CAMP DE TARRAGONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP Camp de Tarragona de 15 de juny de 2022 
El passat 15 de juny es va dur a terme la reunió regional. Amb aquest comunicat us traslladem les qüestions denunciades i defensades per la nostra organització sindical 
 
Reus, 20 de juny del 2022.-
 
En data de 15 de juny ha tingut lloc la reunió entre les organitzacions representatives, els comandaments regionals i els caps del servei d’administració. A continuació us fem un resum dels punts que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha portat a la reunió.
 
  • Administració
En relació a la desplanificació de les hores acumulades que van tenir que gastar els efectius de diferents grups/unitats/àrees durant la pandèmia, el Cap d’Administració ens informa que a dia d’avui tothom està regularitzat i que tots els afectats se’ls ha informat amb resolucions específiques.
 
  • Investigació
Des de la nostra organització sindical hem manifestat les inquietuds dels comandaments de l’escala bàsica en relació a la reincorporació a la roda de les guàrdies d’investigació dels comandaments de l’escala intermèdia que durant un temps per manca d’efectius se’ls va excusar temporalment d’entrar a la roda.

En aquest moments aquesta situació s’ha regularitzat i hem sol·licitat que, per alleugerir les càrregues de treball dels comandaments d’investigació de l’escala bàsica, ja es puguin incorporar a la roda de guàrdies els comandaments de l’escala intermèdia, davant la qual cosa la Sots-Cap regional ha manifestat que ho tractarà  amb els responsables d’investigació de la RPCT.
 
  • ABP Reus
Pel que fa a la petició de la UI Reus de la necessitat de comptar amb USB’s de gran capacitat per facilitar l’operativa en lloc d’utilitzar els discs durs externs que han quedat obsolets, ens informen que tot i que hi ha un sistema establert per la DSIP per demanar aquests perifèrics: “quan una unitat d’investigació necessiti un USB per lliurar diligències a un jutjat ha de fer el corresponent correu a l’oficina de suport de la CSUCOT (ITPG389@GENCAT.CAT) adjuntant un informe breu en format PDF i signat pel cap de la unitat”.

Respecte als problemes generats amb els dipòsits de marihuana, la Sots-Cap regional ens informa que hi ha previst l’adquisició d’una nova gàbia que s’instal·larà a l’ABP de Reus. Tanmateix ens comunica que en l’actualitat, el procés de destrucció de les substàncies s’ha escorçat a uns 7 dies aproximadament entre que es produeix la recollida de la plantació i es procedeix a la destrucció a la incineradora.

La nostra organització sindical va demanar la necessitat d’incorporar un vehicle més adient per facilitar les tasques de trasllat d’aquestes substancies, un vehicle tipus 4x4 davant la qual cosa el Cap d’Administració ens va manifestar que s’ha exposat a la comissió de subministraments.
 
  • ABP Tarragonès
Des del SAP-FEPOL insistim en la necessitat d’habilitar més espais a la UI Tarragona, ja que amb la incorporació de més personal l’espai actual ha quedat massa atapeït.

S’havia plantejat a l’inici d’aquesta reivindicació que les dependències del sector de  trànsit de la primera planta s’incorporessin a la 5a planta amb les dels serveis regionals de trànsit.

La Sots-Cap regional ens comenta que finalment s’ha descartat aquesta possibilitat i que s’està treballant en la reubicació d’uns despatxos del sector de trànsit perquè puguin ser ocupats pels efectius de la unitat d’investigació. No obstant s’han trobat que el circuït de ventilació d’aquest espais no son adients i per això estant avaluant altres opcions.
 
  • CD Salou
Des del SAP-FEPOL reiterem les queixes en relació a l’ús de l’espai per part de certs serveis regionals de la RPCT que tenen la seva seu a la CD (ARRO-TEDAX).

L’espai del menjador és del tot insuficient, la sala de brífing és rara la vegada que es pot fer servir als canvis de torn, perquè es l’espai habilitat per realitzar amb el programa WEBEX les videoconferències amb els partits judicials, el despatx dels fura ha quedat també molt petit i seria necessari trobar un altre espai o ubicació a la CD, la zona d’estacionament pels vehicles d’ús personal també està col·lapsada pels vehicles dels serveis regionals, la qual cosa suposa que els agents hagin d’estacionar a fora de les dependències policials amb el risc que comporta (estem encara a alerta antiterrorista nivell 4).

La Sots-Cap regional ens informa que des del 29/03/2022 ja disposen de l’informe necessari per sol·licitar aquesta ampliació però a hores d’ara resten a l’espera de la resposta de validació del departament.
 
  • ABP Vendrell
Respecte a la reparació de la porta subterrània d’accés a les garjoles de l’ABP Vendrell, el Cap d’Administració ens manifesta que resten a l’espera de la conclusió del pressupost en el qual es decidirà si es repara una altra vegada o si finalment es substitueix totalment.

La Sots-Cap regional es informa que ja han incorporat fa dues setmanes al parc mòbil una furgoneta per realitzar els trasllats dels detinguts a la seu judicial.
Respecte a la manca de mobiliari a la UI-Vendrell el cap d’administració ens informa que abans de juliol està previst que arribi la comanda semestral de material i mobiliari, sense poder garantir que arribi tot lo necessari.
 
  • Sala 112  Reus
En relació a la incorporació d’un nou efectiu al servei d’administració de la sala 112 de Reus, el Cap d’Administració ens informa que ja s’ha incorporat des del dia 1 de juny.

Sobre les cadires que han arribat de dotació al 112, el Cap d’Administració ens informa que el servei de gestió econòmica logística del Departament els ha informat que tot i que en primera instància aquestes cadires tenien la corresponent homologació. Ara sembla que ja no la tenen i resten a l’espera de possibles solucions, solucions que a data d’avui encara no s’han materialitzat.

Des de la nostra organització sindical hem posat de manifest que tot i que el servei de RRHH de la RPCT no té la competència de decisió sobre la sala 112 Reus, creiem que es cabdal que des de la nostra regió es faci un impuls a través del seu servei d’administració i els caps regionals.

La Sots-Cap regional ens manifesta que es conscient de la importància d’aquest servei de la nostra regió i que impulsaran les accions necessàries per reivindicar aquestes millores de personal.
 
  • Vehicles a la RPCT
Hem tingut queixes en relació a vehicles de nova adquisició del parc mòbil de la RPCT que tot i ser nous, ja han passat pel taller unes quantes vegades. El Cap d’Administració ens informa que a banda de les revisions habituals dels vehicles, únicament tenen constància d’una incidència que es generalitzada a tot el parc mòbil que la porta posterior dels vehicles mampara es podien obrir des de l’exterior i que s’està solucionant.
 
  • Agents amb pràctiques
Respecte a la situació dels agents de la 28a promoció ens informem que 35 efectius aniran destinats a cobrir el pla d’estiu de la RPCT, desconeixent si seran els que ja hi es troben a la regió (en comissaries que no son de costa) o si vindran d’altres regions. La datat d’incorporació seria aproximadament durant la primera setmana de juliol.
 
  • Pla d’estiu
A banda dels 35 efectius de la 28a promoció, està previst que el dia 27/06/2022 s’incorporin 18 efectius més a la RPCT per cobrir la totalitat del pla de costes que finalitzarà el 04/09/2022.

Els companys que finalitzen el curs bàsic del ISPC a l’agost se’ns informa que encara no se sap quants s’incorporaran i que la data aproximada d’inici de les pràctiques serà a partir del 20/08/2022.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-114/2022 
DATA:20 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies