del SAP-FEPOL a la Regió Policial Central. SAP, TREBALLEM A TU! 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-25/2018 
DATA:15 de Febrer de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies