PONENT, COMUNICATS 
El CP de Ponent millora les dependències de mossos, a proposta de SAP-FEPOL 
Després que la nostra organització sindical denunciés les condicions laborals sota les quals havien de treballar els efectius policials destinats a aquest centre penitenciari, el Departament de Justícia ja ha solucionat les deficiències. 
 
Barcelona, 5 de juliol del 2022.-
 
En data de 8 de gener del 2021, la Secció Sindical de Lleida del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) reclamava, com a complement a la dotació de diversos vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics als diferents centres penitenciaris de Catalunya.

D’aquest escrit, la SGRH ens responia el 22 de març del 2021, que el Departament de Justícia (com a titular dels edificis penitenciaris) estava planificant la instal·lació d’endolls de recàrrega en sis (6) centres penitenciaris, un dels quals era el de Ponent.

En un segon escrit de data de 26 de gener del 2022, SAP-FEPOL tornava a denunciar en aquesta ocasió, que el sistema de calefacció del cos de guàrdia del Centre Penitenciari de Ponent (amb més de 30 d’anys d0’antiguitat) estava obsolet i no funcionava des de feia mesos.

A l’efecte, la nostra organització sindical (com a conseqüència de les baixes temperatures del moment (-8ºC) i davant del fet que els efectius del cos s’escalfessin amb calefactors particulars que feien saltar el quadre de llums) exigia una ràpida solució al respecte i un condicionament de les dependències que el cos de mossos d’esquadra tenia en aquest centre de treball.

A més, el 27 de gener del 2022 el delegat de SAP-FEPOL a la RP Ponent es reunia amb el Gerent del Centre Penitenciar Sr. Òscar Gómez per exposar-li les greus deficiències que els efectius policials patien al Centre Penitenciari i les condicions laborals sota les quals havien de treballar.

Ràpidament el Gerent del centre, conscient del problema que la nostra organització sindical li traslladava, es va comprometre a posar-li fil a l’agulla. Fins a tal punt va arribar el compromís adquirit que el Sr. Òscar Gómez ens va traslladar que per al Centre Penitenciari era una prioritat absoluta, garantir el confort dels efectius policials en el seu lloc de treball.

Passats els mesos, des de la nostra organització sindical ja podem anunciar que les millores han estat realitzades i que les condicions laborals del cos de mossos d’esquadra al Centre Penitenciari de Ponent s’han millorat.

Per tant, amb aquest comunicat SAP-FEPOL vol agrair la implicació que el Departament de Justícia i especialment el Sr. Òscar Gómez han tingut per solucionar la situació denunciada per la nostra organització. Celebrem que s’hagi escoltat al col·lectiu que representem i que s’hagin millorat per tant, les seves condicions de treball.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-123/2022 
DATA:5 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies